M31

Från Astronet
Hoppa till: navigering, sök
Foto Robert Wahlström

M31 är en spiralgalax av typ Sb i stjärnbilden Andromeda.

Katalognamn: M31, NGC 224
RA 00h42.7m
Dekl +41°16'
Magn 4.3
Storlek 1.0° x 3.2°

M31 är mest känd som Andromedagalaxen och är vår närmaste stora galaxgranne. Den kan ses med blotta ögat som en liten dimfläck. Med en fältkikare ser man en större del av galaxen. M31 är ungefär lika stor som om man lägger 6 st fullmånar sida vid sida. Observerar man M31 i ett teleksop ser man bara en del så för en bra överblick är en kikare det bästa valet.

Andromedagalaxen ligger på ett avstånd på 2,5–2,9 miljoner ljusår och är den närmaste stora granngalaxen. Mätningar visar att den är på kollisionskurs med vår galax Vintergatan med en hastighet av 110-140 km/s. Galaxerna kommer troligen att kollidera om ca 3 miljarder år och resultatet av kollisionen blir nog att de bildar en jättelik elliptisk galax. Andromedagalaxen är ca 1.5 ggr större än vår vintergata men mätningar tyder på att den har lägre massa.

Historia

Trots att M31 är synlig för blotta ögat så finns det inget som visar att den var känd under antiken. Den omnämns först av den persiske astronomen Abd al-Rahman Al-Sufi år 964 i dennes Fixstjärnornas (stjärnbildernas?) bok (Kitab al-Kawakib al-Thabit al-Musawwar) och kallas där det "lilla molnet", men den var antagligen känd av persiska astronomer redan tidigare.

Den återuptäcktes på 1600-talet av flera europeiska astronomer oberoende av varandra, och Charles Messier anger, när han 1764 registrerar galaxen som det 31:a objektet i sin katalog, Simon Marius som den förste som gjort teleskopiska observationer av galaxen år 1612.

Man trodde länge att "Great Andromeda Nebula" war en av de närmaste nebulosorna . William Herschel trodde felaktigt att avståndet inte översteg 2000 gånger avståndet till Sirius (17 000 ljusår)

William Huggins som var en pionär i spektroskopi noterade 1884 en skillnad mellan gasnebulosor som hadde linje spektra och nebulosor med vissa nebulosor (som vi nu vet är galaxer) som hadde stjärnlika kontinuerliga spektra.

1887 tog Isaac Roberts de första bilderna av "Andromeda nebulosan" och där syntes spiralstrukturen för första gången.

Edwin Hubble hittade den första Cephid variabeln i AndormedaNebulosan år 1923. Med hjälp av den variabeln kunde han fasttälla att avståndet var för stort för att nebulosan skulle ligga i Vintergatan. Detta måste betyda att Andromeda nebulosan var en egen galax liknande vår egen Vintergata. Hubble publiserade sin epokavgörande studie av "Andromeda nebula as an extragalactic stellar system (galaxy)# 1929.

Tillbaka till Messier-katalogen