50 bortglömda Miror

Från Astronet
Hoppa till: navigering, sök

Inom SAAF/V startades 2012-02-15 ett program för att studera 50 dåligt observerade miror. Urvalet av stjärnor har gjorts av Hans Bengtsson. Kriterierna bakom urvalet var att de i Maximum når upp till magnitud 11-12 och inga eller endast ett par observationer fanns i AAVSO:s databas de senaste 1000 dagarna innan projektet startade. I samarbete med AAVSO:s sekvensgrupp har sekvenser för jämförstjärnor tagits fram. Observationer görs sedan av SAAF/V:s medlemmar med egna eller fjärrstyrda teleskop. Mål för programmet är att få fram aktuella periodelement för stjärnorna, deras max-, och minmagnitud. även dokumentation av ljuskurvans form och B-V eller V-R kan vara uppgifter inom programmet. Om möjligt kommer även äldre historiska maxima att tas fram för att sätta in våra nya observationer i ett historiskt perspektiv.

Här samlas löpande information om de ingående stjärnorna från tidigare studier och resultaten från våra egna observationer. Som epok 0 för E (cykelnummer) för de publicerade och beräknade maxima och minima används epoken i GCVS (om periodelement finns för stjärnan).

Aurigae


Camelopardalis


Canis Minor


Cepheus

Cygnus


Delphinus

Draco


Gemini


Hercules

Lacerta


Lyra


Ophiuchus

Orion


Pegasus


Vulpecula


YY Aur

Upptäckt av Max Wolf 1917, stjärnan fick namnet AN 5.1917. Wolf gav mag 12.5 - <16p och långperiodisk typ. Bekräftades av Hoffmeister som förmodade att perioden var 260 d. Enligt Parenago är perioden mycket kortare och han ger elementen: Max = 2420207 + 205.0 E, mag 11.9 - 17p. Både Hoffmeister och Parenago tycks ha varit rejält fel ute när det gäller perioden. Eller är den kraftigt variabel? (Hans B)
Från 49 observationer i AAVSO och AFOEV mellan 2001-01-26 och 2012-03-30 ger Peranso en medelperiod på 334.3 dagar. Från alla publicerade maxima, inkl. våra, blir medelperioden 337.3 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Max Wolf, 1917
Andra beteckningar AN 5.1917, AAVSO 0557+42, NSVS J0604061+420030

Litteratur

Wolf, M. AN, 1917, vol 204, p 295 "Über einige Veränderliche in Auriga". Upptäckt, karta, 3 observationer 1901-1917 mag 12.5 - <16.
AN, 1919, vol 208, p 57 "Benennung von neu entdeckten veränderlichen Sternen". Namngivning, koordinater, magnitudintervall.
Hoffmeister, Cuno AN, 1919, vol 208, p 239 "Mitteilungen über 74 als veränderlich angemeldete Sterne". Period i storleksordningen 260 dagar.
Parenago, NNVS 41. 22 observationer, 5 maxima, periodelement.
Himpel, Kurt AN, 1942, vol 272, p 228 "Beobachtung von Mirasternen auf Überwachungsplatten". Ett maxima, ingår i PZ, 1951, vol 8, p 351.
Vyssotsky, A. N. PASP, 1943, vol 55, p 198 "Spectral Classification of 25 Red Variables". Spektralklassifikation gjord på plåtar från Leander McCormick Observatory. YY Aur M5e, period 205.
Kurochkin, N. E. PZ, 1951, vol 8, p 351 "Uber 43 Veranderliche in den Sternbildern Auriga und Taurus.". Maxima, sökkarta, max- och minmagnitud: 11.1 - <14.3 och periodelement: Max = 2429307 + 335.8 * E.
Kukarkin, 1956, ATsir, vol 174, p 21.
Splittgerber, E. MitVS, 1970, vol 5, p 140 "Photographische Beobachtungen von Veränderlichen auf Platten der Sonneberger Himmelsüberwachung." 5 maxima.
AFOEV, 1971, vol 5, N 3
AFOEV, 1973, vol 7, N 3

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-109 13.2 2416504 65 PZ, 1951, vol 8, p 351
-108 2416810 33 DASCH (TK)
-98 12.4: 2420207 51 PZ, 1951, vol 8, p 351
-96 2420848 16 PZ, 1951, vol 8, p 351
-95 2421252 82 PZ, 1951, vol 8, p 351
-81 2425948 48 PZ, 1951, vol 8, p 351
-81 2425930 30 DASCH (TK)
-73 12 2428630 27 PZ, 1951, vol 8, p 351
-71 11.1 2429306 27 PZ, 1951, vol 8, p 351
-71 2429302 23 DASCH (TK)
-70 2429648 31 DASCH (TK)
-70 12.6 2429641 24 PZ, 1951, vol 8, p 351
-68 2430301 8 DASCH (TK)
-66 2431000 31 DASCH (TK)
-65 2431350 43 DASCH (TK)
-57 2434030 20 DASCH (TK)
-45 2438079 14 MitVS, 1970, vol 5, p 140
-44 2438424 22 MitVS, 1970, vol 5, p 140
-42 2439084 6 MitVS, 1970, vol 5, p 140
-41 2439415 -1 MitVS, 1970, vol 5, p 140
-39 2440092 0 MitVS, 1970, vol 5, p 140
-32 2442460 3 DASCH (TK)
-30 2443140 7 DASCH (TK)
-29 2443480 9 DASCH (TK)
-28 2443815 6 DASCH (TK)
-21 2446160 -14 DASCH (TK)
-20 2446510 -2 DASCH (TK)
-19 2446839 -11 DASCH (TK)
-18 2447180 -8 DASCH (TK)
-17 2447519 -7 DASCH (TK)
-5 8.9(R) 2451580 -1 NSVS (TK)
-7 11.4 2450908 3 AFOEV
-6 12.0 2451250 7 AFOEV
-5 10.7 2451584 3 AFOEV
-3 10.4 2452249 -7 AFOEV
0 10.4 2453282 12 AFOEV

Publicerade minima

E Mag JD Källa
-4 12.15(R) 2451450 NSVS

SVO data

Max. mag 9.5V
Min. mag 18.3V
B-V 1.46 ±0.05 (27)
V-R 2.76 ±0.70 (60)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
9 10.6V (TK) 2012-12-28 (TK) 2456290 (TK) -21
10 11.3V (TK) 2013-11-26 (TK) 2456623 (TK) -26
11 9.8V (TK) 2014-10-31 (TK) 2456962 (TK) -25
12 11.0V (TK) 2015-10-12 (TK) 2457308 (TK) -17
13 10.6: V (TK) 2016-08-29: (TK) 2457630: (TK) -33
14 11.7V (TK) 2017-08-30 (TK) 2457996 (TK) -5
15 10.7: V (TK) 2018-07-25: (TK) 2458325: (TK) -14
16 >12.3 V (TK) 2019-07-05: (TK) 2458670: (TK) -6
17 9.5: V (TK) 2020-05-25: (TK) 2458995: (TK) -19
Minima
E Mag Datum JD
8 <16.4V (TK) 2012-08-10:: (TK) 2456150:: (TK)
9 <16.6V (TK) 2013-08-05:: (TK) 2456510:: (TK)
10 <15.5V (TK) 2014-06-16: (TK) 2456825: (TK)
11 <16.7V (TK) 2015-06-06: (TK) 2457180: (TK)
12 <17.2V (TK) 2016-04-21:: (TK) 2457500:: (TK)
13 18.3: V (TK) 2017-04-16: (TK) 2457860: (TK)
14 17.8: V (TK) 2018-03-07: (TK) 2458185: (TK)
15 17.8 V (TK) 2019-02-11 (TK) 2458526 (TK)
16 17.0 V (TK) 2020-01-04 (TK) 2458853 (TK)

DU Aur

Upptäckt av Frank Elmore Ross. Stjärnan fick i dennes New Variable Stars (Fourth List) från 1927 namnet Ross 155. Detta baserades på att den var av magnitud 12 på en plåt tagen 12 september 1907 men osynlig på en plåt från 2 mars 1926. DU Aur upptäcktes också oberoende av Hoffmeister 1936. Ahnert gav 1940 elementen: Max = 2426067 + 274.5 E. År 1951 publicerade Kurochkin element som i huvudsak stödde Ahnerts element. (Hans B)
50 obsar från AAVSO, AFOEV och VSOLJ från 1996-01-18 till 2012-10-10 gav en period på 274.3 med Peranso (ANOVA), från de publicerade maxima blir medelperioden 275.5. Från maxima med E>=65 blir medelperioden 274.6 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Frank E. Ross, Yerkes-observatoriet, 1926
Andra beteckningar Ross 155, P 168

Litteratur

Ross, Frank E. AJ, 1927, vol 37, p 91 "New variable stars, (fourth list)". Upptäckt
Hoffmeister, Cuno AN, 1936, vol 259, p 37 "604 neue Veräderliche".
Ahnert, Paul, BZ, 1940, 22.87. (BZ = Beobachtungs-Zirkular der Astronomischen Nachrichten)
Ahnert, Paul; van Schewick, H.; Hoffmeister, C. KVeBB, 1941, vol 6, p 4 "Die Veraenderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil II". 3 maxima och periodelement. Dessa maxima är inkluderade i Kuorchkins sammanställning.
Kurochkin, N. E. PZ, 1951, vol 8, p 351 "Uber 43 Veranderliche in den Sternbildern Auriga und Taurus". Maxima och periodelement (Max = 2432953 + 275.2 E, nuvarande element i GCVS och VSX).
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1957, vol 1, p 256 "Umgebungskarten für die in Sonneberg endeckten Veränderliche Sterne". Karta
Bidelman, William. P. IBVS, 1987, N 2993 "Spectral types of 60 red variables stars". Spektralklassificering från infrarödkänsliga plåtar vid Warner & Swasey Observatory. DU Aur: M4
Stephenson, C. B. IBVS, 1992, N 3800 "Spectral types for variable stars lacking quoted spectral types in the 4th ed. of the GCVS". Spektralklassificering från infrarödkänsliga plåtar vid Warner & Swasey Observatory. DU Aur: M9
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, N 4863 "Coordinates and Identifications for Sonneberg variables on MVS 255-261"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-65 14.0 2415050 -15 PZ, 1951, vol 8, p 351
-61 12.8 2416165 -1 PZ, 1951, vol 8, p 351
-57 13.7 2417260 -7 PZ, 1951, vol 8, p 351
-55 12 2417831 14 PZ, 1951, vol 8, p 351
-25 12.1 2426067 -6 PZ, 1951, vol 8, p 351
-23 12.2 2426617 -6 PZ, 1951, vol 8, p 351
-19 12.9 2427713 -11 PZ, 1951, vol 8, p 351
-13 13.5 2429380 5 PZ, 1951, vol 8, p 351
-12 2429650 -1 PZ, 1951, vol 8, p 351
0 13.7 2432960 7 PZ, 1951, vol 8, p 351
1 13.4 2433210 -18 PZ, 1951, vol 8, p 351
65 11.0 2450899 58 AFOEV
67 11.8 2451433 42 AFOEV
69 12.0 2451978 36 AFOEV
74 11.6 2453347 29 AFOEV

SVO data

Max. mag 10.8V
Min. mag 17.5V
B-V 1.85 ­±0.12 (30)
V-R 2.29 ±0.62 (58)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
84 >13.0:: V (TK) 2012-06-01:: (TK) 2456080 (TK) 10
85 11.1 V, 11.0 Vis (TK) 2013-03-13 (TK) 2456365 (TK) 20
86 11.8 V (TK) 2013-12-27 (TK) 2456654 (TK) 34
87 10.8 V (TK) 2014-09-15 (TK) 2456916 (TK) 21
88 >13.0 V (TK) 2015-07-06:: (TK) 2457210:: (TK) 39
89 11.9 V (TK) 2016-03-22 (TK) 2457470 (TK) 24
90 11.0 V (TK) 2016-12-22 (TK) 2457745 (TK) 24
91 11.5 V (TK) 2017-09-21 (TK) 2458018 (TK) 22
92 11.5: V (TK) 2018-07-10: (TK) 2458310: (TK) 39
93 12.0 V (TK) 2019-04-01 (TK) 2458575 (TK) 28
94 11.0 V (TK) 2019-12-27 (TK) 2458845 (TK) 23
95 11.7 V (TK) 2020-10-07 (TK) 2459130 (TK) 33
Minima
E Mag Datum JD
84 16.7 V (TK) 2012-11-13 (TK) 2456245 (TK)
85 <16.4 V (TK) 2013-08-30:: (TK) 2456535:: (TK)
86 <16.3 V (TK) 2014-05-02: (TK) 2456780: (TK)
87 17.0 V (TK) 2015-02-22 (TK) 2457076 (TK)
88 17.5 V (TK) 2015-11-28 (TK) 2457355 (TK)
89 <16.6 V (TK) 2016-08-09: (TK) 2457610: (TK)
90 <16.9 V (TK) 2017-05-26: (TK) 2457900: (TK)
91 17.1 V (TK) 2018-02-25 (TK) 2458175 (TK)
92 17.0 V (TK) 2018-12-01 (TK) 2458454 (TK)
93 17.0: V (TK) 2019-09-03: (TK) 2458730: (TK)
94 <16.2 V (TK) 2020-06-24: (TK) 2459025: (TK)

V483 Aur

Variabiliteten upptäcktes fotografiskt 1999 av Kesao Takamizawa, den fick preliminärnamnet TmzV 113 och det slutliga namnet V483 Aur året därefter. Jag har inte sett någon perioduppgift för denna mira! Möjligen kan man få en del indikationer om man laddar hem data från NSVS, där den finns med. Kurvan från NSVS visar det maximum som ges i GCVS, det är därifrån GCVS fått tiden för maximet. Man ser av NSVS-kurvan att perioden är längre än 250 dygn, någonstans mellan 300 och 350 dygn verkar rimligt. Men för att få ett verkligt värde krävs bestämning av ytterligare maxima. (Hans B)
Från NSVS-kurvan verkar perioden vara ca 350 dagar, men från våra obsar är den kortare, NSVS-obsarna före 2451380 kan vara felaktiga. Tiden mellan våra första två maxima är 293 dagar (TW). Om första SVO-maxima är E=16 blir medelperioden 286.8. Periodberäkning med Peranso av DASCH-data ger perioden 304.5. För SVO-maxima är det troligaste då att det första är E=15, medelperioden blir då 303.0. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Kesao Takamizawa, 1999
Andra beteckningar TmzV 113, NSVS J0511444+541759

Litteratur

Kato, Taichi VSNET, 1999, N 1764 "TmzV (Takamizawa variables) list updated".
Kazarovets, E.V.; Samus, N.N.; Durlevich, O.V. IBVS, 2000, N 4870 "The 75th Name-List of Variable Stars"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-74 2428890 DASCH (TK)
-69 2430390 DASCH (TK)
-68 2430700 DASCH (TK)
-63 2432200 DASCH (TK)
-62 2432500 DASCH (TK)
-20 2445320 DASCH (TK)
-19 2445630 DASCH (TK)
-13 2447450 DASCH (TK)
0 10.4(R) 2451476 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.5V
Min. mag 18.4V
B-V 1.88 ±0.12 (34)
V-R 2.54 ±0.61 (77)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
15 12.3V (TK) 2012-04-26 (TK) 2456044 (TK) -
16 12.5V (TW) 2013-02-13 (TW) 2456337 (TW) -
17 11.7V (TK) 2013-11-29 (TK) 2456626 (TK) -
18 12.0V (TK) 2014-09-30 (TK) 2456931 (TK) -
19 >12.7V (TK) 2015-07-21:: (TK) 2457225:: (TK) -
20 >14.0V (TK) 2016-06-10: (TK) 2457550: (TK) -
21 11.5V (TK) 2017-03-28 (TK) 2457841 (TK) -
22 12.4V (TK) 2018-01-26 (TK) 2458145 (TK) -
23 12.4V (TK) 2018-11-22 (TK) 2458445 (TK) -
24 11.9V (TK) 2019-09-25 (TK) 2458752 (TK) -
25 11.7V (TK) 2020-07-19 (TK) 2459050 (TK) -
Minima
E Mag Datum JD
15 16.8 V (TK) 2012-09-19 (TK) 2456190 (TK)
16 16.2: V (TK) 2013-07-21: (TK) 2456495: (TK)
17 <16.6 V (TK) 2014-05-07: (TK) 2456785: (TK)
18 17.7 V (TK) 2015-02-26 (TK) 2457080 (TK)
19 18.1 V (TK) 2016-01-12 (TK) 2457400 (TK)
20 17.4 V (TK) 2016-11-17 (TK) 2457710 (TK)
21 18.4 V (TK) 2017-09-02 (TK) 2457999 (TK)
22 <17.2 V (TK) 2018-07-05: (TK) 2458305: (TK)
23 <16.6 V (TK) 2019-05-06: (TK) 2458610: (TK)
24 17.9 V (TK) 2020-03-07 (TK) 2458916 (TK)

TT Cam

Upptäckt av Gitz 1935 som även publicerade periodelement och max- minmagnitud. Namngiven 1936 i den 34:e namnlistan, där Gitz uppgifter upprepas. I AnHar, 1941, vol 111, sidan 153 står: "Gitz' elements were doubted by Nekrasova [NNVS 51], but cofirmed bu Kukarkin. 2 max. Visual amplitude 11.0 - <14.0 [NNVS 52; 55]", dessa har inte gått att hitta. Stjärnan var med i en katalog över röda stjärnor av Hetzler, gjord 1937 med Bruce-teleskopet vid Yerkes. Albers undersökte 1967 Hetzlers stjärnor på plåtar från Warner & Swasey Observatoriet och bedömde TT Cam som klass M7. (TK)
Perioden verkar rätt stabil. 482 DASCH-obsar analyserade med Peranso ger medelperioden 252.3. Från alla maxima blir medelperioden 252.6. Från NSVS och våra maxima blir medelperioden 252.8. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare H. Gitz, Moskva, 1935
Andra beteckningar SVS 697, NSVS 2136810

Litteratur

Gitz, NNVS (PZ), 1935, 5.9 49. Periodelement Max = 2427185 + 252.6 * E, max- minmag: 11.8p - <15.0p
Guthnick, P.; Prager, R., AN, 1936, vol 260, p 393 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning
Prager, Richard; Shapley, Harlow AnHar, 1941, vol 111, p 1 "History and bibliography of the light variations of variable stars".
Kukarkin, Boris V. PZ, 1946, vol 6, p 5 "The Results of the Investigations of 48 Unstudied Variable Stars in Field 6 and 15". Periodelement
Kukarkin, Boris V. TrSht (Trudy Gosudarstvennogo astronomicheskogo instituta im. P.K. Sternberga), 1949, vol 16, iss 1, p 128, "Issledovanie peremennykh zvezd v poliakh 6 i 15"
Albers, Henry ApJ, 1967, vol 150, p 349 "Infrared Spectral Classification of Hetzler Stars". Spektralklassifisering: M7

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-51 2416080 1 DASCH (TK)
-48 2416850 13 DASCH (TK)
-29 2421630 -7 DASCH (TK)
-22 2423390 -15 DASCH (TK)
-18 2424400 -15 DASCH (TK)
-12 2425950 19 DASCH (TK)
-9 2426690 1 DASCH (TK)
-6 2427445 -1 DASCH (TK)
-5 2427690 -9 DASCH (TK)
-3 2428200 -4 DASCH (TK)
-2 2428453 -4 DASCH (TK)
0 2428960 -2 DASCH (TK)
1 2429214 -1 DASCH (TK)
4 2429965 -7 DASCH (TK)
7 2430719 -11 DASCH (TK)
10 2431490 2 DASCH (TK)
13 2432242 -4 DASCH (TK)
14 2432484 -14 DASCH (TK)
17 2433240 -16 DASCH (TK)
20 2434000 -14 DASCH (TK)
52 2442090 -7 DASCH (TK)
53 2442340 -10 DASCH (TK)
56 2443090 -18 DASCH (TK)
65 2445330 -51 DASCH (TK)
66 2445590 -44 DASCH (TK)
68 2446101 -38 DASCH (TK)
69 2446350 -41 DASCH (TK)
71 2446860 -37 DASCH (TK)
72 2447107 -42 DASCH (TK)
89 9.1(R) 2451443 0 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
88 11.8(R) 2451315 NSVS (TK)
89 11.4(R) 2451560 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.0V
Min. mag 16.7V
B-V 1.88 ±0.09 (26)
V-R 2.34 ±0.55 (76)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
108 10.8 V (TK) 2012-11-17 (TK) 2456249 (TK) 6
109 10.8 V (TK) 2013-07-31 (TK) 2456505 (TK) 10
110 10.3 V (TK) 2014-03-21 (TK) 2456738 (TK) -10
111 10.8 V (TK) 2014-12-08 (TK) 2457000 (TK) -1
112 10.0: V (TK) 2015-08-15: (TK) 2457250: (TK) -3
113 >11.0: V (TK) 2016-05-01: (TK) 2457510: (TK) 4
114 10.9 V (TK) 2017-01-14 (TK) 2457768 (TK) 10
115 10.9 V (TK) 2017-09-20 (TK) 2458017 (TK) 6
116 >12.0 V (TK) 2018-05-31: (TK) 2458270: (TK) 6
117 10.6 V (TK) 2019-01-31 (TK) 2458515 (TK) -1
118 11.5 V (TK) 2019-10-19 (TK) 2458776 (TK) 7
119 10.4: V (TK) 2020-06-29: (TK) 2459030: (TK) 9
Minima
E Mag Datum JD
107 16.7:: V 2012-08-10:: (TK) 2456150:: (TK)
108 16.6: V 2013-04-07:: (TK) 2456390:: (TK)
109 15.9 V 2013-12-15 (TK) 2456642 (TK)
110 15.8: V 2014-08-30: (TK) 2456900: (TK)
111 15.6: V 2015-05-07: (TK) 2457150: (TK)
112 15.9 V 2016-01-17 (TK) 2457405 (TK)
113 16.2 V 2016-09-23 (TK) 2457655 (TK)
114 <15.6 V 2017-06-05: (TK) 2457910: (TK)
115 15.7 V 2018-02-12 (TK) 2458162 (TK)
116 15.5 V 2018-10-23 (TK) 2458415 (TK)
117 16.5: V 2019-06-25 (TK) 2458660 (TK)
118 15.8 V 2020-03-04 (TK) 2458913 (TK)

UZ Cam

Upptäckt av Beliavski (1883-1953) 1934. Brun angav perioden till 225 dagar från 65 observationer 1935-1937. Zverev observerade ett dubbelmaximum 1937 och anvgav perioden till 230. Chernova beräknade 1951 perioden till 231 dagar från 10 maxima mellan 1898 och 1937. Fuhrmann noterade 1981 periodförändringar hos UZ, han angav perioden till 230.9 för 1935-1959, 233.6 för 1959-1971 och 227.1 för 1971-. Fuhrmann tackar också H. Bengtsson, Göteborg, för ett brev där han blev uppmärksammad på stjärnan! Källomäki anger perioden till 230.8 och noterar att den avviker från GCVS (225.64) och stämmer bättre med den äldre uppgiften om 231. Han noterar också att stjärnan är ljusare än uppgiften i GCVS. (TK)
334 obsar från AAVSO/AFOEV 1935-2012 gav en medelperiod på 229.1 med Peranso (ANOVA). En sammanvägning av alla tillgängliga maxima ger en medelperiod på 232.5, vilket bör vara den över tid mest gångbara siffran. Efter 1999 har medelperioden varit 232.1 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Sergei Ivanovitch Beliavski, Simeis observatoriet, 1934
Andra beteckningar SVS 597, P 3743, NSVS J1419027+810315

Litteratur

Beliavski, S. I., PZ, 1934, vol 4, p 345; Pulk. Circ. 13. Upptäckt
Brun BAF 6, 3
Zverev NNVS 55 (PZ ...)
Guthnick, P.; Schneller, H. AN, 1939, vol 268, p 165 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, position, max-, minmag: 11.0 - <14.5 vis, periodelement (Brun): Max = 2427998 + 231 * E.
Chernova, T. S. PZ, 1951, vol 8, p 21 "44 variables stars". Karta, maxima, periodelement: Max = 2427992 + 231.0 * E och Max-/minmag: 12.4 - <14.5
Fuhrmann, Bernd MitVS, 1981, vol 9, p 8 "Die Periodenänderung des Mira-Sterns UZ Cam.". 43 maxima och 3 periodelement.
Kellomäki, Aarre JAVSO, 1990, vol 19, p 76 "Some Variable Stars Observed by the Scandinavian Variable Star Observers". Ljuskurva, Max- minmag: 11.0-14.5 vis och Periodelement: Max = 2443790 + 230.8 * E.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-130 2413670 -770 DASCH (TK)
-129 2413905 -760 DASCH (TK)
-128 2414140 -751 DASCH (TK)
-127 2414380 -737 PZ, 1951, vol 8, p 21
-122 2415521 -724 PZ, 1951, vol 8, p 21
-111 2418050 -677 PZ, 1951, vol 8, p 21
-89 2423120 -571 DASCH (TK)
-84 2424260 -559 DASCH (TK)
-81 2424980 -516 DASCH (TK)
-78 2425680 -493 PZ, 1951, vol 8, p 21
-77 2425880 -519 PZ, 1951, vol 8, p 21
-76 2426127 -497 PZ, 1951, vol 8, p 21
-75 2426365 -485 DASCH (TK)
-75 13.0p 2426382 -468 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-74 2426595 -481 DASCH (TK)
-70 2427520 -458 DASCH (TK)
-69 2427755 -449 DASCH (TK)
-68 11.0 2427997 -432 AAVSO/AFOEV (TK)
-68 2427998 -431 PZ, 1951, vol 8, p 21
-67 2428210 -445 DASCH (TK)
-67 2428222 -433 PZ, 1951, vol 8, p 21
-67 10.8 2428226 -429 AAVSO/AFOEV (TK)
-66 2428448 -433 PZ, 1951, vol 8, p 21
-66 11.2 2428455 -426 AAVSO/AFOEV (TK)
-65 2428686 -420 PZ, 1951, vol 8, p 21
-64 2428920 -412 DASCH (TK)
-62 2429375 -408 DASCH (TK)
-61 2429620 -389 DASCH (TK)
-58 2430300 -386 DASCH (TK)
-56 13.1p 2430770 -367 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-56 2430780 -357 DASCH (TK)
-54 2431255 -333 DASCH (TK)
-53 2431494 -320 DASCH (TK)
-52 2431720 -320 DASCH (TK)
-51 2431965 -300 DASCH (TK)
-50 2432200 -291 DASCH (TK)
-48 2432695 -247 DASCH (TK)
-47 2432920 -248 DASCH (TK)
-46 2433163 -231 DASCH (TK)
-45 13.0p 2433420 -199 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-44 12.8p 2433655 -190 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-44 2433650 -195 DASCH (TK)
-43 12.7p 2433890 -180 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-42 12.7p 2434120 -176 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-37 12.9p 2435310 -114 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-32 12.7p 2436480 -73 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-31 12.9p 2436720 -58 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-30 13.0p 2436930 -74 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-29 12.9p 2437160 -69 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-28 12.9p 2437405 -50 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-27 12.8p 2437610 -71 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-26 13.0p 2437850 -56 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-25 11.0pv 2438105 -27 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-24 13.2p 2438330 -28 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-23 10.8pv 2438555 -28 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-22 11.2pv 2438783 -26 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-21 11.0pv 2439025 -10 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-20 10.8pv 2439240 -20 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-19 11.2pv 2439475 -11 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-18 10.9pv 2439705 -6 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-17 11.0pv 2439925 -12 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-16 11.4pv 2440155 -8 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-15 11.2pv 2440390 2 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-14 12.9p 2440605 -9 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-13 11.2pv 2440830 -10 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-12 11.1pv 2441055 -10 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-11 11.2pv 2441285 -6 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-11 10.4 2441286 -5 AAVSO/AFOEV (TK)
-10 11.2pv 2441520 3 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-9 11.4pv 2441740 -2 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-8 11.2pv 2441975 7 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-8 10.5 2441977 9 AAVSO/AFOEV (TK)
-7 11.2pv 2442195 1 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-6 11.2pv 2442420 1 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-5 11.2pv 2442630 -15 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-4 11.2pv 2442855 -15 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-4 2442860 -10 DASCH (TK)
-3 2443090 -6 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-2 11.2pv 2443310 -12 MitVS, 1981, vol 9, p 8
-1 10.4 2443545 -2 AAVSO/AFOEV (TK)
-1 11.3pv 2443560 13 MitVS, 1981, vol 9, p 8
0 11.6pv 2443770 -3 MitVS, 1981, vol 9, p 8
1 11.2pv 2444010 11 MitVS, 1981, vol 9, p 8
2 11.3pv 2444250 26 MitVS, 1981, vol 9, p 8
3 11.2pv 2444475 25 MitVS, 1981, vol 9, p 8
6 2445150 23 DASCH (TK)
7 2445380 28 DASCH (TK)
7 10.4 2445388 36 AAVSO/AFOEV (TK)
8 2445615 37 DASCH (TK)
8 10.7 2445633 55 AAVSO/AFOEV (TK)
9 2445870 66 DASCH (TK)
10 11.2 2446098 69 AAVSO/AFOEV (TK)
10 2446100 71 DASCH (TK)
11 2446325 70 DASCH (TK)
12 2446572 91 DASCH (TK)
13 2446792 86 DASCH (TK)
14 2447020 88 DASCH (TK)
15 2447260 102 DASCH (TK)
16 10.9 2447500 117 AAVSO/AFOEV (TK)
24 11.0 2449401 213 AAVSO/AFOEV (TK)
32 9.9(R) 2451308 315 NSVS (TK)
33 9.7(R) 2451550 331 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
32 12.5(R) 2451420 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.5V
Min. mag 15.6V
B-V 1.54 ±0.11 (40)
V-R 1.70 ±0.46 (72)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
53 10.7: V (TK) 2012-09-09: (TK) 2456180: (TK) 448
54 10.9 V (TK) 2013-04-29 (TK) 2456412 (TK) 454
55 >13.0 V (TK) 2013-12-13:: (TK) 2456640:: (TK) 457
56 10.5 V (TK) 2014-08-20 (TK) 2456890 (TK) 481
57 10.9 V (TK) 2015-04-07 (TK) 2457120 (TK) 486
58 10.5: V (TK) 2015-11-23: (TK) 2457350: (TK) 490
59 11.3: V (TK) 2016-07-10: (TK) 2457580: (TK) 490
60 10.5 V (TK) 2017-03-01 (TK) 2457814 (TK) 503
61 10.8 V (TK) 2017-10-08 (TK) 2458035 (TK) 498
62 10.7 V (TK) 2018-06-06 (TK) 2458276 (TK) 513
63 10.6 V (TK) 2019-01-24 (TK) 2458508 (TK) 520
64 10.9 V (TK) 2019-09-14 (TK) 2458741 (TK) 527
65 11.2 V (TK) 2020-04-23 (TK) 2458963 (TK) 523
Minima
E Mag Datum JD
52 15.1: V (TK) 2012-06-11: (TK) 2456090: (TK)
53 15.6: V (TK) 2013-01-07: (TK) 2456300: (TK)
54 <14.2 V (TK) 2013-09-04:: (TK) 2456540:: (TK)
55 15.4 V (TK) 2014-04-17 (TK) 2456765 (TK)
56 15.2 V (TK) 2014-11-23 (TK) 2456895 (TK)
57 15.5: V (TK) 2015-07-26: (TK) 2457230: (TK)
58 15.6 V (TK) 2016-03-20 (TK) 2457468 (TK)
59 15.4: V (TK) 2016-11-07: (TK) 2457700: (TK)
60 15.1 V (TK) 2017-07-05 (TK) 2457940 (TK)
61 15.4 V (TK) 2018-01-30 (TK) 2458149 (TK)
62 15.5 V (TK) 2018-09-19 (TK) 2458381 (TK)
63 15.5 V (TK) 2019-05-16 (TK) 2458620 (TK)
64 15.5 V (TK) 2020-01-06 (TK) 2458855 (TK)
65 15.0 V (TK) 2020-08-23 (TK) 2459080 (TK)

YZ Cam

Upptäcktes av Whitney (1903-1993), University of Oklahoma Observatory. Whitney var professor vid univeritetet och föreståndare för observatoriet. Vid upptäckten fick den först beteckningen OV 8 (Oklahoma variable stars). Whitney angav den vid upptäckten som långperiodisk och varierande mellan 12.0 och <14.4p. Han angav också preliminärt periodelementen till Max = 2432470 + 350 * E, vilket är 12 dagar kortare än vid en senare uppföljning 1960. Whitneys undersökning 1960 behandlar 11 maxima mellan 1945 och 1956, från plåtar från Oklahoma observatoriet, han fick perioden till 362 dagar. Perioden nu verkar lite kortare, om man inkluderar SVO-maxima blir medelperioden från alla maxima 360.3. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Balfour S. Whitney, Oklahoma, 1949
Andra beteckningar OV 8, NSVS J0623254+800413

Litteratur

B.S.Whitney, Perem. Zvezdy 7, N1, 45, 1949. Upptäckt
Schaifers, K. MitVS, 1959, vol 1, p 386 "Spektraltypen roter veränderlicher Sterne". Spektraltyp M8
Whitney, Balfour S. AJ, 1960, vol 65, p 381 "Periods of fifty-eight Mira-type variables". Periodelement: Max = 2432490 + 362 * E (nuvarande element i GCVS)
Feast, M. W.; Woolley, R.; Yilmaz, N. MNRAS, 1972, vol 158, p 23 "The kinematics of semi-regular red variables in the solar neighbourhood".

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-27 2422790 74 DASCH (TK)
-21 2424950 62 DASCH (TK)
-19 2425665 53 DASCH (TK)
-17 2426385 49 DASCH (TK)
-16 2426746 48 DASCH (TK)
-15 2427100 40 DASCH (TK)
-14 2427460 38 DASCH (TK)
-13 2427827 43 DASCH (TK)
-12 2428170 24 DASCH (TK)
-11 2428530 22 DASCH (TK)
-10 2428888 18 DASCH (TK)
-9 2429250 18 DASCH (TK)
-8 2429615 21 DASCH (TK)
-7 2429962 6 DASCH (TK)
-6 2430338 20 DASCH (TK)
-5 2430685 5 DASCH (TK)
-4 2431045 3 DASCH (TK)
-3 2431410 6 DASCH (TK)
-2 2431748 -18 AJ, 1960, vol 65, p 381
-2 2431760 -6 DASCH (TK)
-1 2432132 4 AJ, 1960, vol 65, p 381
-1 2432131 3 DASCH (TK)
0 2432480 -10 AJ, 1960, vol 65, p 381
0 2432485 -5 DASCH (TK)
1 2432862 10 AJ, 1960, vol 65, p 381
1 2432850 -2 DASCH (TK)
2 2433220 6 AJ, 1960, vol 65, p 381
2 2433211 -3 DASCH (TK)
3 2433570 -6 AJ, 1960, vol 65, p 381
3 2433565 -11 DASCH (TK)
4 2433938 0 AJ, 1960, vol 65, p 381
5 2434295 -5 AJ, 1960, vol 65, p 381
6 2434661 -1 AJ, 1960, vol 65, p 381
7 2435015 -9 AJ, 1960, vol 65, p 381
9 2435764 16 AJ, 1960, vol 65, p 381
27 2442217 -47 DASCH (TK)
28 2442574 -52 DASCH (TK)
32 2444000 -74 DASCH (TK)
34 2444720 -78 DASCH (TK)
35 2445083 -77 DASCH (TK)
36 2445446 -76 DASCH (TK)
37 2445820 -64 DASCH (TK)
38 2446184 -62 DASCH (TK)
39 2446544 -64 DASCH (TK)
41 2447265 -67 DASCH (TK)


Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
52 12.5(R) 2451440 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.0V
Min. mag 16.2V
B-V 1.51 ±0.13 (32)
V-R 2.15 ±0.42 (53)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
66 10.6V (TK) 2013-01-10 (TK) 2456303 (TK) -79
67 10.3V (TK) 2013-12-31 (TK) 2456658 (TK) -86
68 10.6V (TK) 2014-12-19 (TK) 2457011 (TK) -95
69 10.6V (TK) 2015-12-18 (TK) 2457375 (TK) -93
70 10.1V (TK) 2016-12-02 (TK) 2457725 (TK) -105
71 10.5V (TK) 2017-11-22 (TK) 2458080 (TK) -112
72 10.4V (TK) 2018-11-17 (TK) 2458440 (TK) -114
73 10.0V (TK) 2019-11-12 (TK) 2458440 (TK) -116
74 10.5V (TK) 2020-11-11 (TK) 2459190 (TK) -113
Minima
E Mag Datum JD
65 <14.5 V (TK) 2012-07-01:: 2456110::
66 <14.6 V (TK) 2013-07-06:: 2456480::
67 16.2 V (TK) 2014-07-16: 2456855:
68 15.9 V (TK) 2015-07-11 2457215
69 <15.4 V (TK) 2016-06-10: 2457550:
70 <15.6 V (TK) 2017-06-15: 2457920:
71 <16.1 V (TK) 2018-05-26: 2458265:
72 16.0 V (TK) 2019-05-24 2458628
73 16.2 V (TK) 2020-06-09 2459010

GM Cam

Kom med i GCVS-katalogen år 2000 via 75:e namnlistan med nya variabler. NSVS-kurvan visar att den har en platå på 30 dagar på den uppåtgående delen.
Utifrån NSVS-kurvan verkar perioden vara ca 350 dagar. Perioden är nära ett år och säsongens slut inträffar samtidigt som stjärnan är nära max. Detta har inneburit att vi inte har några tydliga maximum i ljuskurvan. Om vårt första maximum har E=13 blir medelperioden 346.1. De senare maxima tyder på en längre period och att rätt tolkning är E=12 för vårt första max vilket ger perioden 368.9. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Kesao Takamizawa, 1999
Andra beteckningar TmzV 180, NSVS 1982289, NSVS 2090885

Litteratur

Kato, Taichi VSNET, 1999, N 1764 "TmzV (Takamizawa variables) list updated".
Kazarovets, E.V.; Samus, N.N.; Durlevich, O.V. IBVS, 2000, N 4870 "The 75th Name-List of Variable Stars"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 10.3(R) 2451581 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
-1 13.0(R) 2451395 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 12.9 V
Min. mag 18.3 V
B-V 2.29 ±0.38 (8)
V-R 3.00 ±0.36 (70)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
12 >13.2V 2013-04-22: (TK) 2456040: (TK)
13 >13.7V 2013-04-27:: (TK) 2456410:: (TK)
14 13.2V 2014-04-27: (TK) 2456775: (TK)
15 >13.0V 2015-04-27: (TK) 2457140: (TK)
16 13.4V 2016-04-06 (TK) 2457485 (TK)
17 12.9V 2017-04-22 (TK) 2457866 (TK)
18 >13.1V 2018-04-26: (TK) 2458235: (TK)
19 >14.2V 2019-04-16: (TK) 2458590: (TK)
20 13.0V 2020-04-25 (TK) 2458965 (TK)
Minima
E Mag Datum JD
12 <17.0 V (TK) 2012-11-08:: (TK) 2456240:: (TK)
13 18.3 V (TK) 2013-10-19: (TK) 2456585: (TK)
14 17.7: V (TK) 2014-10-09: (TK) 2456940: (TK)
15 18.1 V (TK) 2015-10-24 (TK) 2457320 (TK)
16 17.8 V (TK) 2016-10-18 (TK) 2457680 (TK)
17 18.1 V (TK) 2017-10-18 (TK) 2458045 (TK)
18 17.5 V (TK) 2018-10-28 (TK) 2458420 (TK)
19 18.3: V (TK) 2019-11-12: (TK) 2458800: (TK)

VZ CMi

Upptäckt av Ross 1927 som en biprodukt vid hans sökande efter stjärnor med stor egenrörelse. Stjärnan var nr 199 i hans 5:e lista över variabla stjärnor. Den var ej synlig på en plåt från 1909-10-01 (JD 2418580), men av mag 10 1927-01-26 (JD 2424906). Se även GS Cyg. Oberoende upptäckt av Morgenroth 1933, som noterade att den var nära maximum 2426334 och varierande mellan 13 till <15.5. Stjärnan fick sitt permanenta namn 1934 i den 32:a namnlistan. Jensch publicerade 1935 resultaten av fotografiska mätningar av stjärnan. Han observerade 5 maxima 1930-1934 och bestämde perioden till 283 dagar. Hoffmeister observerade ett maximum 1943 och gav ett uppdaterat värde på perioden till 281.5. Stjärnan finns med både i NSVS och ASAS. I NSVS dock utan att ett tydligt maximum eller minimum. I ASAS finns däremot 4 tydliga maxima. Jag har inte hittat vad perioden i GCVS på 284.6 kommer ifrån.
VSX anger perioden till 283.5, beräknad från ASAS-maxima. Först verkade bäst överensstämmelse fås med första ASAS-maximet som E=65. Perioden blir då 282.1 dagar, dock med ett stort gap mellan de tidiga maxima och de från ASAS. DASCH-data visar att första ASAS-maximum måste vara E=64 och medelperioden från alla maxima blir då 285.1. Perioden från de moderna maxima är 283.9. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Frank E. Ross, Yerkes, 1927
Andra beteckningar Ross 199, DO 2000, NSVS 9886115, ASAS J071210+1117.4

Litteratur

Ross, Frank E. AJ, 1927, vol 37, p 155 "New variable stars, (fifth list)". Upptäckt
Morgenroth, O. AN, 1933, vol 249, p 385 "13 neue Veränderliche".
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1934, vol 251, p 257 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, position, max- minmagnitud 10 - <15.5p.
Jensch, Alfred AN, 1935, vol 256, p 273 "Ergebnisse photographischer Beobachtungen an Veräderlichen". 5 maxima, max- minmagnitud 12.5 - <15.5p, periodelement Max = 2427457 + 283.6 * E.
Hoffmeister, C. MitVS, 1943, vol 1, p 41 "Mitteilungen ûber Mira-Sterne". Ett maxima, periodelement Max = 2427457 + 281.5 * E.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-54 2419450 -6 DASCH (TK)
-53 2419740 0 DASCH (TK)
-49 2420911 32 DASCH (TK)
-48 2421200 37 DASCH (TK)
-35 2424906 43 AJ, 1927, vol 37, p 155
-34 2425190 42 DASCH (TK)
-31 2426050 49 DASCH (TK)
-30 2426325 39 AN, 1935, vol 256, p 273
-29 2426610 39 AN, 1935, vol 256, p 273
-27 2427163 23 AN, 1935, vol 256, p 273
-26 2427448 24 DASCH (TK)
-26 2427457 33 AN, 1935, vol 256, p 273
-25 2427740 31 AN, 1935, vol 256, p 273
-22 2428577 14 DASCH (TK)
-21 2428860 13 DASCH (TK)
-18 2429710 9 DASCH (TK)
-17 2429998 12 DASCH (TK)
-16 2430270 0 MitVS, 1943, vol 1, p 41
-13 2431140 16 DASCH (TK)
-12 2431421 12 DASCH (TK)
-8 2432555 8 DASCH (TK)
-7 2432850 18 DASCH (TK)
-4 2433689 3 DASCH (TK)
6 2436560 28 DASCH (TK)
28 2442850 57 DASCH (TK)
29 2443140 63 DASCH (TK)
33 2444290 74 DASCH (TK)
34 2444580 80 DASCH (TK)
38 2445725 86 DASCH (TK)
39 2446000 77 DASCH (TK)
42 2446850 73 DASCH (TK)
43 2447137 75 DASCH (TK)
64 10.5V 2453113 75 ASAS (TK)
65 11.1V 2453400 77 ASAS (TK)
66 10.9V 2453685 77 ASAS (TK)
69 10.6V 2454535 74 ASAS (TK)

SVO data

Max. mag 10.6V
Min. mag 16.0V
B-V 1.52 ±0.07 (23)
V-R 1.92 ±0.48 (29)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
75 11.3V (TK) 2012-11-22 (TK) 2456254 (TK) 85
76 11.0:V (TK) 2013-08-20:: (TK) 2456525:: (TK) 71
77 >12.0V (TK) 2014-06-01:: (TK) 2456810:: (TK) 72
78 10.9V (TK) 2015-03-08 (TK) 2457090 (TK) 67
79 11.1V (TK) 2015-12-18 (TK) 2457375 (TK) 68
80 10.7:V (TK) 2016-09-28: (TK) 2457660: (TK) 68
81 >12.5V (TK) 2017-07-05: (TK) 2457940: (TK) 63
82 10.9:V (TK) 2018-04-21: (TK) 2458230: (TK) 69
83 10.6V (TK) 2019-01-21 (TK) 2458505 (TK) 59
84 11.4V (TK) 2019-11-06 (TK) 2458794 (TK) 64
85 10.8:V (TK) 2020-08-18: (TK) 2459080: (TK) 65
Minima
E Mag Datum JD
75 15.7 V (TK) 2013-04-03 (TK) 2456386 (TK)
76 16.0 V (TK) 2014-01-10 (TK) 2456668 (TK)
77 16.0: V (TK) 2014-10-19: (TK) 2456950: (TK)
78 <14.2 V (TK) 2015-08-05: (TK) 2457240: (TK)
79 15.9: V (TK) 2016-05-11: (TK) 2457520: (TK)
80 15.9 V (TK) 2017-02-23 (TK) 2457808 (TK)
81 15.9 V (TK) 2017-11-25 (TK) 2458083 (TK)
82 15.7: V (TK) 2018-09-03: (TK) 2458365: (TK)
83 <14.0 V (TK) 2019-06-15:: (TK) 2458650:: (TK)
84 16.0: V (TK) 2020-03-26: (TK) 2458935: (TK)

TW Cep

Upptäckt av d'Esterre (1876-1943) 1914. d'Esterre (född Charles Roberts) var en engelsk amatörastronom med eget observatorium i Tatsfield, Surrey, utrustat med en 15 tums reflektor och kamera. d'Esterre beskrev ljuskurvan som 15 dagars stillestånd vid maximum, sedan 50 dagars snabbt avtagande följt av 200 dagars nära stillastående vid minimum och slutligen 30 dagar snabbt tilltagande. Efter att först fått den preliminära beteckningen 95.1914 blev den namngiven 1916, i övrigt upprepades uppgifterna från d'Esterre. 1927 publicerar Hoffmeister ett maximum och anger perioden till 279 dagar. (TK)
I NSVS finns ett maximum registrerat. Först tycktes E=74 för NSVS- och E=91 för första SVO-maximumet stämma bäst. 255 obsar från DASCH analyserade med Peranso gav en medelperiod på 283.1. Detta tillsammans med maximum från DASCH gav att numreringen för NSVS och våra maximum måste backa ett steg. Från alla maxima blir medelperioden 283.0. För de moderna maxima (E>=73) blir medelperioden 281.9. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Charles Robert D'Esterre, 1914
Andra beteckningar AN 95.1914, NSVS 3346052, NSVS 3376307

Litteratur

D'Esterre, C. R. AN, 1914, vol 199, p 297 "Four new variable stars 92., 93, 94. and 95.1914 Cephei, and further observations of 9.1913 Cephei." Upptäckt, position, max- minmag 12.2 - 15.3p, period 295 dagar.
Hartwig; Müller AN, 1916, vol 202, p 105 "Benennung von neu entdeckten veränderlichen Sternen". Namngivning.
Hoffmeister, Cuno AN, 1927, vol 229, p 63 "Mitteilungen über langperiodische Veränderliche". Maximum 1926-08-30, periodelement Max = 2424758 + 279 * E.
Hoffmeister, Cuno; Morgenroth, O. MiSon, 1931, vol 20, p 1 "Nachweisung von Beobachtungen veraenderlicher Sterne". Meddelande om att 122 observationer gjorts 1916-27, men att dessa inte publicerats.
Chernova, T. S., GCVS 1948
Cameron, Donald; Nassau, J. J. ApJ, 1956, vol 124, p 346 "Spectral Classification of Red Variables Along the Galactic Equator." Spektralklass M6.5
Graff, BZ 7.43. Uppdaterad position.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-21 2424758 -7 AN, 1927, vol 229, p 63
-18 2425610 2 DASCH (TK)
-17 2425870 -20 DASCH (TK)
-13 2427020 6 DASCH (TK)
-12 2427300 4 DASCH (TK)
-9 2428120 -19 DASCH (TK)
-8 2428410 -10 DASCH (TK)
-4 2429562 17 DASCH (TK)
-3 2429823 -3 DASCH (TK)
2 2431260 28 DASCH (TK)
4 2431810 15 DASCH (TK)
5 2432100 24 DASCH (TK)
6 2432400 43 DASCH (TK)
41 2442270 71 DASCH (TK)
45 2443400 76 DASCH (TK)
49 2444540 91 DASCH (TK)
53 2445660 86 DASCH (TK)
54 2445957 102 DASCH (TK)
58 2447087 107 DASCH (TK)
73 10.0(R) 2451373 175 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
73 12.3(R) 2451515 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.7 V, 11.4 Vis
Min. mag 17.5V
B-V 1.73 ±0.08 (23)
V-R 2.51 ±0.52 (50)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
90 11.3 V, 11.4 Vis (TK) 2012-08-21 (TK) 2456161 (TK) 183
91 12.0 V (TK) 2013-05-24 (TK) 2456437 (TK) 178
92 11.2 V (TK) 2014-03-01 (TK) 2456718 (TK) 178
93 11.7 V (TK) 2014-11-30 (TK) 2456882 (TK) 170
94 11.7 V (TK) 2015-09-29 (TK) 2457295 (TK) 192
95 11.4 V (TK) 2016-07-15 (TK) 2457585 (TK) 201
96 12.1 V (TK) 2017-04-11 (TK) 2457855 (TK) 190
97 11.2 V (TK) 2018-01-11 (TK) 2458130 (TK) 184
98 11.8 V (TK) 2018-10-28 (TK) 2458420 (TK) 192
99 11.5 V (TK) 2019-08-09 (TK) 2458705 (TK) 196
100 10.7 V (TK) 2020-05-10 (TK) 2458980 (TK) 190
Minima
E Mag Datum JD
89 <16.3V (TK) 2012-05-02: (TK) 2456050: (TK)
90 <16.5V (TK) 2013-02-11: (TK) 2456335: (TK)
91 16.8V (TK) 2013-10-14 (TK) 2456580 (TK)
92 16.9V (TK) 2014-08-09 (TK) 2456879 (TK)
93 17.5V (TK) 2015-05-28 (TK) 2457171 (TK)
94 <16.2V (TK) 2016-03-07: (TK) 2457455: (TK)
95 17.0V (TK) 2016-12-12 (TK) 2457735 (TK)
96 17.0V (TK) 2017-09-11 (TK) 2458008 (TK)
97 17.0V (TK) 2018-07-03 (TK) 2458303 (TK)
98 17.0V (TK) 2019-04-21 (TK) 2458595 (TK)
99 16.2V (TK) 2020-01-09 (TK) 2458858 (TK)

AW Cep

Upptäcktes 1936 Hoffmeister, han betecknade den som en mira som växlade mellan 12 och <16. Den fick den prelimära beteckningen 551.1936 som 1 av 604 nya variabler i Hoffmeisters artikel. Namngavs i 37:e namnlistan över nya variabler (publicerad i "Ergaenzungshefte zu den Astronomischen Nachrichten"? 1940?). Brun bekräftatde 1937 att det var fråga om en mira och angav de periodelement som fortfarande gäller i GCVS, och som verkar vara rejält fel. Från all maxima är medelperioden 241.5 dygn, jämfört med 251 i GCVS.

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1936
Andra beteckningar AN 551.1936, P 5566, NSVS J2111296+735318

Litteratur

Hoffmeister, C. AN, 1936, vol 259, p 37 "604 neue Veräderliche". Upptäckt, position, max- minmagnitud 12 - <16p.
Brun, A., BAF, 1937, 7, 7. Karta, jämförstjärnor och periodelement Max = 2428846 + 251 * E.
Brun, A., PZ, 1938, vol 5, p 197. Observationer, maximum
Schneller, H. KVeBB, 1940, vol, 6, p 1 "Katalog und Ephemeriden Veraenderlicher Sterne fuer 1940".
Hoffmeister, C. MitVS, 1957, vol 1, p 270 "Umgebungskarten für die in Sonneberg endeckten Veränderliche Sterne". Karta
Kukarkin, ATsir, 1958, vol 190, p 20. Maximum
Schaifers, K. MitVS, 1959, vol 1, p 385 "Spektraltypen roten veränderlicher Sterne". Spektraltyp M8
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, N 4865 "Coordinates and Identifications for Sonneberg variables on MVS 267-272".
Rätz, Manfred BAVSM, 2002, N 151, p 1 "CCD-Beobachtungen an schwachen, selten beobachteten Mira-Sternen". 2 maxima, 1 minima

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-30 2421590 274 DASCH (TK)
-14 2425470 138 DASCH (TK)
-9 2426670 83 DASCH (TK)
-5 2427633 42 DASCH (TK)
-3 2428120 27 DASCH (TK)
-2 2428370 26 DASCH (TK)
0 2428845 -1 DASCH (TK)
3 2429581 -18 DASCH (TK)
4 2429830 -20 DASCH (TK)
6 2430315 -37 DASCH (TK)
7 2430557 -46 DASCH (TK)
15 2432476 -135 DASCH (TK)
51 2441185 -462 DASCH (TK)
54 2441924 -476 DASCH (TK)
55 2442140 -511 DASCH (TK)
56 2442389 -513 DASCH (TK)
57 2442616 -537 DASCH (TK)
60 2443342 -564 DASCH (TK)
62 2443813 -595 DASCH (TK)
65 2444530 -631 DASCH (TK)
68 2445252 -662 DASCH (TK)
69 2445495 -670 DASCH (TK)
70 2445730 -686 DASCH (TK)
71 2445972 -695 DASCH (TK)
72 2446220 -698 DASCH (TK)
74 2446690 -730 DASCH (TK)
77 2447441 -732 DASCH (TK)
93 8.45(R) 2451325 -864 NSVS (TK)
95 2451813 -878 BAVSM, 2002, N 151, p 1
97 2452302 -891 BAVSM, 2002, N 151, p 1

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
93 11.85(R) 2451452 NSVS (TK)
96 2452172 BAVSM, 2002, N 151, p 1

SVO data

Max. mag 10.4 V, 11.1 vis
Min. mag 17.4 V
B-V 2.20 ±0.13 (25)
V-R 2.63 ±0.50 (48)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
113 10.9 V, 11.1 vis (TK) 2012-07-21 (TK) 2456130 (TK) -1079
114 11.1 V, 11.5 vis (TK) 2013-03-21 (TK) 2456373 (TK) -1087
115 11.5 V (TK) 2013-11-28 (TK) 2456625 (TK) -1086
116 10.5 V (TK) 2014-07-11 (TK) 2456850 (TK) -1112
117 11.1 V (TK) 2015-03-17 (TK) 2457099 (TK) -1114
118 10.9 V (TK) 2015-11-06 (TK) 2457333 (TK) -1131
119 10.4 V (TK) 2016-06-30 (TK) 2457570 (TK) -1145
120 11.6 V (TK) 2017-03-11 (TK) 2457824 (TK) -1142
121 11.6 V (TK) 2017-11-17 (TK) 2458075 (TK) -1142
122 11.1 V (TK) 2018-07-16 (TK) 2458316 (TK) -1152
123 11.4 V (TK) 2019-03-14 (TK) 2458557 (TK) -1162
124 10.6 V (TK) 2019-11-07 (TK) 2458795 (TK) -1175
125 11.4 V (TK) 2020-07-14 (TK) 2459045 (TK) -1176
Minima
E Mag Datum JD
113 15.6V (TK) 2012-11-28 (TK) 2456260 (TK)
114 16.4V (TK) 2013-07-31 (TK) 2456505 (TK)
115 <15.8V (TK) 2014-03-23 (TK) 2456740 (TK)
116 15.9V (TK) 2014-11-26 (TK) 2456988 (TK)
117 16.0V (TK) 2015-07-17 (TK) 2457221 (TK)
118 <15.4V (TK) 2016-03-12: (TK) 2457460: (TK)
119 16.4V (TK) 2016-11-12 (TK) 2457705 (TK)
120 17.4V (TK) 2017-07-25 (TK) 2457960 (TK)
121 16.2V (TK) 2018-03-22 (TK) 2458200 (TK)
122 16.1V (TK) 2018-11-20 (TK) 2458443 (TK)
123 16.3V (TK) 2019-07-17 (TK) 2458682 (TK)
124 16.3V (TK) 2020-03-26 (TK) 2458935 (TK)

XY Cyg

Upptäckt av paret Max och Gisela Wolf på en plåt tagen 1905-05-29, där den hade mag 9.5 till 10, på tidigare foton var det inget spår av stjärnan. Fick vid upptäckten beteckningen 72.1905 och XY Cyg året efter, vid samma tillfälle bedömde Graff perioden till ca 10 månader. Två maxima observerades av Max Beyer 1936. I vissa artiklar verkar XY Cyg vara hopblandad med RR-Lyrae stjärnan XZ Cyg. För 64 obsar 1928-2012 från AAVSO/AFOEV blev periodlängden antingen 300.2 eller 298.7. För de publicerade maxima blir medelperioden 300.0 dagar. O-C värdena är rätt spretiga, vilket tyder på antingen periodförändringar eller felaktiga tidpunkter för maxima. Efter E=38 är medelperioden 300.2. (TK)

Ingår i Keplerfältet (Kepler ID 6304911). (Gustav H)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Max Wolf, Gisela Wolf, 1905, Heidelberg
Andra beteckningar AN 72.1905, ASAS J194837+4137.9, KID 6304911

Litteratur

Wolf, M.; Wolf, G. AN, 1905, vol 168, p 275 "Variabilis 72.1905 Cygni". Upptäckt.
AN, 1906, vol 172, p 361 "Benennung von neu entdeckten veränderlichen Sternen". Namngivning, position, max-minmag 10 - <15p.
Graff, K. AN, 1921, vol 213, p 161 "Beobachtungen veränderlicher Sterne auf der Hamburger Sternwarte in den Jahren 1902 bis 1920". 23 observationer. Ett troligt maximum från obsarna.
Beyer, M. AN, 1936, vol 259, p 101 "Beobachtungen von Mira-Veräderlichen". 2 maxima
Vasil'Yanovskaya, O. P., ATsir, 1957, vol 176, p 16.
Bidelman, William P. ApJS, 1954, vol 1, p 175 "Catalogue and Bibliography of Emission-Line Stars of Types Later than B." Spektralklass Se
Withney, Balfour S. AJ, 1960, vol 65, p 381 "Periods of fifty-eight Mira-type variables". Periodelement: Max = 2433202 + 298.4 * E
Huth, Hans MitVS, 1967, vol 4, p 150 "Photographische Beobachtungen von Mirasternrn auf Platten der Sonneberger Himmelsüberwachung". 2 maxima.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-80 2414870 -44 DASCH (TK)
-70 10 2417882 -23 AN, 1921, vol 213, p 161
-45 2425350 -35 DASCH (TK)
-40 2426850 -31 DASCH (TK)
-37 2427750 -28 DASCH (TK)
-37 10.6 2427756 -22 AN, 1936, vol 259, p 101
-36 10.7 2428035 -43 AN, 1936, vol 259, p 101
-36 2428050 -28 DASCH (TK)
-30 2429880 7 DASCH (TK)
-29 2430180 8 DASCH (TK)
-24 2431710 42 DASCH (TK)
-23 2432000 33 DASCH (TK)
-20 2432883,6 20 AJ, 1960, vol 65, p 381
-19 2433205 41 AJ, 1960, vol 65, p 381
-18 2433480 17 DASCH (TK)
-18 2433505,4 42 AJ, 1960, vol 65, p 381
-17 2433793,8 32 AJ, 1960, vol 65, p 381
-16 2434100,2 39 AJ, 1960, vol 65, p 381
-14 2434685 26 AJ, 1960, vol 65, p 381
-13 2434990,4 31 AJ, 1960, vol 65, p 381
-9 2436160 5 AJ, 1960, vol 65, p 381
-1 2438548 -1 MitVS, 1967, vol 4, p 150
0 2438848 0 MitVS, 1967, vol 4, p 150
15 2443385 49 DASCH (TK)
16 2443690 55 DASCH (TK)
21 2445190 59 DASCH (TK)
22 2445480 50 DASCH (TK)
26 2446670 43 DASCH (TK)
27 2447000 74 DASCH (TK)
28 2447270 45 DASCH (TK)
38 10.9 2450290 73 AFOEV
51 10.5 2454150 44 ASAS-K (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
50 16.1 2454060 ASAS-K (TK)

SVO data

Max. mag 10.2V
Min. mag 15.9V
B-V 2.89 ±0.23 (25)
V-R 1.96 ±0.38 (63)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
58 10.7V (TK) 2012-12-13 (TK) 2456275 (TK) 75
59 10.5V (TK) 2013-10-15 (TK) 2456581 (TK) 81
60 10.4V (TK) 2014-07-28 (TK) 2456867 (TK) 68
61 10.5V (TK) 2015-05-29 (TK) 2457172 (TK) 74
62 10.7V (TK) 2016-03-26 (TK) 2457474 (TK) 77
63 10.2V (TK) 2017-01-21 (TK) 2457775 (TK) 79
64 11.5V (TK) 2017-11-14 (TK) 2458072 (TK) 76
65 11.1V (TK) 2018-09-23 (TK) 2458385 (TK) 90
66 10.7V (TK) 2019-07-20 (TK) 2458685 (TK) 91
67 11.0V (TK) 2020-05-30 (TK) 2459000 (TK) 107
Minima
E Mag Datum JD
57 15.3 V (TK) 2012-08-15 (TK) 2456155 (TK)
58 15.3 V (TK) 2013-06-15 (TK) 2456459 (TK)
59 14.9 V (TK) 2014-04-07 (TK) 2456755 (TK)
60 14.7 V (TK) 2015-01-17 (TK) 2457040 (TK)
61 15.5 V (TK) 2015-11-28 (TK) 2457355 (TK)
62 15.0 V (TK) 2016-09-20 (TK) 2457652 (TK)
63 15.7 V (TK) 2017-07-21 (TK) 2457956 (TK)
64 15.9 V (TK) 2018-05-21 (TK) 2458260 (TK)
65 15.6 V (TK) 2019-03-17 (TK) 2458560 (TK)
66 15.8 V (TK) 2020-01-15 (TK) 2458864 (TK)
67 15.9 V (TK) 2020-11-11 (TK) 2459165 (TK)

CL Cyg

Upptäckes fotografiskt tillsammans med CK Cyg av Zarewitsch, en observatör på Pulkovo-observatoriet i Sankt Petersburg, 1923. Upptäckten rapporterades av Selivanov i AN som långperiodisk med perioden 308 dagar. Perioden 308 bekräftades av Selivanov efter att han följt den visuellt 1923-1928, han noterar också att den i max varierat mellan 11.4 och 12.5. Gitz fick perioden till 308.4 1931 med ytterligare 5 maxima som underlag.
NSVS-maximumet kan vara det 88:e eller 89:e sedan epoken. Bäst överensstämmelse tycktes först det senare alternativet ge, i så fall har medelperioden varit 303.7 sedan 1920-talet. DASCH-data visar dock att E=88 för NSVS-maximumet nog är det rätta och medelperioden blir då 306.5. För moderna maxima är medelperioden 304.7.
En viss hopblandning i litteraturen finns till CI Cyg. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare K. A. Zarewitsch, Sankt Petersburg, 1923
Andra beteckningar AN 13.1923, SVS 27, NSVS J1957326+545749

Litteratur

Selivanov, Sergei AN, 1923, vol 219, p 49 "Mitteilungen über veränderliche Sterne". Upptäckt, position, max- minmagnitud 12.3 - <14.6p, periodelement Max = 2422641 + 308 * E.
Selivanov, Sergei AN, 1928, vol 233, p 49 "Untersuchungen der Veränderlichen BS und CL Cygni". Observationer, 7 maxima, periodelement Max = 2422643 + 308 * E
Gitz H. PZ, 1931, vol 3, p 127. Ljuskurva, 5 max, periodelement Max = 2424482 + 308.4 * E (nuvarande element i GCVS).

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-6 12.25p 2422643 11 AN, 1928, vol 233, p 49
-3 11.8vis 2423616 59 AN, 1928, vol 233, p 49
-2 2423860 -5 AN, 1928, vol 233, p 49
-1 12.4vis 2424176 2 AN, 1928, vol 233, p 49
0 11.4vis 2424486 4 AN, 1928, vol 233, p 49
1 12.5vis 2424801 11 AN, 1928, vol 233, p 49
2 12.0vis 2425096 -3 AN, 1928, vol 233, p 49
27 2432810 1 DASCH (TK)
69 2445658 -104 DASCH (TK)
71 2446270 -108 DASCH (TK)
75 2447490 -122 DASCH (TK)
88 10.7(R) 2451512 -109 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
88 13.6(R) 2451390 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.9 V
Min. mag 18.0 V
B-V 1.56 ±0.09 (15)
V-R 2.45 ±0.46 (38)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
104 11.5V (TK) 2013-03-07 (TK) 2456359 (TK) -197
105 >13.0V (TK) 2014-01-27:: (TK) 2456685:: (TK) -179
106 12.5V (TK) 2014-11-08 (TK) 2456970 (TK) -202
107 13.0V (TK) 2015-09-24 (TK) 2457290 (TK) -191
108 12.8V (TK) 2016-07-25 (TK) 2457595 (TK) -194
109 10.9V (TK) 2017-05-21 (TK) 2457895 (TK) -203
110 11.9V (TK) 2018-04-01 (TK) 2458210 (TK) -196
111 13.2V (TK) 2019-01-31 (TK) 2458515 (TK) -199
112 11.6V (TK) 2019-12-04 (TK) 2458822 (TK) -201
113 12.9V (TK) 2020-10-07 (TK) 2459130 (TK) -201
Minima
E Mag Datum JD
103 <16.5V (TK) 2012-11-18:: (TK) 2456250:: (TK)
104 <17.3V (TK) 2013-10-14: (TK) 2456580: (TK)
105 18.0V (TK) 2014-07-31 (TK) 2456870 (TK)
106 17.6V (TK) 2015-05-27 (TK) 2457170 (TK)
107 17.7V (TK) 2016-04-06 (TK) 2457485 (TK)
108 16.3V (TK) 2017-01-17 (TK) 2457771 (TK)
109 17.5V (TK) 2017-12-04 (TK) 2458092 (TK)
110 17.8V (TK) 2018-10-28 (TK) 2458420 (TK)
111 17.4V (TK) 2019-08-04 (TK) 2458700 (TK)
112 17.7V (TK) 2020-06-27 (TK) 2459028 (TK)

GS Cyg

GS Cygni upptäcktes av Frank E. Ross vid Yerkes-observatoriet, en av hundratals variabler som upptäcktes som bifångster i samband med ett fotografiskt sökande efter stjärnor med hög egenrörelse. Ross blinkade plåtar han tagit själv på 1920-talet med plåtar tagna av Edward Emerson Barnard tjugotalet år tidigare. Stjärna nr 340 i Ross lista kom senare att kallas GS Cygni. På Barnards plåt, tagen 14 juli 1909, är stjärnan osynlig, på Ross plåt, exponerad 24 oktober 1927 var den relativt stark. Ross anger magnituden till 11. Ross magnituder måste man ta med en stor nypa salt, de är kända för att ha ett systematiskt fel på 1-2 magnituder. Men Osborn och Mills (2011) har gjort en omreduktion av plåtarna för att få fram bättre magnituder. De har använt sig av moderna stjärnkatalogers uppgifter för jämförelsestjärnor, och i deras rapport anges magnituden för Ross 340 = GS Cygni den 24 oktober 1927 till 12.3 (B). (Gustav H)
Tsesevitch observerade 2 maximum och bestämde perioden till 390 dagar, från endast 11 observationer. Namngiven 1930 i 28:e namnlistan. Vyssotsky bedömde spektralklassen till M10e från en plåt tagen i oktober 1943 vid McCormick-observatoriet.
Stjärnan har en tydlig platå på uppåtgående delen av kurvan i SVO-data från 2012. Perioden 390 verkar inte stämma med NSVS-maximat 1999 och våra observationer. Från 61 observationer från AAVSO/AFOEV 1995-2012 verkar en period av 412-414 stämma bättre, från de moderna maxima blir perioden 411.9.

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Frank E. Ross, Yerkes-observatoriet, 1927
Andra beteckningar Ross 340, R 340, NSVS J2129408+303317

Litteratur

Frank E. Ross AJ, 1928, vol 38, p 144 ”New variable stars, (seventh list)”. Upptäckt
Tsesevitch, V., 1930, PZ, vol 2, p 48. 11 observationer, 2 maxima, periodelement Max = 2425612 + 390 * E.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1930, vol 240, p 233 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, position, max- minmagnitud 11 - <13.5 vis, periodelement enligt Tsesevitch.
Vyssotsky, A. N. PASP, 1946, vol 58, p 54 "Spectral classification of 40 red variables. Second list." Spektralklass M10e
Wayne F. Osborn och O. Frank Mills JAVSO, 2011, vol 39, p 186 "The Ross Variable Stars Revisited. I."
Wayne Osborn JAVSO, 2012 "Frank Elmore Ross and His Variable Star Discoveries", JAAVSO preprint.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
62 8.5(R) 2451290 1498 NSVS (TK)
64 10.5 2452117 1545 AFOEV
65 10.7 2452530 1568 AFOEV

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
62 11.5(R) 2451493 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.8 V, 11.6 Vis
Min. mag 16.9 V
B-V 1.73 ±0.23 (26)
V-R 2.63 ±0.32 (56)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
74 11.5 V, 11.6 Vis (TK) 2012-10-20 (TK) 2456221 (TK) 1749
75 11.3 V (TK) 2013-12-05 (TK) 2456632 (TK) 1770
76 12.0: V (TK) 2015-02-06: (TK) 2457060: (TK) 1808
77 >12.1 V (TK) 2016-03-22: (TK) 2457470: (TK) 1828
78 11.3 V (TK) 2017-04-26 (TK) 2457870 (TK) 1838
79 11.2 V (TK) 2018-06-20 (TK) 2458290 (TK) 1868
80 10.9 V (TK) 2019-08-19 (TK) 2458715 (TK) 1903
81 10.8 V (TK) 2020-10-02 (TK) 2459125 (TK) 1923
Minima
E Mag Datum JD
74 16.3V (TK) 2013-05-22 (TK) 2456435 (TK)
75 16.9V (TK) 2014-07-25 (TK) 2456864 (TK)
76 16.9V (TK) 2015-09-14 (TK) 2457280 (TK)
77 16.1V (TK) 2016-10-28 (TK) 2457690 (TK)
78 16.5V (TK) 2017-12-26 (TK) 2458114 (TK)
79 16.0V (TK) 2019-02-05 (TK) 2458520 (TK)
80 <15.9V (TK) 2020-03-26: (TK) 2458935: (TK)

V363 Cyg

Upptäckt av Ross 1928 som stjärna 338 på hans 7:e lista över misstänkta variabler (se GS Cyg). Ej sedd på en plåt från 1909-07-14, bedömd av Ross som mag 12 på en plåt från 1927-10-24. Oberoende upptäckt av Beijavski 1932. Parenago fann inget spår av stjärnan på 19 plåtar han undersökte och drog slutsatsen att perioden antingen måste vara nära ett år eller att det var fråga om en nova. Namngavs på 31:a namnlistan 1933, tydligen var inte Ross upptäckt känd av namngivarna utan det hänvisas till den ryska upptäckten. Prager 1941 nämner dock Ross som upptäckare. Från 120 fotografiska plåtar från 1930-1937 kunde Sandig bestämma 8 maxima med en variation på 11.6 till <12.5, det gick inte att mäta särskilt djupt därför att stjärnan låg nära kanten på plåtarna. Han beräknade också perioden till 362.5, vilket överensstämmer med Parenagos uppgift.
111 obsar 1933-2011 från AAVSO/AFOEV/VSOLJ analyserade med Peranso gav en medelperiod på antingen 358.3 eller 363.6, de 70 sista obsarna från 1994 - 2012 gav en period på 360.0. De publicerade maxima ger en en medelperiod av 358.8. För E>=55 blir medelperioden 360.7. I NSVS finns endast 140 dagars data som täcker en del av den nedåtgående fasen. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Frank E. Ross, Yerkes, 1928
Andra beteckningar Ross 338, SVS 307, NSVS 8685263

Litteratur

Ross, Frank E. AJ, 1928, vol 38, p 144 "New variable stars, (seventh list)". Upptäckt
Beliavski, Sergei, PZ, 1932, vol 4, p 23.
Parenago, NNVS 40 (PZ...)
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1933, vol 249, p 253 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, position, max- minmagnitud 11.6 - <13.2p.
Sandig, Hans-Ullrich AN, 1950, vol 278, p 181 "Mitteilungen über 91 verdächtige und veränderliche Sterne". 8 maxima, periodelement Max =2426587 + 362.5 * E

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-15 2426600 -15 AN, 1950, vol 278, p 181
-14 2426928 -44 AN, 1950, vol 278, p 181
-13 2427327 -2 AN, 1950, vol 278, p 181
-12 2427666 -20 AN, 1950, vol 278, p 181
-11 2428094 51 AN, 1950, vol 278, p 181
-10 2428423 23 AN, 1950, vol 278, p 181
-9 2428740 -17 AN, 1950, vol 278, p 181
-8 2429111 -3 AN, 1950, vol 278, p 181
-7 2429500 29 AN, 1950, vol 278, p 181
55 11.2 2451697 92 AFOEV
56 11.0 2452057 95 AFOEV

SVO data

Max. mag 10.3 V
Min. mag 17.0 V
B-V 1.61 ±0.20 (17)
V-R 2.63 ±0.41 (55)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
68 11.7 V (TK) 2013-04-02 (TK) 2456385 (TK) 139
69 10.3 V (TK) 2014-03-20 (TK) 2456737 (TK) 134
70 11.2: V (TK) 2015-03-18: (TK) 2457100: (TK) 140
71 11.2: V (TK) 2016-03-22: (TK) 2457470: (TK) 153
72 11.7: V (TK) 2017-03-17: (TK) 2457830: (TK) 156
73 >11.4 V (TK) 2018-03-12: (TK) 2458190: (TK) 159
74 10.9 V (TK) 2019-03-07 (TK) 2458550 (TK) 162
75 11.0 V (TK) 2020-03-01 (TK) 2458910 (TK) 165
Minima
E Mag Datum JD
67 17.0V (TK) 2012-10-29 (TK) 2456230 (TK)
68 16.5V (TK) 2013-10-10 (TK) 2456576 (TK)
69 16.7V (TK) 2014-10-19 (TK) 2456950 (TK)
70 16.8V (TK) 2015-10-09 (TK) 2457305 (TK)
71 16.7V (TK) 2016-10-08 (TK) 2457670 (TK)
72 17.0V (TK) 2017-10-07 (TK) 2458034 (TK)
73 16.3V (TK) 2018-10-03 (TK) 2458395 (TK)
74 16.5V (TK) 2019-09-23 (TK) 2458750 (TK)
75 16.3V (TK) 2020-09-07 (TK) 2459100 (TK)

V462 Cyg

Stjärnan har konstaterade periodförändringar. Stjärnan har studerats av Susan Trammell på plåtsamlingen vid Harvard Observatory i en artikel som innehåller mängder med observerade maxima. En tidigare studie gjordes av Beverly Kehoe, baserad på plåtar från Maria Mitchell Observatory. (Gustav H)
Kehoe anger medelperioden till 371, Trammell till 372.4. Med ytterligare maxima efter Trammells artikel är medelperioden nu för alla maxima 372.3 (Thomas K). Perioden har från 1890 och framåt varierat mellan 364 dygn (år 1940) och 382 (år 1980). Medelperioden efter 1999 är återigen lägre, 363.8. (TK)

ASAS anger perioden till 354 dygn. Ingår i Keplerfältet, Kepler ID 8038258 (Gustav H)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Sergei Beliavski, 1936
Andra Beteckningar SVS 717, NSVS 5559004, ASAS J194003+4353.9

Litteratur

Beliavski, S. I., PZ, 1936, vol 5, p 36. Upptäckt, karta, jämförstjärnor
Beliavski, S. I., PZ, 1937, vol 5, p 145. Maxima
Perepelkina; Majeva, ATsir, 1947, vol 61. Periodelement Max = 2416169 + 399 * E
Baratta, G. B.; Cassatella, A.; Viotti, R. IBVS, 1972, N 626 "V462 Cygni". Spektralklass M7 eller M8.
Kehoe, Beverly JAVSO, 1976, vol 5, p 78 "Four Variables In Cygnus".
Trammell, Susan R. JAVSO, 1987, vol 16, p 95 "Revised Elements for V462 Cygni".

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-73 2412441 -441 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-70 2413540 -442 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-69 2413950 -399 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-69 2413910 -439 DASCH (TK)
-68 2414350 -366 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-66 2415090 -359 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-62 2416560 -356 DASCH (TK)
-59 2417690 -326 DASCH (TK)
-57 2418450 -299 DASCH (TK)
-56 2418844 -272 DASCH (TK)
-55 2419225 -258 DASCH (TK)
-53 2419957 -259 DASCH (TK)
-52 2420335 -248 DASCH (TK)
-51 2420710 -239 DASCH (TK)
-50 2421100 -216 DASCH (TK)
-49 2421460 -223 DASCH (TK)
-48 2421850 -199 DASCH (TK)
-47 2422220 -196 DASCH (TK)
-46 2422600 -183 DASCH (TK)
-45 2422980 -169 DASCH (TK)
-44 2423350 -166 DASCH (TK)
-43 2423735 -148 DASCH (TK)
-42 2424020 -229 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-42 2424090 -159 DASCH (TK)
-41 2424455 -161 DASCH (TK)
-40 2424844 -139 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-39 2425235 -114 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-38 2425600 -116 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-36 2426327 -123 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-35 2426730 -86 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-34 2427102 -81 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-33 2427470 -80 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-32 2427838 -78 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-31 2428198 -85 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-30 2428572 -78 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-29 2428935 -81 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-28 2429312 -71 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-27 2429655 -95 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-26 2430060 -56 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-25 2430400 -83 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-24 2430732 -118 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-19 2432616 -67 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-18 2433000 -50 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-17 2433333 -83 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-16 2433683 -100 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-15 2434060 -90 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-14 2434445 -71 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-13 2434781 -102 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-12 2435180 -70 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-11 2435577 -40 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-10 2435920 -63 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-9 2436305 -45 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-2 2438930 13 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
-1 2439292 9 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
0 2439675 25 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
1 2440050 33 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
2 2440418 35 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
3 2440780 30 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
4 2441160 43 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
5 2441538 55 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
6 2441905 55 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
7 2442278 61 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
8 2442648 65 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
9 2443032 82 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
10 2443400 83 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
11 2443777 94 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
12 2444176 126 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
13 2444541 124 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
14 2444970 186 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
15 2445300 150 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
16 2445685 168 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
17 2446090 206 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
18 2446440 190 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
19 2446838 221 JAVSO, 1987, vol 16, p 95
20 2447200 216 DASCH (TK)
21 2447570 220 DASCH (TK)
28 9.5 2450183 266 AFOEV
29 9.5 2450557 273 AFOEV
31 9.9 2451302 285 AFOEV
31 7.3(R) 2451320 303 NSVS (TK)
32 9.5 2451672 288 AAVSO/AFOEV (TK)
32 9.5 2451680 296 AFOEV
33 9.7 2452023 273 AAVSO/AFOEV (TK)
33 9.7 2452037 287 AFOEV
34 9.5 2452399 282 AFOEV
34 9.5 2452409 292 AAVSO/AFOEV (TK)
36 9.7 2453122 272 AFOEV
38 10.4 2453907 323 AFOEV
39 2454196 245 ASAS-K (TK)
39 10.7 2454299 348 AFOEV
42 2455310 259 Kepler (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
32 9.6(R) 24151480 NSVS (TK)
38 2455112 Kepler (TK)

SVO data

Max. mag 9.9 V
Min. mag 14.4 V
B-V 1.77 ±0.13 (44)
V-R 2.41 ±0.29 (64)
R-I 2.4
Maxima
E Mag Datum JD O-C
45 10.8V (TK) 2013-03-28 (TK) 2456380 (TK) 229
46 10.0V (TK) 2014-03-23 (TK) 2456740 (TK) 223
47 10.2V (TK) 2015-04-02 (TK) 2457115 (TK) 231
48 9.9V (TK) 2016-03-27 (TK) 2457475 (TK) 224
49 10.1V (TK) 2017-03-23 (TK) 2457836 (TK) 219
50 10.1V (TK) 2018-03-27 (TK) 2458205 (TK) 221
51 10.4V (TK) 2019-04-06 (TK) 2458580 (TK) 229
52 9.9:V (TK) 2020-04-10: (TK) 2458950: (TK) 233
Minima
E Mag Datum JD
44 13.6V (TK) 2012-09-08 (TK) 2456179 (TK)
45 13.9V (TK) 2013-09-19 (TK) 2456555 (TK)
46 13.7V (TK) 2014-09-19 (TK) 2456920 (TK)
47 14.1V (TK) 2015-09-17 (TK) 2457283 (TK)
48 13.7V (TK) 2016-09-23 (TK) 2457655 (TK)
49 14.0V (TK) 2017-09-25 (TK) 2458022 (TK)
50 14.4V (TK) 2018-10-10 (TK) 2458402 (TK)
51 13.9V (TK) 2019-10-22 (TK) 2458779 (TK)
52 14.2V (TK) 2020-11-06 (TK) 2459160 (TK)

V663 Cyg

Upptäckt av Hoffmeister 1949 vid Sonneberg som variabel 4562 vid observatoriet. Upptäckten publicerades i Ergaenzungshefte zu den Astronomischen Nachrichten. Typ, max- minmagnitud och periodelement bestämdes av Rolfs 1950, uppgifter som fortfarande gäller i GCVS och VSX. I länken till MitVS, 1951, nedan saknas raden om V663 Cyg. Den verkar ha missats vid kopieringen av den ursprungliga sidan. Jag har inte lyckats hitta Rohlfs maxima. Från alla maxima blir medelperioden 362.0. Från NSVS och våra maxima blir perioden 361.2 dygn. (TK) Det finns en mag 17 stjärna 6" i PA 308 jämte V663 Cyg. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1949
Andra beteckningar S 4562, SON 4562, NSVS J2148315+420529

Litteratur

Hoffmeister, Cuno, ANErg, 1949, 12 1.19. Upptäckt
Rohlfs, Eva MitVS, 1950, vol 1, p 121 "Vorläufige Mitteilungen von Ergebnissen des Felderplanes - Feld rho Cygni". Max- minmagnitud 12.2 - <16.0p, periodelement Max = 2428868 + 364 * E.
Hoffmeister, Cuno; Rohlfs, Eva; Ahnert, Paul, VeSon, 1951, vol 5, p 401, "Die veraenderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse Teil VI". Maxima, periodelement (Rohlfs ovan)
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1957, vol 1, p 309 "Umgebungskarten für die in Sonneberg endeckten Veränderliche Sterne". Karta
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, N 4906 "Coordinates and Identifications for Sonneberg Variables on MVS 308-316". Uppdaterad position.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 2428868 0 GCVS4
62 9.3(R) 2451330 -106 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.8 V
Min. mag 17.6 V
B-V 1.75 ±0.22 (10)
V-R 2.68 ±0.36 (49)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
76 10.8: V (TK) 2013-03-18: (TK) 2456370: (TK) -162
77 >11.9 V (TK) 2014-03-13: (TK) 2456730: (TK) -166
78 >12.0 V (TK) 2015-03-18: (TK) 2457100: (TK) -160
79 11.0: V (TK) 2016-03-12: (TK) 2457460: (TK) -164
80 11.5 V (TK) 2017-03-28 (TK) 2457841 (TK) -147
81 >11.8 V (TK) 2018-03-12: (TK) 2458190: (TK) -162
82 11.6 V (TK) 2019-03-12 (TK) 2458555 (TK) -161
83 >12.8 V (TK) 2020-03-01: (TK) 2458910: (TK) -170
Minima
E Mag Datum JD
75 16.3V (TK) 2012-11-08 (TK) 2456240 (TK)
76 16.4V (TK) 2013-10-24 (TK) 2456590 (TK)
77 16.5V (TK) 2014-11-03 (TK) 2456965 (TK)
78 16.2V (TK) 2015-10-24 (TK) 2457320 (TK)
79 16.3V (TK) 2016-10-23 (TK) 2457685 (TK)
80 17.6V (TK) 2017-10-18 (TK) 2458045 (TK)
81 17.0V (TK) 2018-10-18 (TK) 2458410 (TK)
82 17.5:V (TK) 2019-10-13: (TK) 2458770 (TK)

V673 Cyg

Upptäckt vid Sonneberg 1943 av Hoffmeister. Rohlfs angav 1950 perioden till 324. Khoplov publicerade 1952 ljuskurva, jämförstjärnor och angav perioden till 325.5. Nikolaev anger 1988 perioden till 327.
Från alla publicerade maxima nedan blir medelperioden 327.1. NSVS-maximumet avviker rätt mycket från övriga publicerade, är perioden föränderlig? För E 35-57 blir den i genomsnitt 330.4. För E>=57 är perioden 325.2 dygn. (TK)
Det finns en stjärna av magnitud 16.3-16.4 på 5.5" avstånd och i PA 310° från V673 Cyg. Variabeln är stjärnan närmast NSV 13904 (som ligger 1'10" från V673). (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1943
Andra beteckningar S 3499, SON 3499, AN 172.1943, NSVS 5939043

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1943, vol 274, p 36 "213 neue Veränderliche". Upptäckt, betecknas som Mira.
Rohlfs, Eva MitVS, 1950, vol 1, p 121 "Vorläufige Mitteilunger von Ergebnissen des Felderplanes - rho Cygni". Max = 2427944 + 324 * E, Max-, minmagnitud 12.3p - 16.3p.
Kholopov, P.N., Peremennye Zvezdy, 1951, vol 8, p 251
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1957, vol 1, p 280 Karta
Nikolaev, S. E. PZ, 1988, vol 22, p 781, innehåller sökkarta, datum för maxima, periodelement Max = 2445562 + 327 * E och M-m/P = 0.17.
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, N 4878 "Coordinates and identifications for Sonneberg variables on MVS 275-281."

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-15 2427944 10 MitVS, 1950, vol 1, p 121
0 2432816 0 GCVS 4
35 2444246 37 PZ, 1988, vol 22, p 781
37 2444900 40 PZ, 1988, vol 22, p 781
39 2445562 51 PZ, 1988, vol 22, p 781
40 2445875 39 PZ, 1988, vol 22, p 781
57 9.6(R) 2451510 140 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
56 12.7(R) 2451360 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.6 V
Min. mag 17.9 V
B-V 1.41 ±0.14 (23)
V-R 2.12 ±0.46 (56)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
71 11.7V (TK) 2012-04-12: (TK) 2456030: (TK) 103
72 11.7V (TK) 2013-03-22: (TK) 2456374: (TK) 122
73 11.8V (TK) 2014-02-06: (TK) 2456695: (TK) 117
74 11.7V (TK) 2015-01-07 (TK) 2457030 (TK) 127
75 11.6V (TK) 2015-11-19 (TK) 2457346 (TK) 117
76 12.3V (TK) 2016-10-18 (TK) 2457680 (TK) 126
77 12.0V (TK) 2017-09-08 (TK) 2458005 (TK) 125
78 11.9V (TK) 2018-08-05 (TK) 2458336 (TK) 131
79 10.6V (TK) 2019-06-20 (TK) 2458655 (TK) 124
80 12.6V (TK) 2020-05-20 (TK) 2458990 (TK) 134
Minima
E Mag Datum JD
71 17.0 V (TK) 2012-11-08 (TK) 2456240 (TK)
72 17.7 V (TK) 2013-10-04 (TK) 2456570 (TK)
73 17.3 V (TK) 2014-08-10 (TK) 2456880 (TK)
74 16.9 V (TK) 2015-07-11 (TK) 2457215 (TK)
75 <16.6 V (TK) 2016-06-30 (TK) 2457570 (TK)
76 <17.1 V (TK) 2017-05-16: (TK) 2457890: (TK)
77 <16.3 V (TK) 2018-03-12: (TK) 2458190: (TK)
78 16.6 V (TK) 2019-02-05 (TK) 2458520 (TK)
79 17.9 V (TK) 2020-01-01 (TK) 2458850 (TK)

V750 Cyg

Upptäckt av Parenago 1938 som SVS 882. Wenzel bestämde 1953 perioden till 432.3 från 6 maxima (1935-1948). Stjärnan har observerats av AFOEV. Analys av 165 observationer från AFOEV och AAVSO (1987-2012) med Peranso gav en period på 434.3 dagar. Från DASCH-data gav en motsvarande analys perioden 432.5. Trots att dessa perioduppgifter ligger nära varann verkar längden av enskilda cykler variera en hel del. Från alla publicerade maxima blir medelperioden 433.2. För E>=20 är medelperioden 430.5. Sedan vi började observera den har perioden dock varit betydligt kortare, 419.1, än den historiska medelperioden.
Från våra observationer syns en tydlig platå på den stigande fasen av ljuskurvan. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Pavel Petrovich Parenago, 1938
Andra beteckningar SVS 882, NSVS J2049215+503149

Litteratur

Parenago, P., PZ, 1938, vol 5, p 206. Upptäckt, karta.
Brun; Petit, BAF, 1952, vol 12.
Petit, DOIAP, 1953, vol 6
Wenzel, W. AN, 1953, vol 281, p 179 "Beobachtungen von elf unbenannten Veränderlichen". Karta, 6 maxima, max- minmagnitud 12.0 - <14.5p, periodelement Max = 2429396 + 432.3 * E
Cameron, Donald; Nassau, J. J. ApJ, 1956, vol 124, p 346 "Spectral Classification of Red Variables Along the Galactic Equator.". Spektralklass M5

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-47 2421160 -10 DASCH (TK)
-43 2422870 -32 DASCH (TK)
-42 2423310 -24 DASCH (TK)
-41 2423720 -47 DASCH (TK)
-38 2425030 -36 DASCH (TK)
-37 2425460 -38 DASCH (TK)
-36 2425890 -41 DASCH (TK)
-33 2427210 -20 DASCH (TK)
-32 2427660 -2 DASCH (TK)
-31 2428084 -11 DASCH (TK)
-31 12.3p 2428095 0 AN, 1953, vol 281, p 179
-29 12.0p 2428960 -1 AN, 1953, vol 281, p 179
-28 13.2p 2429385 -9 AN, 1953, vol 281, p 179
-27 2429827 1 DASCH (TK)
-27 12.0p 2429840 14 AN, 1953, vol 281, p 179
-26 13.4p 2430270 11 AN, 1953, vol 281, p 179
-22 2432000 10 DASCH (TK)
-21 2432400 -23 DASCH (TK)
-20 2432827 -29 DASCH (TK)
-20 12.2p 2432850 -6 AN, 1953, vol 281, p 179
-4 11.8 2439784 3 AAVSO/AFOEV (TK)
0 10.9 2441520 8 AAVSO/AFOEV (TK)
2 2442370 -8 DASCH (TK)
5 2443650 -26 DASCH (TK)
6 2444090 -19 DASCH (TK)
7 2444510 -32 DASCH (TK)
10 2445820 -20 DASCH (TK)
11 2446230 -43 DASCH (TK)
12 2446690 -16 DASCH (TK)
13 2447130 -8 DASCH (TK)
20 12.0 2450199 31 AFOEV
22 11.8 2451068 34 AFOEV
23 8.4(R) 2451500 34 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.1 V
Min. mag 16.4 V
B-V 2.10 ±0.22 (29)
V-R 2.82 ±0.32 (54)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
34 11.4 V (TK) 2012-12-10 (KTS) 2456272 (TK) 45
35 11.2: V (TK) 2014-02-03: (KTS) 2456692: (TK) 32
36 11.6 V (TK) 2015-04-07 (KTS) 2457120 (TK) 27
37 11.7 V (TK) 2016-05-31 (KTS) 2457540 (TK) 14
38 11.1 V (TK) 2017-07-10 (KTS) 2457945 (TK) -13
39 12.1 V (TK) 2018-09-15 (KTS) 2458377 (TK) -14
40 11.4 V (TK) 2019-10-28 (KTS) 2458785 (TK) -39
Minima
E Mag Datum JD
34 16.2 V (TK) 2013-07-20 (TK) 2456494 (TK)
35 16.3 V (TK) 2014-09-09 (TK) 2456910 (TK)
36 16.2: V (TK) 2015-11-03 (TK) 2457330 (TK)
37 16.4 V (TK) 2016-12-12 (TK) 2457735 (TK)
38 16.4 V (TK) 2018-02-15 (TK) 2458165 (TK)
39 16.2 V (TK) 2019-04-16 (TK) 2458590 (TK)
40 16.1 V (TK) 2020-05-30 (TK) 2459000 (TK)

V2072 Cyg

Upptäcktes av Lennart Dahlmark och fick till en början beteckningen LD 55. Stjärnan tycks inte ha tilldragit sig speciellt mycket intresse sedan Dahlmark publicerade sin upptäckt 1982. Stjärnans position uppmättes någorlunda noggrant av Skiff och Williams 1997 och den fick sin officiella beteckning i den 73:e namnlistan. Enligt samma källa har den även studerats i en masteruppsats av O.D.Pikalova 1995, ett dokument som inte tycks befinna sig inom internets gränser. (GH)
Pikalova är tydligen den som är ansvarig för uppgifterna i GCVS, en mira med variationen 11.8 - 17.9p. Dahlmarks obsar ihop med våra stämmer bäst med en period av 326. Från NSVS och våra maxima blir medelperioden 316.7. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Lennart Dahlmark, 1982
Andra beteckningar LD 55, NSVS 5915781

Litteratur

Dahlmark, Lennart IBVS, 1982, N 2157 "New variable stars in Cygnus". Upptäckt
Pikalova, O. D., M.Sci.Thesis, 1995.
Skiff, Brian A.; Williams, Gareth V. IBVS, 1997, N 4448 "Identification of Dahlmark Variables: I". Uppdaterade positioner.
Kazarovets, E. V.; Samus, N. N. IBVS, 1997, N 4471 "The 73rd Name-List of Variable Stars".

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 2451390 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.4 V, 11.4 vis
Min. mag 17.9 V
B-V 1.65 ±0.16 (30)
V-R 2.33 ±0.57 (49)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
15 10.9V, 11.3 Vis (TK) 2012-08-03 (TK) 2456143 (TK) -
16 10.4V (TK) 2013-06-10 (TK) 2456454 (TK) -
17 11.8V (TK) 2014-05-01 (TK) 2456779 (TK) -
18 11.5: V (TK) 2015-03-18: (TK) 2457100: (TK) -
19 10.9: V (TK) 2016-02-01: (TK) 2457420: (TK) -
20 11.3 V (TK) 2016-12-02 (TK) 2457725 (TK) -
21 10.8 V (TK) 2017-10-08 (TK) 2458035 (TK) -
22 11.9 V (TK) 2018-09-02 (TK) 2458364 (TK) -
23 11.2 V (TK) 2019-07-05 (TK) 2458670 (TK) -
24 10.5 V (TK) 2020-05-20 (TK) 2458990 (TK) -
Minima
E Mag Datum JD
15 16.9V (TK) 2013-01-17: (TK) 2456310: (TK)
16 17.9V (TK) 2013-12-26: (TK) 2456653: (TK)
17 17.5V (TK) 2014-10-29 (TK) 2456960 (TK)
18 17.6V (TK) 2015-09-04 (TK) 2457270 (TK)
19 17.4V (TK) 2016-07-10 (TK) 2457580 (TK)
20 <17.1V (TK) 2017-05-31 (TK) 2457905 (TK)
21 <16.1V (TK) 2018-04-21:: (TK) 2458230:: (TK)
22 17.4V (TK) 2019-02-13 (TK) 2458528 (TK)
23 17.7V (TK) 2019-12-22 (TK) 2458840 (TK)

V2330 Cyg

Oberoende upptäckt av Collins och Dahlmark. Collins upptäckte den på patrullfoton för sökning av novor, han rapporterade att stjärnan var ljus i augusti 1997 och augusti 1999. Upptäckten rapporterades i The Astronomer med beteckningen Q2000/247. Dahlmark fotograferade området 1967-1982 samt 1992-2001. LD 390 betecknas av Dahlmark som en mira med variationen 10.4 - 14.9mv (mv är en magnitud från GSC-katalogen, systematiskt något ljusare än Johnson V enligt Dahlmark), b-r = 2.8 och periodelement Max = 2451432 + 382 * E. Den fick sitt permanenta namn 2003 i 77:e namnlistan, uppgifterna i Dahlmarks artikel upprepas. Märkligt nog har inte Dahlmarks periodelement kommit med varken i GCVS eller VSX. Det finns inget i Collins uppgifter och våra observationer som motsäger perioden 382 dagar, tvärtom verkar den stämma rätt bra. Medelperioden från NSVS till våra maxima är 384.1 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Mike Collins, 2000; Lennart Dahlmark, 2001
Andra beteckningar Q2000/247, LD 390, NSVS J2110475+342012

Litteratur

Collins, Mike [1] "Objects found by Mike Collins on UK Nova Patrol Photographs in 2000". Upptäckt, max- minmag 11.0 - <14
Dahlmark, Lennart IBVS, 2001, N 5181 "New Variable Stars Along the Northern Milky Way". Upptäckt, position, max- minmag, färgindex, periodelement och karta.
Kazarovets, E. V.; Kireeva, N. N.; Samus, N. N.; Durlevich, O. V. IBVS, 2003, N 5422 "The 77th Name-List of Variable Stars".

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 9.3(R) 2451430 -2 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.3V
Min. mag 17.6V
B-V 1.40 ±0.12 (27)
V-R 2.42 ±0.46 (60)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
13 11.4V (TK) 2013-05-02 (TK) 2456415 (TK) 17
14 11.4V (TK) 2014-05-17 (TK) 2456795 (TK) 15
15 11.6V (TK) 2015-06-07 (TK) 2457181 (TK) 19
16 11.5V (TK) 2016-06-30 (TK) 2457570 (TK) 26
17 12.2V (TK) 2017-08-01 (TK) 2457967 (TK) 41
18 11.3V (TK) 2018-08-09 (TK) 2458340 (TK) 32
19 11.4V (TK) 2019-08-29 (TK) 2458725 (TK) 35
20 11.3V (TK) 2020-09-17 (TK) 2459110 (TK) 38
Minima
E Mag Datum JD
12 17.0 V (TK) 2012-11-18 (TK) 2456250 (TK)
13 <17.3 V (TK) 2014-01-07: (TK) 2456665: (TK)
14 17.6: V (TK) 2015-01-27: (TK) 2457050: (TK)
15 <17.5 V (TK) 2016-02-11: (TK) 2457430: (TK)
16 17.6: V (TK) 2017-02-15: (TK) 2457800: (TK)
17 <16.8 V (TK) 2018-02-20: (TK) 2458170: (TK)
18 17.3 V (TK) 2019-03-27 (TK) 2458570 (TK)
19 17.1 V (TK) 2020-04-10 (TK) 2458950 (TK)

WX Del

Upptäckt 1930 av Hoffmeister som gav den beteckningen 155.1930 och beskrev den som långperiodisk med variationen 13 - 15.5p. Jensch observerade 3 maxima på plåtar från 1929-1932 och fick periodelemeten Max = 2425850 + 540 * E. Stjärnan fick sitt permanenta namn i 35:e namnlistan 1937. Withney undersökte WX Del tillsammans med 57 andra miror 1960 och observerade 5 maxima. I NSVS finns bara en del av den nedåtgående fasen, inget max eller min fångades. Från de publicerade maxima, inklusive vårt, blir medelperioden 528.5 dagar.

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, Sonneberg, 1930
Andra beteckningar AN 151.1930, P 2148, NSVS 11504057

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1930, vol 238, p 189 "185 neue Veränderliche." Upptäckt.
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1933, vol 22, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Uppdaterd position.
Hoffmeister, Cuno AN, 1935, vol 255, p 401 "162 neue Veräderliche".
Guthnick, P.; Schneller, H. AN, 1937, vol 263, p 293 Namngivning, position, max- minmagnitud 11.8 - <15.0p, periodelement Max = 2425850 + 540 * E (Jensch).
Hoffmeister, Cuno KVeBB, vol 5, p 3 "Die veraenderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil I". 3 maxima, periodelement (Jensch tidigare element)
Whitney, Balfour S. AJ, 1960, vol 65, p 381 "Periods of fifty-eight Mira-type variables". 5 maxima
Stephenson, C. B. IBVS, 1985, N 2657 "Some New Spectral Classifications for Named and Suspected Variable Stars". Spektralklass M7

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-18 2425850 -7 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
-17 2426390 7 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
-16 2426935 26 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
-9 2430620 27 AJ, 1960, vol 65, p 381
-7 2431625 -21 AJ, 1960, vol 65, p 381
-4 2433200 -25 AJ, 1960, vol 65, p 381
-2 2434300 23 AJ, 1960, vol 65, p 381
0 2435340 10 AJ, 1960, vol 65, p 381

SVO data

Max. mag 10.5V, 12.4vis
Min. mag <18.0V
B-V 1.97 ±0.05 (9)
V-R 2.56 ±0.45 (19)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
40 12.1 V, 12.4vis (TK) 2013-07-31 (TK) 2456505 (TK) 123
41 10.5: V (TK) 2015-01-12: (TK) 2457035: (TK) 127
42 12.1: V (TK) 2016-06-10: (TK) 2457550: (TK) 115
43 12.1 V (TK) 2017-11-27 (TK) 2458085 (TK) 124
44 11.2 V (TK) 2019-04-26 (TK) 2458600 (TK) 124
45 10.7 V (TK) 2020-10-22 (TK) 2459145 (TK) 131
Minima
E Mag Datum JD
39 <16.5V (TK) 2013-01-22: (TK) 2456315: (TK)
40 17.3V (TK) 2014-07-08 (TK) 2456847 (TK)
41 <17.5V (TK) 2015-12-23:: (TK) 2457380:: (TK)
42 <18.0V (TK) 2017-04-26 (TK) 2457870 (TK)
43 17.0V (TK) 2018-10-18 (TK) 2458410 (TK)
44 17.8:V (TK) 2020-03-26: (TK) 2458935: (TK)

WZ Del

Upptäcktes 1930 tillsammans med WX Del av Hoffmeister. Han betecknade den som en mira växlande mellan 13 och <16. Stjärnan fick sitt permanenta namn i 35:e namnlistan 1937. Alfred Jensch bestämde amplituden till 12.2 - <15.3p och perioden till 259 från 6 maxima 1929-1934 (varav ett är tveksamt). Ett maximum och minimum täcks av NSVS. Om NSVS maximat är det 99:e sedan epoken är 259.0 fortfarande bästa värdet från alla maxima. För E>=99 blir medelperioden 259.3. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1930
Andra beteckningar AN 153.1930, NSVS 11437862, NSVS 11452148

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1930, vol 238, p 189 "185 neue Veränderliche." Upptäckt.
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1933, vol 22, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Uppdaterad position
Guthnick, P.; Schneller, H. AN, 1937, vol 263, p 293 Namngivning, position, max- minmag 12.2 - <15.3p, periodelement Max = 2425850 + 259 * E (Jensch)
Hoffmeister, Cuno KVeBB, 1940, vol 5, p 3 "Die veraenderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil I". , 6 maxima + Jensch tidigare uppgifter.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 2425850 0 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
1 2426110 1 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
3 2426625 -2 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
4 2426870 -16 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
6 2427410 6 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
7 2427600 -63 KVeBB, 1940, vol 5, p 3
99 2451472 -19 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
98 13.4(R) 2451358 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.9 V
Min. mag 18.8 V
B-V 1.43 ±0.11 (11)
V-R 1.69 ±0.46 (27)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
117 12.7 V (TK) 2012-08-04 (TK) 2456144 (TK) -9
118 12.4 V (TK) 2013-05-02 (TK) 2456415 (TK) 3
119 12.6:: V (TK) 2014-01-22:: (TK) 2456680:: (TK) 9
120 12.4 V (TK) 2014-09-18 (TK) 2456919 (TK) -11
121 12.7 V (TK) 2015-06-01 (TK) 2457175 (TK) -14
122 >14.0 V (TK) 2016-02-21:: (TK) 2457440:: (TK) -8
123 13.0 V (TK) 2016-11-10 (TK) 2457703 (TK) -4
124 12.8 V (TK) 2017-07-30 (TK) 2457965 (TK) -1
125 12.5: V (TK) 2018-04-06: (TK) 2458215: (TK) -10
126 >12.3 V (TK) 2018-12-22:: (TK) 2458475:: (TK) -9
127 13.0 V (TK) 2019-09-13 (TK) 2458740 (TK) -3
128 11.9 V (TK) 2020-05-20 (TK) 2458990 (TK) -12
Minima
E Mag Datum JD
117 <17.0V (TK) 2012-12-28: (TK) 2456290: (TK)
118 17.8V (TK) 2013-09-24 (TK) 2456560 (TK)
119 17.9: V (TK) 2014-05-27: (TK) 2456805: (TK)
120 <15.5V (TK) 2015-02-11: (TK) 2457065: (TK)
121 <17.1V (TK) 2015-10-24: (TK) 2457320: (TK)
122 17.9V (TK) 2016-07-16 (TK) 2457586 (TK)
123 18.8:V (TK) 2017-03-22: (TK) 2457835: (TK)
124 18.5:V (TK) 2017-12-22: (TK) 2458110: (TK)
125 17.3V (TK) 2018-08-19 (TK) 2458350 (TK)
126 17.7V (TK) 2019-05-16 (TK) 2458620 (TK)
127 <17.1V (TK) 2020-01-21: (TK) 2458870: (TK)
128 17.2:V (TK) 2020-10-17: (TK) 2459140: (TK)

AM Dra

Upptäckt av Geyer samtidigt med AN Dra (se denna). Tsesevitch bestämde 1956 elementen till Max = 2428404 + 325.3 * E. Inga obsar av stjärnan finns hos AAVSO eller AFOEV. Ett maximum och minimum finns i NSVS. NSVS-maximat kan vara det 49:e eller 50:e efter epoken, fasen är förskjuten en halv period. Med SVO:S maxima får man bäst överensstämmelse om NSVS maxima är E=49 och SVO är E=64 och framåt. Perioden från alla maxima blir då 327.3. För E>=49 blir medelperioden 329.2 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Edward H. Geyer, 1955
Andra betecningar NSVS 2987724, NSVS 3013740

Litteratur

Geyer, E.; Kippenhahn, R.; Strohmeier, W., BamKV, 1955, N 9. Upptäckt
Tsesevitch, V. P., ATsir, 1956, vol 171, p 21. Maxima, periodelement.
Stephenson, C. B. IBVS, 1985, N 2657 "Some New Spectral Classifications for Named and Suspected Variable Stars". Spektralklass M8

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-60 2415685 -32 DASCH (TK)
-59 2415990 -52 DASCH (TK)
-57 2416640 -53 DASCH (TK)
-52 2418275 -44 DASCH (TK)
-51 2418610 -35 DASCH (TK)
-49 2419286 -9 DASCH (TK)
-47 2419950 4 DASCH (TK)
-42 2421590 18 DASCH (TK)
-41 2421920 22 DASCH (TK)
-37 2423215 16 DASCH (TK)
-36 2423550 26 DASCH (TK)
-32 2424830 5 DASCH (TK)
-30 2425490 14 DASCH (TK)
-29 2425820 19 DASCH (TK)
-28 2426136 9 DASCH (TK)
-24 2427440 12 DASCH (TK)
-23 2427760 7 DASCH (TK)
-22 2428089 11 DASCH (TK)
-21 2428417 13 DASCH (TK)
-20 2428750 21 DASCH (TK)
-19 2429065 11 DASCH (TK)
-18 2429380 0 DASCH (TK)
-17 2429706 1 DASCH (TK)
-16 2430045 15 DASCH (TK)
-15 2430355 -1 DASCH (TK)
-14 2430680 -1 DASCH (TK)
-13 2431010 4 DASCH (TK)
-12 2431335 4 DASCH (TK)
-11 2431650 -7 DASCH (TK)
-10 2431985 3 DASCH (TK)
-9 2432312 5 DASCH (TK)
-8 2432650 17 DASCH (TK)
-7 2432970 12 DASCH (TK)
-4 2433940 6 DASCH (TK)
26 2443785 92 DASCH (TK)
28 2444446 103 DASCH (TK)
29 2444760 91 DASCH (TK)
30 2445102 108 DASCH (TK)
31 2445420 101 DASCH (TK)
32 2445745 100 DASCH (TK)
33 2446070 100 DASCH (TK)
34 2446400 105 DASCH (TK)
35 2446725 104 DASCH (TK)
36 2447050 104 DASCH (TK)
37 2447380 109 DASCH (TK)
38 2447700 104 DASCH (TK)
49 8.6(R) 2451320 145 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
49 11.4(R) 2451500 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 9.3V
Min. mag 16.5V
B-V 1.44 ±0.19 (16)
V-R 2.38 ±0.52 (49)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
64 9.9V (TK) 2012-11-18 (TK) 2456250 (TK) 196
65 10.8V (TK) 2013-10-15 (TK) 2456581 (TK) 201
66 10.0V (TK) 2014-09-29 (TK) 2456930 (TK) 225
67 9.3V (TK) 2015-08-05 (TK) 2457240 (TK) 210
68 9.9V (TK) 2016-06-30 (TK) 2457570 (TK) 215
69 10.5V (TK) 2017-05-31 (TK) 2457905 (TK) 224
70 9.5V (TK) 2018-04-21 (TK) 2458230 (TK) 224
71 9.9V (TK) 2019-03-17 (TK) 2458560 (TK) 229
72 9.9V (TK) 2020-02-15 (TK) 2458895 (TK) 238
Minima
E Mag Datum JD
64 16.5V (TK) 2013-06-26 (TK) 2456470 (TK)
65 16.0V (TK) 2014-05-27 (TK) 2456805 (TK)
66 15.2V (TK) 2015-03-29 (TK) 2457111 (TK)
67 15.5V (TK) 2016-02-26 (TK) 2457445 (TK)
68 15.9V (TK) 2017-01-18 (TK) 2457772 (TK)
69 15.1V (TK) 2017-12-12 (TK) 2458100 (TK)
70 15.7V (TK) 2018-11-17 (TK) 2458440 (TK)
71 15.9V (TK) 2019-10-08 (TK) 2458765 (TK)
72 16.2V (TK) 2020-08-18 (TK) 2459080 (TK)

AN Dra

Variabiliteten hos AN Dra upptäcktes av Edward H. Geyer, som också korrekt tolkade stjärnan som en mira. Upptäckten publicerades 1955, och även Antropova gjorde en oberoende men något senare upptäckt. De första publicerade elementen var Max = 2429480 + 354 * E. Edward H. Geyer föddes 1930 och var således ung när han gjorde upptäckten. Jag tror det skedde med 50 cm Schmidt vid Hoher List-observatoriet i närheten av Bonn, teleskopet kom på plats 1954. Geyer var åtminstone så sent som förra året (2011) aktiv vid universitetet i Bonn! (Hans B)
Det finns en fältstjärna, magnitud 15.3, 14" från AN Dra och i PA 172°.
Perioden verkar vara variabel. Från alla publicerade maxima blir medelperioden 354.6. För maxima efter 1999 är medelperioden 353.0 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Edward H. Geyer, 1955
Andra beteckningar SVS 1225, NSVS J1704057+714747

Litteratur

Geyer, E.; Kippenhahn, R.; Strohmeier, W., BamKV, 1955, N 9.
Antropova, ATsir, 1956, vol 169, p 9.
Efremov, GCVS, 1958. Periodelement Max = 2429480 + 354 * E
Strohmeier, W.; Knigge, VeBam, 1959, vol 5, p 4. Periodelement
Schaifers, Karl MitVS, 1959, vol 1, p 385 "Spektraltypen roten veränderlichen Sterne". Spektraltyp M5
Robinson, L., PZ, 1969, vol 16, p 507 "AG and AN Draconis."
Rätz, Manfred BAVSM, 2002, N 151, p 1 "CCD-Beobachtungen an schwachen, selten beobachtungen Mira-Sternen." 2 maxima

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-54 2413910 21 DASCH (TK)
-53 2414240 -3 DASCH (TK)
-51 2414950 0 DASCH (TK)
-49 2415660 3 DASCH (TK)
-41 2418470 -15 DASCH (TK)
-40 2418820 -18 DASCH (TK)
-35 2420595 -11 DASCH (TK)
-33 2421305 -8 DASCH (TK)
-32 2421650 -16 DASCH (TK)
-31 2422010 -10 DASCH (TK)
-30 2422360 -13 DASCH (TK)
-29 2422715 -12 DASCH (TK)
-27 2423440 6 DASCH (TK)
-24 2424510 16 DASCH (TK)
-21 2425570 15 DASCH (TK)
-18 2426658 43 DASCH (TK)
-16 2427370 48 DASCH (TK)
-15 2427710 34 DASCH (TK)
-14 2428060 31 DASCH (TK)
-13 2428415 32 DASCH (TK)
-12 2428765 29 DASCH (TK)
-11 2429103 13 DASCH (TK)
-10 2429459 16 DASCH (TK)
-9 2429805 8 DASCH (TK)
-8 2430150 0 DASCH (TK)
-7 2430495 -9 DASCH (TK)
-6 2430850 -7 DASCH (TK)
-5 2431215 4 DASCH (TK)
-4 2431553 -11 DASCH (TK)
-3 2431906 -12 DASCH (TK)
-2 2432248 -23 DASCH (TK)
-1 2432600 -25 DASCH (TK)
0 2432965 -13 DASCH (TK)
1 2433350 18 DASCH (TK)
2 2433690 5 DASCH (TK)
22 2440830 75 DASCH (TK)
25 2441880 64 DASCH (TK)
26 2442240 71 DASCH (TK)
27 2442590 67 DASCH (TK)
28 2442945 69 DASCH (TK)
29 2443290 60 DASCH (TK)
30 2443645 62 DASCH (TK)
31 2443995 58 DASCH (TK)
32 2444355 65 DASCH (TK)
33 2444710 66 DASCH (TK)
34 2445065 68 DASCH (TK)
35 2445415 64 DASCH (TK)
36 2445775 71 DASCH (TK)
37 2446140 82 DASCH (TK)
38 2446490 79 DASCH (TK)
39 2446840 75 DASCH (TK)
40 2447190 72 DASCH (TK)
41 2447555 83 DASCH (TK)
52 8.2(R) 2451470 110 NSVS (TK)
53 2451834 120 BAVSM, 2002, N 151, p 1
54 2452190 123 BAVSM, 2002, N 151, p 1

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
51 2451310 NSVS (TK)
53 2452022 BAVSM, 2002, N 151, p 1

SVO data

Max. mag 9.3 V
Min. mag 16.1 V
B-V 1.87 ±0.21 (54)
V-R 2.46 ±0.45 (79)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
65 10.1 V, 11.1 Vis (TK) 2012-05-12: (TK) 2456060: (TK) 104
66 10.3 V (TK) 2013-04-25 (TK) 2456408 (TK) 99
67 9.5 V (TK) 2014-04-19 (TK) 2456767 (TK) 104
68 10.0 V (TK) 2015-04-02 (TK) 2457115 (TK) 99
69 9.8 V (TK) 2016-03-27 (TK) 2457475 (TK) 105
70 10.3 V (TK) 2017-03-17 (TK) 2457830 (TK) 107
71 9.3 V (TK) 2018-03-07 (TK) 2458185 (TK) 108
72 11.9 V (TK) 2019-02-21 (TK) 2458536 (TK) 106
73 10.8 V (TK) 2020-02-20 (TK) 2458900 (TK) 116
Minima
E Mag Datum JD
65 15.2V (TK) 2012-11-20: (TK) 2456252: (TK)
66 14.9V (TK) 2013-11-04 (TK) 2456601 (TK)
67 14.9V (TK) 2014-10-29 (TK) 2456960 (TK)
68 15.2V (TK) 2015-10-24 (TK) 2457320 (TK)
69 15.3V (TK) 2016-10-11 (TK) 2457673 (TK)
70 14.7V (TK) 2017-09-17 (TK) 2458014 (TK)
71 15.6V (TK) 2018-09-28 (TK) 2458390 (TK)
72 16.1V (TK) 2019-08-24 (TK) 2458720 (TK)
73 15.7V (TK) 2020-08-21 (TK) 2459083 (TK)

IY Dra

Stjärnan kom med i GCVS-katalogen år 2000 via 75:e namnlistan med nya variabler. Ett maxima och minima finns med i NSVS. NSVS-datan täcker nästan exakt en period och periodlängden bör vara 350-360 dagar. Våra första obsar tydde på en längre period, 403 dygn. Senare tyder mer på att vårt första maximum är det 13:e efter NSVS och perioden från alla maxima blir då 375.9 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Kesao Takamizawa, 1998
Andra beteckningar TmzV 80, NSVS 2974413, NSVS 2999747

Litteratur

Kato, Taichi VSNET, 1999, N 1764 "TmzV (Takamizawa variables) list updated".
Kazarovets, E.V.; Samus, N.N.; Durlevich, O.V. IBVS, 2000, N 4870 "The 75th Name-List of Variable Stars"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-80 2421380 DASCH (TK)
-71 2424800 DASCH (TK)
-68 2425880 DASCH (TK)
-63 2427740 DASCH (TK)
-49 2433033 DASCH (TK)
-15 2445800 DASCH (TK)
-14 2446162 DASCH (TK)
-12 2446915 DASCH (TK)
0 10.3(R) 2451470 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
-1 13.2(R) 2451315 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.9 V
Min. mag 18.4 V
B-V 1.39 ±0.16 (25)
V-R 2.53 ±0.67 (63)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
13 11.4V (TK) 2013-01-22: (TK) 2456315: (TK)
14 12.0V (TK) 2014-02-22 (TK) 2456711 (TK)
15 11.2V (TK) 2015-02-21 (TK) 2457075 (TK)
16 12.5V (TK) 2016-03-05 (TK) 2457453 (TK)
17 10.9V (TK) 2017-03-09 (TK) 2457822 (TK)
18 11.8V (TK) 2018-03-02 (TK) 2458180 (TK)
19 11.6V (TK) 2019-03-27 (TK) 2458570 (TK)
20 11.3V (TK) 2020-03-31 (TK) 2458940 (TK)
Minima
E Mag Datum JD
13 <17.5V (TK) 2013-09-24: (TK) 2456560: (TK)
14 17.4V (TK) 2013-09-19 (TK) 2456920 (TK)
15 18.4V (TK) 2015-10-04 (TK) 2457300 (TK)
16 18.2V (TK) 2016-10-14 (TK) 2457676 (TK)
17 18.0V (TK) 2017-10-28 (TK) 2458055 (TK)
18 17.5V (TK) 2018-11-01 (TK) 2458424 (TK)
19 17.6V (TK) 2019-11-12 (TK) 2458785 (TK)

AU Gem

Upptäckt 1928 som AN 236.1928 vid Wolfersdorfobservatoriet i Neustadt, nära Sonneberg av Thomas Gengler. Gengler blev senare kreisleiter (distriktsledare) 1933-1945 för NSDAP (tyska nazistpartiet) i Göttingen.
Kukarkin misstänkte först att det fråga om en U Gem-stjärna 1930/31. Den fick det permanenta namnet AU Gem i 30:e namnlistan 1932. Koyama bestämde 1936 korrekt typen som mira och bestämde periodelementen till Max = 2427809 + 421 * E. Kukarkin reviderade 1957 periodelementen till Max = 2435520 + 424.1 * E (nu gällande element i GCVS och VSX) och amplituden till 12.3 - <16.5 p. Stjärnan har också konstaterats vara en s.k OH-maser (OH emission i mikrovågsbandet). Stjärnan finns med i NSVS, men med ett väldigt otydligt maximum som inte har bedömts. (TK)
Perioden verkar vara rätt oregelbunden. Förutsatt att cykelnumren stämmer blir medelperioden för de publicerade maxima 423.6. Från japanska observationer i VSOLJ verkar perioden under 1934-1941 varit 434.8

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare G. Thomas Gengler (1901-1974), Wolfersdorf, 1928
Andra beteckningar AN 236.1928, NSVS 7330333

Litteratur

Gengler, Th. AN, 1928. vol 233, p 39 "Mitteilungen uber neue Veranderliche.". Upptäckt
Kukarkin, B. V., PZ, 1930, vol 3, p 18.
Kukarkin, B. V., PZ, 1931, vol 3, p 135.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1932, vol 247, p 121 "Benennung von veränderlichen Sternen". Position, typ U Gem, max- min mag 12.3 - <15.1p
Koyama, A. AN, 1936, vol 259, p 245 "Observations of SS Cygni-type Variabels". 5 maxima (ingår i PZ 1957), max- minmagnitud 11.8 - <14.8p, periodelement.
Kukarkin, B. V. PZ, 1957, vol 12, p 33 "On 18 Mira Ceti Stars in Gemini". Karta med jämförstjärnor, 9 maxima, max- minmagnitud 12.3 - <16.5p och periodelement.
Schaifers, K. MitVS, 1959, vol 1, p 533 "Spektraltypen rote veränderliche Sterne". Spektraltyp M10.
Nguyen-Q-Rieu; Laury-Micoulaut, C.; Winnberg, A.; Schultz, G. V.A&A, 1979, vol 75, p 351 "OH maser luminosity and expansion velocity gradient in Mira envelopes".

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-44 2416870 10 PZ, 1957, vol 12, p 33
-44 2416890 30 DASCH (TK)
-42 2417700 -8 PZ, 1957, vol 12, p 33
-31 2422310 -63 DASCH (TK)
-26 2424490 -3 PZ, 1957, vol 12, p 33
-25 2424850 -68 PZ, 1957, vol 12, p 33
-24 2425270 -72 DASCH (TK)
-19 2427400 -62 DASCH (TK)
-18 2427809 -77 PZ, 1957, vol 12, p 33
-18 10.9 2427810 -76 AAVSO/AFOEV/VSOLJ (TK)
-18 2427815 -71 DASCH (TK)
-17 2428249 -61 PZ, 1957, vol 12, p 33
-17 11.3 2428251 -59 AAVSO/AFOEV/VSOLJ (TK)
-13 12.5 2430000 -7 AAVSO/AFOEV/VSOLJ (TK)
-12 2430410 -21 DASCH (TK)
-6 2432960 -15 PZ, 1957, vol 12, p 33
-5 2433380 -20 PZ, 1957, vol 12, p 33
0 2435520 0 PZ, 1957, vol 12, p 33
19 2443524 -54 DASCH (TK)
24 2445640 -58 DASCH (TK)
25 2446049 -74 DASCH (TK)
26 2446493 -54 DASCH (TK)

SVO data

Max. mag 10.7 V
Min. mag <15.7 V
B-V 2.11 ±0.32 (40)
V-R 2.73 ±0.26 (55)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
49 11.0 V (TK) 2012-11-07 (TK) 2456239 (TK) -62
50 12.0 V (TK) 2014-01-02 (TK) 2456660 (TK) -65
51 11.4 V (TK) 2015-03-03 (TK) 2457085 (TK) -64
52 11.1 V (TK) 2016-04-06 (TK) 2457485 (TK) -88
53 >12.5 V (TK) 2017-07-05: (TK) 2457940: (TK) -57
54 12.0 V (TK) 2018-08-19 (TK) 2458350 (TK) -71
55 10.7 V (TK) 2019-10-08 (TK) 2458765 (TK) -81
56 11.7: V (TK) 2020-12-06: (TK) 2459190: (TK) -80
Minima
E Mag Datum JD
48 <15.6 V (TK) 2012-06-01:: (TK) 2456080:: (TK)
49 <15.5 V (TK) 2013-07-26:: (TK) 2456500:: (TK)
50 15.5: V (TK) 2014-08-30: (TK) 2456900: (TK)
51 15.1 V (TK) 2015-10-27 (TK) 2457323 (TK)
52 15.4 V (TK) 2016-12-17 (TK) 2457740 (TK)
53 15.6 V (TK) 2018-02-20 (TK) 2458170 (TK)
54 15.2 V (TK) 2019-04-10 (TK) 2458584 (TK)
55 <15.7 V (TK) 2020-06-19: (TK) 2459020: (TK)

EH Gem

Upptäckt 1949 av Hoffmeister vid Sonneberg, stjärnan fick namnet S 3757. Elementen gav han 1952, de var: Max = 2428544 + 244.4 E. Mag 12.3 - 16.7p. Ovanstående data är identiska med dem som idag ges i GCVS online och i VSX! I sanning en bortglömd mira. (Hans B)
Perioden 244.4 verkar rätt fel, i alla under senare tid. Från alla maxmima blir medelperioden 237.6. För E>=101 blir medelperioden 236.9. ASAS-3 observationerna (2002-2008) analyserade med Peranso ger en medelperiod på 238.5 dagar. (TK)
Två svaga stjärnor finns nära EH Gem, mag 16.1, 9.5", PA 298­°, och mag 17.0, 10.6", PA 237°.

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1949
Andra beteckningar S 3757, SON 3757, NSVS 9869042, ASAS 065927+1218.9

Litteratur

Hoffmeister, ANErg 12, 1.6, 1949
Hoffmeister, MitVS, 1952, vol 1, p 154 "Mitteilungen über veränderliche Sterne". Position, periodelement, max-, minmagnitud.
Hoffmeister, VeSon, 1954, N 2, p 2
Hoffmeister MitVS, 1957, vol 1, p 288 Karta
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, no 4895, p 1 "Coordinates and Identifications for Sonneberg variables on MVS 287-291"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 2428544 0 MitVS, 1952, vol 1, p 154
9 2430758 14 DASCH (TK)
15 2432210 0 DASCH (TK)
18 2432940 -3 DASCH (TK)
101 11.6V 2452630 -598 ASAS-3 (TK)
103 11.7V 2453080 -637 ASAS-3 (TK)
106 12.1V 2453820 -630 ASAS-3 (TK)
109 11.8V 2454535 -649 ASAS-3 (TK)
110 11.7V 2454765 -663 ASAS-3 (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
96 11.3(R) 2451580 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.8V
Min. mag 16.2 V
B-V 1.45 ±0.09 (25)
V-R 1.58 ±0.38 (39)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
116 12.3V (TK) 2012-09-24 (TK) 2456195 -699
117 12.2V (TK) 2013-05-17 (TK) 2456430 -709
118 12.1V (TK) 2013-12-30 (TK) 2456657 -726
119 >12.5V (TK) 2014-08-20:: (TK) 2456890:: -738
120 12.4V (TK) 2015-04-12 (TK) 2457125 -747
121 11.9V (TK) 2015-12-07 (TK) 2457364 -752
122 >13.7V (TK) 2016-07-30:: (TK) 2457600:: -761
123 12.4V (TK) 2017-03-15 (TK) 2457828 -777
124 11.8V (TK) 2017-11-21 (TK) 2458079 -771
125 >13.6V (TK) 2018-07-20:: (TK) 2458320:: -774
126 12.1V (TK) 2019-03-04 (TK) 2458547 -791
127 12.3V (TK) 2019-11-07 (TK) 2458795 -788
128 >13.4V (TK) 2020-06-19: (TK) 2459020 -807
Minima
E Mag Datum JD
116 15.9V (TK) 2013-01-05 (TK) 2456298 (TK)
117 <15.6V (TK) 2013-08-30:: (TK) 2456535:: (TK)
118 <15.9V (TK) 2014-05-02:: (TK) 2456780:: (TK)
119 15.9V (TK) 2014-12-08 (TK) 245700 (TK)
120 <13.2V (TK) 2015-08-05:: (TK) 2457240:: (TK)
121 15.7V (TK) 2016-04-01 (TK) 2457480 (TK)
122 15.8V (TK) 2016-11-25 (TK) 2457718 (TK)
123 <14.7V (TK) 2017-07-20: (TK) 2457955: (TK)
124 16.1:: V (TK) 2018-03-12:: (TK) 2458190:: (TK)
125 15.9 V (TK) 2018-10-30 (TK) 2458422 (TK)
126 <14.0 V (TK) 2019-06-25:: (TK) 2458660:: (TK)
127 16.2 V (TK) 2020-02-26 (TK) 2458906 (TK)
128 15.9 V (TK) 2020-10-22 (TK) 2459145 (TK)

VW Her

D'Esterre upptäckte VW Her tillsammans med TZ Lyr på fotografiska plåtar tagna 1911-1914 över alfa och my Lyrae. Han noterar ljusväxlingen till 11.5 - <16p och maxima 1911-11-09, 1912-08-30, 1913-06-13 och 1914-03-25 och från dessa perioden 285 dagar. För info om D'Esterre se även TW Cep. Stjärnan som först fick den preliminära beteckningen AN 25.1914 fick sitt permanenta namn 1916. Senare observationer av Ahnert och Solovejev har inte kunnat återfinnas. (TK)
VW är en dubbelstjärna, från D'Esterre kommer uppgifterna om B-komponenten, mag 17.3, 18", PA 120°. Enligt NOMAD-katalogen i Aladin är uppgifterna för B-komponenten mag 16.46V, 20", PA 110° (TK)
Om NSVS-maximat har cykelnummer 66 är medelperioden från de publicerade maxima 285.0. Från de moderna maxima blir medelperioden 284.9. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Charles Robert D'Esterre, 1914
Andra beteckningar AN 25.1914, NSVS 5371853, NSVS 8091052

Litteratur

D'Esterre, C. R. AN, 1914, vol 198, p 163 "Two new variable stars 25.1914 Herculis and 26.1914 Lyrae and further observations of 18.1913 Lyrae". Upptäckt, position, karta, max- minmagnitud, 4 maxima, periodelement.
Hartwig; Müller AN, 1916, vol 202, p 105 "Benennung von neu entdeckten veränderlichen Sternen". Namngivning, upprepning av D'Esterres uppgifter.
Ahnert, P., ANZi 23.62. Maxima
Kukarkin, B.; Parenago P., GCVS, 1948. Periodelement
Solovjev, ATsir, 1951, vol 115, p 14. Maxima
Smak, Jozef I.; Preston, George W. ApJ, 1965, vol 142, p 943 "Kinematics of the Mira Variables." Radialhastighet -8 km/s (emission), +2 km/s (absorption)

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-47 11.5p 2419350 -7 AN, 1914, vol 198, p 163
-46 12.3p 2419645 3 AN, 1914, vol 198, p 163
-45 12.1p 2419932 5 AN, 1914, vol 198, p 163
-44 11.7p 2420217 5 AN, 1914, vol 198, p 163
-42 2420790 9 DASCH (TK)
-40 2421365 14 DASCH (TK)
-31 2423940 26 DASCH (TK)
-18 2427640 23 DASCH (TK)
-17 2427922 21 DASCH (TK)
-13 2429050 9 DASCH (TK)
-9 2430180 0 DASCH (TK)
-5 2431300 -19 DASCH (TK)
66 9.0(R) 2451560 20 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
65 11.1(R) 2451432 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.2V
Min. mag 17.2V
B-V 1.80 ±0.29 (33)
V-R 2.50 ±0.42 (68)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
83 11.2 V (TK) 2013-05-01 (TK) 2456414 (TK) 33
84 10.8 V (TK) 2014-02-09 (TK) 2456698 (TK) 32
85 11.8: V (TK) 2014-12-03: (TK) 2456995: (TK) 44
86 11.0 V (TK) 2015-08-30 (TK) 2457265 (TK) 29
87 12.3 V (TK) 2016-06-10 (TK) 2457550 (TK) 29
88 12.2 V (TK) 2017-03-11 (TK) 2457824 (TK) 19
89 11.6 V (TK) 2017-12-30 (TK) 2458118 (TK) 28
90 12.0 V (TK) 2018-10-03 (TK) 2458395 (TK) 20
91 12.1 V (TK) 2019-07-22 (TK) 2458687 (TK) 27
92 11.5 V (TK) 2020-04-28 (TK) 2458968 (TK) 23
Minima
E Mag Datum JD
82 15.6V (TK) 2013-01-02: (TK) 2456295: (TK)
83 16.2V (TK) 2013-10-09 (TK) 2456575 (TK)
84 16.6V (TK) 2014-07-31 (TK) 2456870 (TK)
85 16.4V (TK) 2015-04-27 (TK) 2457140 (TK)
86 17.2V (TK) 2016-02-14 (TK) 2457433 (TK)
87 16.9V (TK) 2016-11-13 (TK) 2457706 (TK)
88 16.3V (TK) 2017-08-29 (TK) 2457995 (TK)
89 16.3V (TK) 2018-06-01 (TK) 2458271 (TK)
90 16.6V (TK) 2019-03-20 (TK) 2458563 (TK)
91 16.2V (TK) 2019-12-27 (TK) 2458845 (TK)
92 16.0V (TK) 2020-10-13 (TK) 2459136 (TK)

WX Her

Upptäckt av Wolf 1919 vid jämförelse av två fotografiska plåtar, den ena från 1903.39 där stjärnan hade magnitud 14.5 och den andra från 1918.43 där den låg på 11.5. På samma plåt upptäcktes även NSV 8114 och VZ Her. Parenago observerade stjärnan och misstänkte att den var långperiodisk, ev. med perioden 77.2 och med amplituden 12.4 - 16.7. van Schewick observerade stjärnan 1941-1943 och fick periodelementen till Max = 2427560 + 186 * E. Det är en halvering av perioden som han först förmodade var 372. (TK)
Perioden är svårbedömd då perioden är relativt kort och verkar fluktuera enligt maxima från DASCH. Om GCVS period på 186 är ungefär rätt skulle NSVS-maximat vara det 112:e och medelperioden blir 186.4. Avståndet mellan överlappande delar på NSVS-kurvan kan tyda på att perioden är så kort som 176, men detta kan också bero på att 2 cykler med olika maxmagnitud har följt på varandra i NSVS-datat. 6 års SVO-observationer tyder på att perioden är kortare än 186 och att NSV-maximat är det 114:e och första SVO-maximat det 140:e. Ytterligare DASCH-data 2019 ger en annan bild. Den bästa modellen nu är att första SVO-maximat är det 141:a och att stjärnan har en kontinuerligt avtagande period på 0.046 dygn/cykel eller ca. 7 dygn sedan början av 1900-talet. En rak medelperiod från alla maxima blir 182.8. Medelperioden efter E>=114 är 179.9. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Max Wolf, Heidelberg, 1919
Andra beteckningar AN 39.1919, NSVS 7964008, NSVS 8037300

Litteratur

Wolf, M. AN, 1919, vol 209, p 237 "Einige Veränderliche in Hercules, Cygnus und Lacerta". Upptäckt, position.
Hartwig; Müller AN, 1921, vol 212, p 353 "Benennung von neu entdeckten veränderlichen Sternen". Namngivning, position
Parenago, P., PZ 45. 21 observationer.
van Schewick, H., ANZi, 1941, vol 23, p 128. Maxima, periodelement.
van Schewick, H. AN, 1943, vol 273, p 196 "Mitteilung über Verändrliche". Ett maxima, reviderad period.
Stephenson, C. B. IBVS, 1985, N 2657 "Some New Spectral Classifications for Named and Suspected Variable Stars". Spektralklass M1e

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-30 2424950 -3 DASCH (TK)
-23 2426260 5 DASCH (TK)
-18 2427180 -5 DASCH (TK)
-16 2427555 -2 DASCH (TK)
-14 2427920 -9 DASCH (TK)
-10 2428680 7 DASCH (TK)
-8 2429045 0 DASCH (TK)
-6 2429420 3 DASCH (TK)
-4 2429795 6 DASCH (TK)
-2 2430170 9 DASCH (TK)
0 2430533 0 AN, 1943, vol 273, p 196
8 2432010 -11 DASCH (TK)
10 2432370 -23 DASCH (TK)
12 2432745 -20 DASCH (TK)
14 2433120 -17 DASCH (TK)
18 2433875 -6 DASCH (TK)
67 2442900 -95 DASCH (TK)
76 2444525 -144 DASCH (TK)
78 2444900 -141 DASCH (TK)
79 2445080 -147 DASCH (TK)
80 2445260 -153 DASCH (TK)
82 2445635 -150 DASCH (TK)
83 2445810 -161 DASCH (TK)
84 2445995 -162 DASCH (TK)
86 2446355 -174 DASCH (TK)
87 2446555 -160 DASCH (TK)
88 2446730 -171 DASCH (TK)
89 2446910 -177 DASCH (TK)
90 2447085 -188 DASCH (TK)
91 2447275 -184 DASCH (TK)
92 2447455 -190 DASCH (TK)
114 11.8(R) 2451433 -304 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
113 13.8(R) 2451332 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.5V
Min. mag 16.2V
B-V 1.47 ±0.17 (25)
V-R 1.27 ±0.31 (73)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
141 11.8V (TK) 2012-12-23: (TK) 2456285: (TK) -474
142 11.9V (TK) 2013-06-09 (TK) 2456453 (TK) -492
143 12.0V (TK) 2013-12-18: (TK) 2456645: (TK) -486
144 12.0V (TK) 2014-06-24 (TK) 2456833 (TK) -484
145 11.9: V (TK) 2014-12-28: (TK) 2457020: (TK) -483
146 12.0 V (TK) 2015-06-16 (TK) 2457190 (TK) -499
147 12.0: V (TK) 2015-12-13 (TK) 2457370 (TK) -505
148 11.8 V (TK) 2016-06-10 (TK) 2457550 (TK) -511
149 13.2 V (TK) 2016-12-12 (TK) 2457735 (TK) -512
150 11.5 V (TK) 2017-05-26 (TK) 2457900 (TK) -533
151 12.2 V (TK) 2017-12-10 (TK) 2458098 (TK) -521
152 11.9 V (TK) 2018-06-10 (TK) 2458280 (TK) -525
153 12.2 V (TK) 2018-11-27 (TK) 2458450 (TK) -541
154 11.6 V (TK) 2019-05-16 (TK) 2458620 (TK) -557
155 12.0 V (TK) 2019-11-12 (TK) 2458800 (TK) -563
156 11.9 V (TK) 2020-05-20 (TK) 2458990 (TK) -559
Minima
E Mag Datum JD
140 15.0 V (TK) 2012-09-24 (TK) 2456195 (TK)
141 15.3 V (TK) 2013-04-01 (TK) 2456384 (TK)
142 15.3: V (TK) 2013-10-14: (TK) 2456580: (TK)
143 16.0 V (TK) 2014-03-18 (TK) 2456735 (TK)
144 16.2 V (TK) 2014-09-19 (TK) 2456920 (TK)
145 15.7 V (TK) 2015-03-29 (TK) 2457111 (TK)
146 15.5: V (TK) 2015-09-22: (TK) 2457288: (TK)
147 15.2 V (TK) 2016-03-22 (TK) 2457470 (TK)
148 16.0 V (TK) 2016-09-13 (TK) 2457645 (TK)
149 15.2 V (TK) 2017-03-12 (TK) 2457825 (TK)
150 16.0 V (TK) 2017-09-12 (TK) 2458009 (TK)
151 15.9 V (TK) 2018-03-06 (TK) 2458184 (TK)
152 15.5 V (TK) 2018-09-05 (TK) 2458367 (TK)
153 15.0 V (TK) 2019-03-07 (TK) 2458550 (TK)
154 15.0 V (TK) 2019-09-01 (TK) 2458728 (TK)
155 15.0 V (TK) 2020-02-22 (TK) 2458902 (TK)
156 15.6 V (TK) 2020-08-23 (TK) 2459085 (TK)

BI Her

BI Her var med som stjärna 211 på Ross 5:e lista över variabler upptäckta på plåtar från Yerkesobservatoriet. Se även GS Cyg. På en plåt från 1907-03-21 lyste den med magnitud 11 medan den ej var synlig på en plåt tagen 1926-06-01. Reinmuth bekräftade variabiliteten 1930 och samma år fick den sitt permanenta namn i den 28:e namnlistan över nya variabla stjärnor. Parenago föreslog en period på 210 dagar från 6 observationer 19??. Esch gjorde 33 observationer 1933-1935 och noterade två på varandra följande maxima och fick från dessa perioden 193 dagar. Parenago återkom 1948 med nya periodelement, tydligen åter med perioden 210 (har inte kunnat hitta dessa). (TK)
Det finns inte så mycket underlag för att fastställa perioden. Bäst överensstämmelse får man med E=112 och 113 för NSVS- och E=135 och framåt för SVO-maxima, medelperioden blir då 208.8. E-1 var också möjligt, medelperioden blir då 210.7. Efter 1999 är medelperioden 208.3. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Frank E. Ross, 1927
Andra Beteckningar Ross 211, R 211, NSVS 10787224, NSVS 10825756

Litteratur

Ross, Frank E. AJ, 1927, vol 37, p 155 "New variable stars, (fifth list)". Upptäckt
Reinmuth, K. AN, 1930, vol 238, p 333 "Örter und Helligkeiten von 102 Veränderlichen". 6 observationer, uppdaterad position.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1930, vol 240, p 233 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, position, max- minmagnitud 11 - <16p.
Parenago, P. P., PZ N 45. Sex observationer, period.
Esch, Michael AN, 1935, vol 256, p 313 "Bemerkungen zu 13 Veräderlichen". Två maxima, period.
Parenago, P. P., PZ, 1948, vol 6, p 214. Periodelement

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-1 2427742 6 AN, 1935, vol 256, p 313
0 2427935 -11 AN, 1935, vol 256, p 313
5 2428980 -16 DASCH (TK)
7 2429410 -6 DASCH (TK)
28 2433792 -34 DASCH (TK)
72 2442963 -103 DASCH (TK)
77 2444015 -101 DASCH (TK)
84 2445490 -96 DASCH (TK)
112 11.4(R) 2451345 -121 NSVS (TK)
113 2451550 -126 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
112 14.0(R) 2451445 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.8 V, 12.0 Vis
Min. mag 18.0 V
B-V 1.43 ±0.10 (25)
V-R 1.55 ±0.46 (43)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
135 12.1 V, 12.0 Vis (TK) 2012-08-11 (TK) 2456151 (TK) -145
136 12.6 V (TK) 2013-02-24 (TK) 2456348 (TK) -158
137 12.4 V (TK) 2013-09-27 (TK) 2456563 (TK) -153
138 12.6 V (TK) 2014-04-21 (TK) 2456769 (TK) -157
139 13.1 V (TK) 2014-11-11 (TK) 2456973 (TK) -163
140 11.8 V (TK) 2015-05-30 (TK) 2457173 (TK) -173
141 >13.9 V (TK) 2016-01-02 (TK) 2457390 (TK) -166
142 12.9 vis (TK) 2016-07-21 (TK) 2457591 (TK) -175
143 12.0 V (TK) 2017-02-15 (TK) 2457800 (TK) -176
144 12.9 V (TK) 2017-09-11 (TK) 2458008 (TK) -178
145 12.5 V (TK) 2018-04-06 (TK) 2458215 (TK) -181
146 12.5 V (TK) 2018-11-03 (TK) 2458426 (TK) -180
147 13.4 V (TK) 2019-06-06 (TK) 2458641 (TK) -175
148 12.3: V (TK) 2019-12-22: (TK) 2458840: (TK) -186
149 13.0: V (TK) 2020-07-24: (TK) 2459055: (TK) -181
Minima
E Mag Datum JD
135 <15.5 V (TK) 2012-11-28: 2456260: (TK)
136 17.4 V (TK) 2013-06-13 2456457 (TK)
137 15.8: V (TK) 2014-01-20: 2456678: (TK)
138 17.6 V (TK) 2014-08-05 2456875 (TK)
139 17.3 V (TK) 2015-03-08 2457090 (TK)
140 <17.2 V (TK) 2015-10-04 2457300 (TK)
141 17.4: V (TK) 2016-04-14: 2457493: (TK)
142 <16.9 V (TK) 2016-11-17: 2457710: (TK)
143 17.9 V (TK) 2017-06-12 2457917 (TK)
144 17.6: V (TK) 2017-12-30: 2458118: (TK)
145 17.3: V (TK) 2018-07-20: 2458320: (TK)
146 18.0 V (TK) 2019-02-23 2458538 (TK)
147 17.5: V (TK) 2019-09-13: 2458740: (TK)
148 17.6: V (TK) 2020-04-30: 2458970: (TK)

CZ Her

Upptäckt av Plaut vid Babelsberg 1931. Han studerade stjärnan vidare 1932 och publicerade 3 maxima (1929-1931) och preliminära periodelement med perioden 330 dagar. Plaut var född i Japan 1910 och var enäggstvilling. Familjen flyttade tillbaks till Tyskland på 1920-talet. Plaut studerade vid Friedrich Wilhelm universitetet i Berlin och senare variabla stjärnor under Guthnick vid Babelsbergobservatoriet. Han fick sluta vid observatoriet 1933 pga. att familjen hade judisk härkomst. Han flyttade därefter till Leiden i Holland där han doktorerade 1939. Han dog i Holland 1984. Perenago kom med uppdaterade periodelement och perioden 322. Stjärnan fick sitt permanenta namn i 30:e namnlistan 1932. Denisensko fann 2012 att stjärnan lyser ovanligt starkt i infrarött i förhållande till ett måttligt färgindex, uppgifterna från POSS I & II i USNO B1.0-katalogen. (TK)
Från alla publicerade maxima blir medelperioden 322.2, från maxima 1999-2012 är medelperioden 322.5 dagar.

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Lukas Plaut, Babelsberg, 1931
Andra beteckningar AN 387.1931, NSVS 8130228, NSVS 10986754, ASAS 180527+2230.1

Litteratur

Plaut, Lukas, ANZi, 1931 13.65.
Plaut, Lukas AN, 1932, vol 244, p 289 "Beobachtungen veränderlicher Sterne". Karta, 3 maxima, max- minmagnitud 11.p - <13.5p, periodelement Max = 2325920 + 330 * E
Parenago, P., PZ 45
Parenago, P., PZ 55. Periodelement Max = 2425925 + 322 * E.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1932, vol 247, p 121 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, position, max- minmagnitud 11.9 - <13.7p, periodelement från Plaut och Parenago.
Efremov; Cholopov, GCVS, 1948. Periodelement Max = 2428840 + 322.5 * E (nu gällande i GCVS och VSX).
Smak, Jozef I.; Preston, George W. ApJ, 1965, vol 142, p 943 "Kinematics of the Mira Variables". Radialhastighet +2 km/s (emission), +13 km/s (absorbtion).
Denisenko, D. V. AstL, 2012, vol 38, p 249 "Cataclysmic variables from the USNO-B1.0 catalog: Stars with outbursts on infrared palomar plates". B1-R1 = 0.5, B2-R2 = 1.3, R2-I = 4.4

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-9 2425920 -18 AN, 1932, vol 244, p 289
-8 2426245 -15 AN, 1932, vol 244, p 289
-7 2426580 -3 AN, 1932, vol 244, p 289
70 9.1(R) 2451390 -25 NSVS (TK)
79 11.2V 2454269 -49 ASAS-3 (TK)
80 11.5V 2454593 -47 ASAS-3 (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
70 11.7(R) 2451570 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.6 V
Min. mag 16.8 V
B-V 1.57 ± 0.11 (13)
V-R 2.46 ±0.46 (55)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
85 11.2V (TK) 2012-10-02 (TK) 2456203 (TK) -50
86 10.7V (TK) 2013-08-14 (TK) 2456519 (TK) -56
87 11.1V (TK) 2014-07-11 (TK) 2456850 (TK) -48
88 11.9V (TK) 2015-06-20 (TK) 2457194 (TK) -26
89 10.9V (TK) 2016-04-21 (TK) 2457500 (TK) -43
90 11.5V (TK) 2017-03-20 (TK) 2457833 (TK) -32
91 11.6V (TK) 2018-02-08 (TK) 2458158 (TK) -30
92 >10.6V (TK) 2018-12-17: (TK) 2458470: (TK) -40
93 11.9V (TK) 2019-11-12 (TK) 2458800 (TK) -33
94 11.2V (TK) 2020-09-27 (TK) 2459120 (TK) -35
Minima
E Mag Datum JD
85 16.3V (TK) 2013-05-10 (TK) 2456423 (TK)
86 16.0V (TK) 2014-03-20 (TK) 2456737 (TK)
87 16.2V (TK) 2015-02-26 (TK) 2457080 (TK)
88 <16.1V (TK) 2016-01-02: (TK) 2457390: (TK)
89 <16.2V (TK) 2016-12-07: (TK) 2457730: (TK)
90 15.8V (TK) 2017-10-23 (TK) 2458050 (TK)
91 15.6V (TK) 2018-08-08 (TK) 2458339 (TK)
92 16.7V (TK) 2019-07-30 (TK) 2458695 (TK)
93 16.8V (TK) 2020-06-09 (TK) 2459010 (TK)

GP Her

Upptäckt av Hoffmeister 1936. Den fick först beteckningen AN 168.1936 och Hoffmeister beskrev den vid upptäckten som en mira med amplituden 10.5 - <16p. Den verkar ha blivit namngiven i 37:e namnlistan 1939/1940. Parenago publicerade 1947 periodelement med perioden 256.2. Hoffmeister kom med uppdaterade periodelement 1960. Är dessa de nu gällande i GCVS på 257.36? I VSX är perioden 257 (Otero från ASAS-3 och AAVSO-data). (TK)
Från alla publicerade maxima blir medelperioden 257.7. För enbart E>=61 (inklusive SVO-maxima) blir medelperioden 257.4. Från 134 obsar från AAVSO/AFOEV 1996-2012 analyserade med Peranso (ANOVA) blir medelperioden 257.1. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1936
Andra beteckningar AN 168.1936, NSVS 10847712, NSVS 10835876, ASAS 173323+2335.2, ASAS 173322+2335.4

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1936, vol 259, p 37 "604 neue Veränderliche".
Parenago, P., PZ, 1938, vol 5, p 201. Observationer, typ, period.
Schneller, H. KVeBB, 1941, vol 6, p 1 "Katalog und Ephemeriden Veraenderlicher Sterne fuer 1940". Namngivning, period ca. 280.
Parenago, P., PZ, 1947, vol 6, p 215. Maxima, periodelement Max = 2429093 + 256.2 * E.
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1957, vol 1, p 260 "Umgebungskarten für die in Sonneberg endeckten Veränderliche Sterne". Karta
Hoffmeister, Cuno, VeSon, 1960, vol 4, p 315, "Die veränderlichen Sterne der nordlichen Milchstrasse." Periodelement
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, N 4863 "Coordinates and Identifications for Sonneberg variables on MVS 255-261"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-75 2416230 -33 DASCH (TK)
-73 2416740 -38 DASCH (TK)
-72 2417000 -35 DASCH (TK)
-58 2420620 -18 DASCH (TK)
-52 2422175 -7 DASCH (TK)
-48 2423185 -27 DASCH (TK)
-45 2423960 -24 DASCH (TK)
-31 2427546 -41 DASCH (TK)
-28 2428326 -33 DASCH (TK)
-25 2429088 -43 DASCH (TK)
-25 2429093 -38 PZ, 1947, vol 6, p 215
-24 2429365 -23 DASCH (TK)
-18 2430900 -33 DASCH (TK)
37 2445115 28 DASCH (TK)
39 2445620 18 DASCH (TK)
40 2445890 31 DASCH (TK)
43 2446650 19 DASCH (TK)
46 2447410 6 DASCH (TK)
57 9.9 2450245 10 AFOEV
60 9.9 2451019 12 AFOEV
61 10.0 2451258 -6 AFOEV
62 10.8 2451555 34 AFOEV
63 10.2 2451801 22 AFOEV
64 9.7 2452052 16 AFOEV
65 11.2 2452316 23 AFOEV
66 10.9 2452569 18 AFOEV
67 9.0 2452829 21 AFOEV
68 10.1 2453085 20 AFOEV
69 10.5 2453352 29 AFOEV
70 10.4 2453598 18 AFOEV
61 9.5(R) 2451290 26 NSVS (TK)
67 11.2V 2452824 16 ASAS-3 (TK)
68 11.3V 2453085 20 ASAS-3 (TK)
71 10.9V 2453848 10 ASAS-3 (TK)
74 10.9V 2454614 4 ASAS-3 (TK)

SVO data

Max. mag 10.4V
Min. mag 16.4V
B-V 1.38 ±0.14 (29)
V-R 2.16 ±0.47 (59)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
80 11.3 V, 11.4 Vis (TK) 2012-08-23 (TK) 2456163 (TK) 9
81 10.7 V (TK) 2013-05-07 (TK) 2456420 (TK) 9
82 11.0 V (TK) 2014-01-12 (TK) 2456670 (TK) 1
83 10.5 V (TK) 2014-09-28 (TK) 2456929 (TK) 3
84 11.0 V (TK) 2015-06-18 (TK) 2457192 (TK) 9
85 10.4 V (TK) 2016-03-02 (TK) 2457450 (TK) 9
86 11.8: V (TK) 2016-11-27: (TK) 2457720: (TK) 22
87 11.8 V (TK) 2017-08-15 (TK) 2457981 (TK) 26
88 11.1 V (TK) 2018-05-02 (TK) 2458241 (TK) 28
89 11.9 V (TK) 2019-01-06 (TK) 2458490 (TK) 20
90 10.6 V (TK) 2019-09-25 (TK) 2458752 (TK) 25
91 10.8 V (TK) 2020-05-30 (TK) 2459000 (TK) 15
Minima
E Mag Datum JD
80 15.7V (TK) 2012-12-28 (TK) 2456290 (TK)
81 16.0V (TK) 2013-09-26 (TK) 2456562 (TK)
82 15.8V (TK) 2014-06-03 (TK) 2456812 (TK)
83 15.7V (TK) 2015-02-21 (TK) 2457075 (TK)
84 15.6V (TK) 2015-10-26 (TK) 2457322 (TK)
85 15.8V (TK) 2016-07-25 (TK) 2457595 (TK)
86 16.4V (TK) 2017-04-08 (TK) 2457852 (TK)
87 16.0:V (TK) 2017-12-22: (TK) 2458110: (TK)
88 16.1V (TK) 2018-09-11 (TK) 2458373 (TK)
89 15.6V (TK) 2019-05-25 (TK) 2458629 (TK)
90 15.3V (TK) 2020-02-15 (TK) 2458895 (TK)

V393 Her

Upptäckt vid samma tillfälle som som GP Her och fick först beteckningen AN 158.1936. Hoffmeister beskrev den som en mira med variationen 12 - <15p. Stjärnan är en av de 269 ljusaste källorna i infrarött 12 µm, funna av rymdteleskopet IRAS. Troligen kommer IR-strålningen från ett stoftskal runt stjärnan. Den har också konstaterats vara en OH-maser. (TK)
Stjärnan finns med både i NSVS och ASAS-3, men inga tydliga maxima är fångade, endast ett minimum i NSVS-datan. I VSX är perioden 432, vilket är avsevärt längre än uppgiften i GCVS på 425.9. Perioden i VSX är beräknad av Sebastian Otero med data från NSVS och ASAS-3. Från alla maxima blir medelperioden 430.8. För maxima E>=32 blir medelperioden 429.4. Från 51 AAVSO/AFOEV-obsar 1996-2012, analyserade med Peranso (ANOVA), är perioden 433.5. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1936
Andra beteckningar AN 158.1936, NSVS 7990370, 172104+2655.8

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1936, vol 259, p 37 "604 neue Veränderliche".
Parenago, P., PZ, 1938, vol 5, p 201.
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1957, vol 1, p 260 "Umgebungskarten für die in Sonneberg endeckten Veränderliche Sterne". Karta
Hoffmeister, Cuno, VeSon, 1960, vol 4, p 315, "Die veränderlichen Sterne der nordlichen Milchstrasse." Periodelement
Stephenson, C. B. IBVS, 1985, N 2657 "Some New Spectral Classifications for Named and Suspected Variable Stars". Spektralklass M8.
Hacking, P. et al. PASP, 1985, vol 97, p 616 "The brightest high-latitude 12-micron IRAS sources".
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, N 4863 "Coordinates and Identifications for Sonneberg variables on MVS 255-261"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-26 2425360 -5 DASCH (TK)
-20 2427950 30 DASCH (TK)
-15 2430060 10 DASCH (TK)
-13 2430910 9 DASCH (TK)
-8 2433040 9 DASCH (TK)
-7 2433465 8 DASCH (TK)
0 2436438 0 GCVS4
10 2440745 48 DASCH (TK)
32 11.5 2450306 239 AFOEV
33 11.9 2450709 216 AFOEV
35 11.5 2451646 301 AFOEV
36 11.7 2452043 273 AFOEV
37 11.7 2452463 267 AFOEV

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
34 11.2(R) 2451420 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.3 V
Min. mag 17.0 V
B-V 1.95 ±0.35 (27)
V-R 2.89 ±0.36 (61)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
46 12.2V (TK) 2013-03-06 2456358 (TK) 329
47 11.6V (TK) 2014-04-12 2456760 (TK) 305
48 11.5V (TK) 2015-06-16 2457190 (TK) 309
49 11.8V (TK) 2016-08-09 2457610 (TK) 303
50 11.4V (TK) 2017-10-13 2458040 (TK) 307
51 11.4V (TK) 2018-12-07 2458460 (TK) 301
52 11.3V (TK) 2020-02-20 2458900 (TK) 315
Minima
E Mag Datum JD
45 17.0 V (TK) 2012-09-09 (TK) 2456180 (TK)
46 16.8: V (TK) 2013-11-18: (TK) 2456615: (TK)
47 16.4: V (TK) 2015-01-02: (TK) 2457025: (TK)
48 16.1 V (TK) 2016-03-02 (TK) 2457450 (TK)
49 <16.2 V (TK) 2017-04-26: (TK) 2457870: (TK)
50 16.5: V (TK) 2018-06-15: (TK) 2458285: (TK)
51 16.1: V (TK) 2019-08-20: (TK) 2458720: (TK)

TU Lac

Upptäckt 1923 av Balanovski vid jämförelse av 2 bilder tagna av I Lehman-Balanovskaja (hans fru får man förmoda). Vid upptäckten förmodade Balanovski att den var oregelbunden eller kortperiodisk. Balanovski blev senare arresterad under Stalins skräckvälde tillsammans med flera kollegor (nov 1936 - feb 1937). Balanovski dömdes i en summarisk rättegång 25 maj 1937 tillsammans med 6 andra Pulkovoastronomer för statsfientlig verksamhet till 10 års fängelse, en fängelsevistelse varunder han senare omkom.
Stjärnan fick sitt permanenta namn 1924. Zinner observerade först stjärnan 1928-1931. Märkligt nog noterade han inte större amplitud än 11.2 - 11.9 från de 58 observationerna och förslog perioder på 0.664 eller 0.473 dagar, var det rätt stjärna han observerade? Tsesevitch var den förste som föreslog att TU Lac var en mira (artikeln ej återfunnen). I en senare artikel noterar Zinner en miraliknande ljusväxling och registerar 6 maxima från fotografiska och visuella observationer gjorda 1930-1937. Det första, E=-2, är dock misstänkt felaktigt (av Zinner). Han härledde också nya periodelement, nu med perioden 277. Dessa är de ännu gällande i GCVS och VSX. (TK)
Ett maximum och minimum finns med NSVS. Beroende på om NSVS-maximet är det 86:e eller 87:e sedan epoken blir medelperioden 279.3 eller 276.6. Bäst stämmer det första alternativet. I AAVSO/AFOEV finns 21 observationer 1995-2011 som inte verkar passa ihop med SVO-observationerna, kanske har en annan stjärna observerats även i detta fall? För E>=86 blir medelperioden 278.5. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Innokentiy Andreevich Balanovsky, Pulkovo, 1923
Andra beteckningar AN 23.1923, SVS 34, NSVS 6134234, NSVS 8998289

Litteratur

Balanovsky, I. AN, 1923, vol 220, p 47 Upptäckt, position, amplitud 10 - <13p.
Guthnick, P.; Prager, R.; Heise, E. AN, 1924, vol 223, p 41 "Benennung von neu entdeckten veränderlichen Sternen". Namngivning, upprepning av Balanovskys uppgifter.
Zinner, Ernst AN, 1932, vol 246, p 17 "Mitteilungen über veränderliche und verdächtige Sterne". Observationer, amplitud 11.2 - 11.9p, period.
Tsesevitch, V., ICAR 1.8 (Information Circular of the Astronomical Institutions in the USSR). Typbestämning mira.
Cannon, Annie J. BHarO, 1934, N 897 , p 12 "Spectra of Ninety-four Variable Stars". Spektraltyp M.
Zinner, Ernst AN, 1938, vol 267, p 61 "Mitteilungen über veränderliche und verdächtige Sterne". 6 maxima, periodelement Max = 2427307 + 277 * E, färgindex 2.3
Plaut, Lukas A&AS, 1977, vol 28, p 169 "Positions of variable stars as derived from the astrographic /Carte DU ciel/ catalogues". Uppdaterad position.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-2 12.9p 2426616 -137 AN, 1938, vol 267, p 61
-1 12.1p 2427030 0 AN, 1938, vol 267, p 61
0 12.0p 2427307 0 AN, 1938, vol 267, p 61
3 10.4vis 2428140 2 AN, 1938, vol 267, p 61
4 12.5p 2428423 8 AN, 1938, vol 267, p 61
5 11.7p 2428694 2 AN, 1938, vol 267, p 61
86 9.1(R) 2451345 216 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
86 11.7(R) 2451475 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.3 V
Min. mag 17.9 V
B-V 1.66 ±0.11 (31)
V-R 2.49 ±0.65 (61)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
104 10.3 V (TK) 2013-03-02: (TK) 2456354: (TK) 239
105 10.7 V (TK) 2013-12-13 (TK) 2456640 (TK) 248
106 10.8 V (TK) 2014-09-23 (TK) 2456924 (TK) 255
107 10.5: V (TK) 2015-06-21: (TK) 2457195: (TK) 249
108 >13.0 V (TK) 2016-03-22:: (TK) 2457470:: (TK) 247
109 10.8 V (TK) 2017-01-04 (TK) 2457758 (TK) 258
110 10.9 V (TK) 2017-10-22 (TK) 2458049 (TK) 272
111 10.8 V (TK) 2018-07-13 (TK) 2458313 (TK) 259
112 11.3 V (TK) 2019-04-11 (TK) 2458585 (TK) 254
113 10.5 V (TK) 2020-01-09 (TK) 2458858 (TK) 250
114 10.9 V (TK) 2020-10-10 (TK) 2459133 (TK) 248
Minima
E Mag Datum JD
103 16.1 V (TK) 2012-10-19 (TK) 2456220 (TK)
104 17.0: V (TK) 2013-07-26: (TK) 2456500: (TK)
105 17.9 V (TK) 2014-05-02: (TK) 2456780: (TK)
106 16.9: V (TK) 2015-02-11: (TK) 2457065: (TK)
107 16.7 V (TK) 2015-11-13 (TK) 2457340 (TK)
108 17.1: V (TK) 2016-08-13: (TK) 2457614: (TK)
109 <17.2 V (TK) 2017-05-23 (TK) 2457897 (TK)
110 <16.0 V (TK) 2018-03-02: (TK) 2458180: (TK)
111 16.6 V (TK) 2018-11-24 (TK) 2458447 (TK)
112 16.6: V (TK) 2019-08-24: (TK) 2458720: (TK)
113 15.5 V (TK) 2020-05-13 (TK) 2458983 (TK)

AS Lac

Ross hade med stjärnan som nummer 129 i sin 3:e lista över nya misstänkta variabler. På en plåt från 1911-08-26 var den av magnitud 12 medan den ej var synlig (<15) 1925-09-19. En oberoende upptäckt gjordes av Hoffmeister 1928, som beskrev den som en mira med variationen 13 - <16p. Perenago föreslog perioden till 435, vilket är en dubblering av nuvarande. Van Schewick observerade 4 maxima och fick perioden 217. Sumina? korrigerade den senare till 218.2 (artikeln ej hittad). (TK)
Från alla maxima inklusive våra blir medelperioden 218.2. Från 36 visuella och V observationer från AAVSO/AFOEV 2004-2012 blir perioden med Peranso 218.0. Perioden verkar vara rätt stabil. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Frank E. Ross, 1926
Andra beteckningar Ross 129, R 129, NSVS 6008886, NSVS 6034074

Litteratur

Ross, Trank E. AJ, 1926, vol 36 167 "New variable stars, (third list)". Upptäckt
Hoffmeister, Cuno AN, 1928, vol 233, p 33 "80 neue Veränderliche".
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1928, vol 15, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten der in AN 233.33 angemeldeten neuen Veraenderlichen". Uppdaterad position, karta.
Parenago, P. P., PZ 45. 11 observationer, period.
Ahnert, P.; van Schewick, H.; Hoffmeister, C. KVeBB, 1941, vol 6, p 4 "Die Veraenderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil II". 4 maxima, max- minmagnitud 12.7 - <15.6p, periodelement Max = 2425619 + 217 * E (H. van Schewick).
Sumina, V. I., PZ, 1953, vol 9, p 160. Karta, maxima, periodelement (troligen de nu gällande i GCVS, Max = 2433920 + 218.2 * E).
Cameron, Donald; Nassau, J. J. ApJ, 1956, vol 124, p 346 "Spectral Classification of Red Variables Along the Galactic Equator". Spektralklassificering vid Warner and Swasey Observatorry, AS Lac betecknas M2 från en plåt tagen 1954-09-05.
Busch, H.; Haussler, K., VeSon, 1986, vol 10, p 210 "Feld 2 Lacertae."

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-40 2425182 -10 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
-39 2425407 -3 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
-38 2425619 -9 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
-37 2425837 -10 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
80 10.7(R) 2451374 -2 NSVS (TK)

Publicerade minima

E Mag JD Källa
80 12.3(R) 2451495 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.0V
Min. mag 17.7V
B-V 1.57 ±0.08 (29)
V-R 1.79 ±0.53 (67)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
102 12.0V (TK) 2012-09-05 (TK) 2456176 (TK) 0
103 12.1V (TK) 2013-03-23: (TK) 2456375 (TK) -20
104 12.0V (TK) 2013-11-12 (TK) 2456609 (TK) -4
105 11.1V (TK) 2014-06-06 (TK) 2456815 (TK) -16
106 12.2V (TK) 2015-01-17 (TK) 2457040 (TK) -9
107 12.7V (TK) 2015-09-10 (TK) 2457276 (TK) 9
108 >13.9V (TK) 2016-04-11:: (TK) 2457490:: (TK) 4
109 11.1V (TK) 2016-10-28 (TK) 2457690 (TK) -14
110 11.8V (TK) 2017-06-10 (TK) 2457915 (TK) -7
111 12.0V (TK) 2018-01-11 (TK) 2458130 (TK) -10
112 11.0V (TK) 2018-08-15 (TK) 2458346 (TK) -12
113 >12.9V (TK) 2019-04-11: (TK) 2458585: (TK) 8
114 12.0V (TK) 2019-11-09 (TK) 2458797 (TK) 2
115 11.2:V (TK) 2020-06-09: (TK) 2459010: (TK) -3
Minima
E Mag Datum JD
102 16.5V (TK) 2012-12-25 (TK) 2456287 (TK)
103 16.9V (TK) 2013-07-26 (TK) 2456500 (TK)
104 <15.0V (TK) 2014-02-21: (TK) 2456710: (TK)
105 16.6V (TK) 2014-10-19 (TK) 2456950 (TK)
106 17.5: V (TK) 2015-05-17: (TK) 2457160: (TK)
107 17.2 V (TK) 2015-12-17 (TK) 2457374 (TK)
108 <16.2 V (TK) 2016-07-30: (TK) 2457600: (TK)
109 <15.7 V (TK) 2017-03-04: (TK) 2457817: (TK)
110 17.4 V (TK) 2017-10-03 (TK) 2458030 (TK)
111 <14.8 V (TK) 2018-05-11:: (TK) 2458250:: (TK)
112 17.5 V (TK) 2018-12-27 (TK) 2458480 (TK)
113 17.7 V (TK) 2019-07-25 (TK) 2458690 (TK)
114 <16.0 V (TK) 2020-03-01: (TK) 2458910: (TK)
115 17.5: V (TK) 2020-10-17: (TK) 2459140: (TK)

V358 Lac

Upptäckt 1960 av Giuliano Romano, professor i arkeoastronomi vid univeristetet i Padua. Fick vid upptäckten betecningen GR 70 (GR = Giuliano Romano). Fick sitt permanenta namn 1978 i den 63:e namnlistan. Romano och Perissinotto presenterade 1975 resultatet av 13 års studier av stjärnan med ljuskurva, periodelement med perioden 332 (nu gällande i GCVS och VSX) och amplituden 12.2 - 15.6p och 10.0 - 13.6pv. (TK)
Förutom Romanis maxima finns ett maxima i NSVS. Det senare är fasförskjutet en halv cykel, NSVS-obsarna är lite osäkra pga. saturering. Är periodelementen fel, har stjärnan ändrat sin period eller var NSVS maximet fel? Det första SVO-maximumet har en kraftig brytpunkt under den stigande fasen vilket gav ett flackt maximum efter en snabb uppgång först. Från NSVS och SVO maxima är medelperioden 327.5. Från alla publicerade, inkl. våra, blir perioden 327.4 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Giuliano Romano, Padua, 1960
Andra beteckningar Susp. 8794, GR 70, NSVS 6125174

Litteratur

Romano, G., Coelum, 1960, vol 28, N 5-6, p 79. Upptäckt
Satanova, E. A., ATsir, 1960, vol 216, p 14 "Nine unstudied variables".
Mac Connell, Darrell J. PASP, 1967, vol 79, p 266 "New Carbon and S Stars on Objective-Prism Plates". Funnen vara av spektraltyp S.
Romano, G.; Perissinotto, M. MmSAI, 1975, vol 46, p 259 "The variable stars around Omicron Andromedae". 5 maxima, periodelement Max = 2441965 + 332 * E, max- minmagnitud, ljuskurva.
Kholopov, P. N.; Kukarkina, N. P.; Perova, N. B. IBVS, 1978, N 1414 "63rd Name-List of Variable Stars". Namngivning

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-14 12.6p 2437316 -1 MmSAI, 1975, vol 46, p 259
-13 12.6p 2437659 10 MmSAI, 1975, vol 46, p 259
-2 12.6p 2441297 -4 MmSAI, 1975, vol 46, p 259
-1 12.3p, 10.0pv 2441635 2 MmSAI, 1975, vol 46, p 259
0 10.0pv 2441965 0 MmSAI, 1975, vol 46, p 259
29 8.6(R) 2451425: -168 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.3 V
Min. mag 16.0 V
B-V 2.29 ±0.15 (31)
V-R 2.26 ±0.38 (58)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
44 10.8V (TK) 2013-02-16 (TK) 2456340 (TK) -233
45 10.3V (TK) 2014-01-13 (TK) 2456671 (TK) -234
46 10.4V (TK) 2014-12-06 (TK) 2456998 (TK) -239
47 10.4V (TK) 2015-10-26 (TK) 2457322 (TK) -247
48 10.4V (TK) 2016-09-18 (TK) 2457650 (TK) -251
49 10.3V (TK) 2017-08-09 (TK) 2457975 (TK) -258
50 10.4V (TK) 2018-06-30 (TK) 2458300 (TK) -265
51 10.6V (TK) 2019-05-26 (TK) 2458630 (TK) -267
52 10.4:V (TK) 2020-04-10: (TK) 2458950 (TK) -279
Minima
E Mag Datum JD
43 15.8V (TK) 2012-09-14 (TK) 2456185 (TK)
44 15.7V (TK) 2013-08-11 (TK) 2456516 (TK)
45 15.7V (TK) 2014-07-06 (TK) 2456845 (TK)
46 16.0: V (TK) 2015-05-17: (TK) 2457160: (TK)
47 <13.4 V (TK) 2016-04-11: (TK) 2457490: (TK)
48 15.6: V (TK) 2017-03-12: (TK) 2457825: (TK)
49 15.7 V (TK) 2018-01-29 (TK) 2458148 (TK)
50 15.6 V (TK) 2018-12-22 (TK) 2458475 (TK)
51 15.8 V (TK) 2019-11-19 (TK) 2458807 (TK)
52 15.9 V (TK) 2020-10-10 (TK) 2459133 (TK)

V389 Lac

Upptäckt av Dahlmark med beteckningen LD 207. Upptäckten publicerades 1996, men Dahlmark hade fotograferat samma område nästan årligen sedan 1967. Om LD 207 skriver han att det är en Mira som varierar mellan 9.7 och 14.0V, har färgindex (B-R) 2.5 och periodelementen Max = 2449480 + 258 * E. Stjärnan var med i Dolizes katalog från 1975 över misstänkta långperiodiska variabler, baserat på stjärnornas spektraltyp. V389 Lac fick sitt permanenta namn 1997 i den 73:e namnlistan. Varken Dahlmarks eller någon annans periodelement har kommit med i GCVS och VSX. (TK)
Perioden verkar vara något längre än Dahlmarks uppgift. 68 observationer från AFOEV/AAVSO (1996-2012) analyserade med Peranso gav perioden 262.0. De flesta av de äldre är gjorda av Margareta Westlund. Om 20 cykler har förflutit mellan maximumen från AFOEV och SVO blir medelperioden från dessa 262.2. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Lennart Dahlmark, 1996
Andra beteckningar LD 207, NSVS 6118962

Litteratur

Dolidze, M. V., AbaOB, 1975, N 47, p 171 (Abastumanskaia Astrofizicheskaia Observatoriia Biulleten) "Lists of possible long-period M-type variables revealed in red light by means of spectral characteristics". Spektraltyp M7
Dahlmark, Lennart IBVS, 1996, N 4329 "New Variable Stars in Cygnus, Lacerta and Andromeda". Position, karta, max- minmagnitud, färgindex, periodelement.
Kazarovets, E. V.; Samus, N. N. IBVS, 1997, N 4471 "The 73rd Name-List of Variable Stars". Namngivning
Williams, Gareth V.; Skiff, Brian A. IBVS, 1997, N 4451 "Identification of Dahlmark Variables: IV". Uppdaterad position

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 2449480 0 IBVS, 1996, N 4329
5 11.1 2450841 71 AFOEV
5 11.0 2450816 46 AAAVSO/AFOEV (TK)
6 11.4 2451078 50 AFOEV
8 11.7 2451600 56 AAAVSO/AFOEV (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
7 11.3(R) 2451490 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.9V
Min. mag 14.3V
B-V 1.68 ±0.10 (43)
V-R 1.83 ±0.29 (65)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
26 11.1V (TK) 2013-03-16 (TK) 2456368 (TK) 180
27 10.9V (TK) 2013-11-19 (TK) 2456616 (TK) 170
28 11.3V (TK) 2014-07-31 (TK) 2456870 (TK) 166
29 11.0: V (TK) 2015-04-22: (TK) 2457135: (TK) 173
30 10.9 V (TK) 2016-01-09 (TK) 2457397 (TK) 177
31 11.3 V (TK) 2016-09-04 (TK) 2457636 (TK) 158
32 11.2 V (TK) 2017-06-10 (TK) 2457915 (TK) 179
33 11.3: V (TK) 2018-01-31: (TK) 2458150: (TK) 156
34 11.4 V (TK) 2018-10-08 (TK) 2458400 (TK) 148
35 10.9 V (TK) 2019-06-16 (TK) 2458651 (TK) 141
36 >12.0 V (TK) 2020-03-01: (TK) 2458910: (TK) 142
Minima
E Mag Datum JD
25 13.6V (TK) 2012-10-16 (TK) 2456217 (TK)
26 13.6V (TK) 2013-06-26 (TK) 2456470 (TK)
27 <13.0V (TK) 2014-03-08: (TK) 2456725: (TK)
28 13.5V (TK) 2014-11-28 (TK) 2456990 (TK)
29 13.5V (TK) 2015-08-25 (TK) 2457260 (TK)
30 13.6:V (TK) 2016-05-11: (TK) 2457520: (TK)
31 14.3V (TK) 2016-10-18 (TK) 2457680 (TK)
32 14.3V (TK) 2017-10-13 (TK) 2458040 (TK)
33 14.0:V (TK) 2018-06-30: (TK) 2458300: (TK)
34 <13.0V (TK) 2019-03-22: (TK) 2458565: (TK)
35 13.8V (TK) 2019-11-27 (TK) 2458815 (TK)
36 13.9V (TK) 2020-08-08 (TK) 2459070 (TK)

BI Lyr

Upptäcktes av Hoffmeister 1928 och fick först beteckningen AN 343.1928. Vid upptäckten beskrev Hoffmeister den som en mira med variationen 12 - <16p. Sitt permanenta namn fick den i den 28:e namnlistan 1930. Ahnert observerade 6 maxima 1928-1939 och beräknade de i GCVS och VSX ännu gällande periodelementen med perioden 249.8 dagar. Av misstag kom stjärnan med som dublett i GCVS under namnet V489 Lyr i 71:a namnlistan 1993. Felet uppmärksammades i 73:e namnlistan 1997 och berodde på att den angivna positionen för den "nyupptäckta" V489 Lyr var fel. (TK)
Från alla publicerade maxima blir medelperioden 253.2. Trenden från NSVS-maximet och framåt är 253.7. Vid första analysen verkade det stämma bäst att NSVS-maximumet är E=104. DASCH-data visade senare att NSVS-maximumet bör vara E=103. Analys i Peranso av 43 obsar 1984-2012 från AAVSO/AFOEV ger en period av 252.8 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, Sonneberg, 1928
Andra beteckningar AN 343.1928, SVS 2873, V489 Lyr, NSVS 8201607, ASAS 185752+2836.3

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1928, vol 234, p 33 "132 neue Veränderliche".
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1929, vol 16, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Uppdaterad position.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1930, vol 240, p 233 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning
Ahnert, P.; van Schewick, H.; Hoffmeister, C. KVeBB, 1941, vol 6, p 4 "Die Veraenderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil II". 6 maxima, max- minmagnitud 12 - <16.5p, periodelement Max = 2425303 + 249.8 * E
Smak, Jozef I.; Preston, George W. ApJ, 1965, vol 142, p 943 "Kinematics of the Mira Variables.". Radialhastighet emission: 60 km/s, absorbtion: 69 km/s.
Shaganian, B. L., ATsir, 1988, N 1531, p 17
Kazarovets, E. V.; Samus, N. N.; Goranskij, V. P. IBVS, 1993, N 3840 "The 71st Name-List of Variable Stars".
Kazarovets, E. V.; Samus, N. N. IBVS, 1997, N 4471 "The 73rd Name-List of Variable Stars".

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 13.3p 2425308 5 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
1 12.0p 2425550 -3 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
2 13.2p 2425802 -1 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
15 12.8p 2429050 0 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
16 13.1p 2429299 -1 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
17 13.7p 2429551 1 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
18 2429796 -3 DASCH (TK)
24 2431304 6 DASCH (TK)
31 2433080 33 DASCH (TK)
34 2433820 24 DASCH (TK)
67 2442220 180 DASCH (TK)
70 2442950 161 DASCH (TK)
76 2444500 212 DASCH (TK)
79 2445250 213 DASCH (TK)
80 2445510 223 DASCH (TK)
82 2446010 223 DASCH (TK)
84 2446532 246 DASCH (TK)
86 2447020 234 DASCH (TK)
103 10.7(R) 2451324 292 NSVS (TK)
109 12.3V 2452840 309 ASAS-3 (TK)

SVO data

Max. mag 11.4 V, 11.5 vis
Min. mag 18.2 V
B-V 1.51 ±0.09 (31)
V-R 1.87 ±0.63 (71)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
122 11.8 V, 11.6 vis (TK) 2012-07-27 (TK) 2456136 (TK) 357
123 12.1 V (TK) 2013-04-17 (TK) 2456400 (TK) 372
124 12.1: V (TK) 2014-01-02: (TK) 2456660: (TK) 382
125 11.6 V (TK) 2014-09-16 (TK) 2456917 (TK) 389
126 12.2 V (TK) 2015-05-31 (TK) 2457174 (TK) 396
127 12.2: V (TK) 2016-02-11 (TK) 2457430 (TK) 402
128 11.7 V (TK) 2016-10-08 (TK) 2457670 (TK) 393
129 11.5 V (TK) 2017-06-16 (TK) 2457921 (TK) 394
130 12.0 V (TK) 2018-02-23 (TK) 2458173 (TK) 396
131 12.4 V (TK) 2018-10-28 (TK) 2458420 (TK) 393
132 11.4 V (TK) 2019-07-10 (TK) 2458675 (TK) 398
133 11.9 V (TK) 2020-03-16 (TK) 2458925 (TK) 399
Minima
E Mag Datum JD
122 <16.5V (TK) 2013-01-02: (TK) 2456295: (TK)
123 16.9V (TK) 2013-09-16 (TK) 2456552 (TK)
124 17.5V (TK) 2014-06-01 (TK) 2456810 (TK)
125 17.8V (TK) 2015-02-06 (TK) 2457060 (TK)
126 17.7V (TK) 2015-10-19 (TK) 2457315 (TK)
127 17.3V (TK) 2016-06-28 (TK) 2457568 (TK)
128 17.8V (TK) 2017-03-07 (TK) 2457820 (TK)
129 18.2V (TK) 2017-11-08 (TK) 2458066 (TK)
130 17.5: V (TK) 2018-07-20: (TK) 2458320: (TK)
131 16.9 V (TK) 2019-03-17 (TK) 2458560 (TK)
132 17.5 V (TK) 2019-12-08 (TK) 2458826 (TK)
133 <17.5 V (TK) 2020-08-28: (TK) 2459090: (TK)

BK Lyr

Upptäckt av Hoffmeister vid samma tillfälle som bl.a BI Lyr (se ovan). Hoffmeister beskrev den vid upptäckten som en möjlig mira med variationen >14.5 - <15.5p. Vid namngivningen två år senare, i den 28:e namnlistan, hade inga nya uppgifter tillkommit, utan den betecknas "kanske långperiodisk". Att det var fråga om en mira slogs fast i det stora verket "Die Veränderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil II", där Ahnert noterade 4 maxima, 2 minima, amplitud, periodelement, stigperiod och färgindex. Ahnerts uppgifter är de som fortfarande gäller i GCVS och VSX. AFOEV har rapporterat 5 maxima för stjärnan. (TK)
Från alla publicerade maxima blir medelperioden 252.8. För E>=100 (1997-) är den 253.0. 84 observationer från AAVSO/AFOEV 1995-2012 analyserade med Peranso (ANOVA) gav en medelperiod på 253.3. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1928
Andra beteckningar AN 344.1928, NSVS 8202658, NSVS 8270695, NSVS 8254746

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1928, vol 234, p 33 "132 neue Veränderliche". Upptäckt
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1929, vol 16, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Uppdaterad position.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1930, vol 240, p 233 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning
Ahnert, P.; van Schewick, H.; Hoffmeister, C. KVeBB, 1941, vol 6, p 4 "Die Veränderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil II". 4 maxima, 2 minima, max- minmagnitud 11.7 - 16.9p, periodelement Max = 2425412 + 251 * E, (M-m)/P = 0.37, färgindex 0.4

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 12.3p 2425414 2 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
1 11.7p 2425660 -3 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
2 2425890 -24 DASCH (TK)
7 2427170 1 DASCH (TK)
9 2427660 -11 DASCH (TK)
15 12.4p 2429178 1 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
16 11.9p 2429429 1 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
16 2429436 8 DASCH (TK)
29 2432730 39 DASCH (TK)
38 2434988 38 DASCH (TK)
68 2442570 90 DASCH (TK)
70 2443080 98 DASCH (TK)
71 2443320 87 DASCH (TK)
77 2444840 101 DASCH (TK)
80 2445620 128 DASCH (TK)
81 2445864 121 DASCH (TK)
87 2447378 129 DASCH (TK)
100 11.9 2450671 159 AFOEV
103 11.1 2451417 152 AFOEV
103 10.0(R) 2451426 161 NSVS (TK)
104 10.8 2451675 159 AFOEV
106 10.6 2452189 171 AFOEV
113 10.6 2453957 182 AFOEV

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
15 16.5p 2429080 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
16 16.9p 2429337 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
102 12.8(R) 2451322 NSVS (TK)
103 2451570 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.3 V, 12.1 Vis
Min. mag 17.0 V
B-V 1.42 ±0.08 (30)
V-R 1.92 ±0.48 (69)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
121 11.9: V (TK) 2012-03-03: (TK) 2455990: (TK) 207
122 11.7 V, 12.1 Vis (TK) 2012-11-08 (TK) 2456240 (TK) 206
123 12.4 V, 12.5 Vis (TK) 2013-07-20 (TK) 2456494 (TK) 209
124 11.7 V (TK) 2014-03-21 (TK) 2456738 (TK) 202
125 12.0 V (TK) 2014-11-11 (TK) 2456973 (TK) 201
126 11.4 V (TK) 2015-08-10 (TK) 2457245 (TK) 207
127 12.2 V (TK) 2016-04-08 (TK) 2457487 (TK) 198
128 11.5 V (TK) 2016-12-22 (TK) 2457745 (TK) 205
129 11.7 V (TK) 2017-09-11 (TK) 2458008 (TK) 217
130 11.7 V (TK) 2018-05-23 (TK) 2458262 (TK) 220
131 11.3 V (TK) 2019-01-24 (TK) 2458508 (TK) 215
132 11.5 V (TK) 2019-10-03 (TK) 2458760 (TK) 216
133 11.9 V (TK) 2020-06-12 (TK) 2459013 (TK) 218
Minima
E Mag Datum JD
121 16.3V (TK) 2012-07-21 (TK) 2456130 (TK)
122 <16.2V (TK) 2013-04-02: (TK) 2456385: (TK)
123 16.6V (TK) 2013-12-03 (TK) 2456630 (TK)
124 16.1V (TK) 2014-08-06 (TK) 2456876 (TK)
125 16.3V (TK) 2015-04-12 (TK) 2457125 (TK)
126 <16.3V (TK) 2016-01-07: (TK) 2457395 (TK)
127 17.0V (TK) 2016-08-29 (TK) 2457630 (TK)
128 <16.0V (TK) 2017-05-16 (TK) 2457890 (TK)
129 <16.7V (TK) 2018-02-10: (TK) 2458160: (TK)
130 16.6V (TK) 2018-10-03 (TK) 2458395 (TK)
131 16.5V (TK) 2019-06-25 (TK) 2458660 (TK)
132 16.9V (TK) 2020-02-26 (TK) 2458906 (TK)

EQ Lyr

Upptäckt av Hoffmeister som gav den beteckningen 282.1929 och betecknade den som en mira med variationen 12 - <15p. Den fick sitt permanenta namn 1931 i den 29:e namnlistan över nya variabla stjärnor. Efter upptäckten verkar inte stjärnan ha observerats i någon större utsträckning, inga äldre maxima finns publicerade och första periodelementen är från Dahlmark 2000. Otero har analyserat data från ASAS, NSVS, APASS och AAVSO (inklusive SVO-obsar) och fick perioden 301.8. (TK)
Ingår i Keplerfältet, Kepler ID 5870047. Period enligt Kepler: 294 dygn. Finns även med i ASAS under beteckningen 191903+4106.5; ASAS anger perioden 314 dygn. (Gustav H)
165 observationer från DASCH 1898-1989 analyserade med Peranso gav en period på 301.9. DASCH-maxima är rätt otydliga, men om de stämmer verkar perioden variera en del. 60 V och visuella obsar från AAVSO/AFOEV/VSOLJ 1994-2012 analyserade med Peranso (ANOVA) gav en period på 301.4. Från publicerade maxima blir medelperioden 301.9. Från maxima efter 1999 blir medelpeioden kortare, 299.3. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1929
Andra beteckningar 282.1929, NSVS 5536696, ASAS 191903+4106.5, KID 5870047

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1929, vol 236, p 233 "354 neue Veränderliche". Upptäckt, position, max- minmagnitud.
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1930, vol 17, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Uppdaterad position, karta.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1931, vol 244, p 81 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning
Beliavski, NNVS 51 (PZ ...)
Dahlmark, Lennart IBVS, 200, N 4898 "New Variable Stars in Lyra and Cygnus". Position, max- minmagnitud 11.5 - 15.0mv, b-r = 2.6, periodelement Max = 2451418 + 305 * E.
Otero, Sebastian Alberto AAVSO VSX "Light curves for EQ Lyrae with ASAS-3, NSVS, APASS and AAVSO V data." Ljuskurva, periodelement Max = 2455354 + 301.8 * E, B-V = 1.56, J-K = 1.32.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-134 2414870 -43 DASCH (TK)
-116 2420340 -5 DASCH (TK)
-89 2428440 -54 DASCH (TK)
-88 2428730 -66 DASCH (TK)
-87 2429050 -47 DASCH (TK)
-84 2429940 -63 DASCH (TK)
-77 2432080 -35 DASCH (TK)
-76 2432390 -27 DASCH (TK)
-71 2433890 -36 DASCH (TK)
-48 2440740 -128 DASCH (TK)
-42 2442600 -78 DASCH (TK)
-38 2443800 -86 DASCH (TK)
-32 2445630 -66 DASCH (TK)
-30 2446270 -30 DASCH (TK)
-13 11.6(R) 2451430 -1 NSVS (TK)
-4 12.0V 2454145 -2 ASAS-K (TK)
-1 2455030 -22 Kepler (TK)
0 2455343 -11 Kepler (TK)
1 2455635 -21 Kepler (TK)
2 2455942 -16 Kepler (TK)
3 2456229 -30 Kepler (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
-3 2453995 ASAS-K (TK)
-4 2454295 ASAS-K (TK)
-1 2455196 Kepler (TK)
0 2455487 Kepler (TK)
1 2455787 Kepler (TK)
2 2456096 Kepler (TK)
3 2456383 Kepler (TK)

SVO data

Max. mag 11.8 V, 12.1 vis
Min. mag 17.8 V
B-V 1.55 ±0.14 (29)
V-R 2.10 ±0.49 (58)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
3 12.6V, 12.6Vis (TK) 2012-10-24 (TK) 2456225 (TK) -34
4 11.8V, 12.1Vis (TK) 2013-08-19 (TK) 2456524 (TK) -37
5 12.5V (TK) 2014-06-21 (TK) 2456830 (TK) -33
6 12.6V (TK) 2015-04-19 (TK) 2457132 (TK) -33
7 12.2V (TK) 2016-02-06 (TK) 2457425 (TK) -42
8 12.4V (TK) 2016-11-30 (TK) 2457723 (TK) -45
9 12.0V (TK) 2017-09-25 (TK) 2458022 (TK) -48
10 12.6V (TK) 2018-07-25 (TK) 2458325 (TK) -47
11 12.0V (TK) 2019-05-21 (TK) 2458625 (TK) -49
12 12.0V (TK) 2020-03-01 (TK) 2458910 (TK) -56
Minima
E Mag Datum JD
2 17.0V (TK) 2012-06-11 (TK) 2456090 (TK)
3 16.7V (TK) 2013-03-30 (TK) 2456382 (TK)
4 <16.5V (TK) 2014-02-01 (TK) 2456690 (TK)
5 17.3: V (TK) 2014-11-18: (TK) 2456980: (TK)
6 17.0 V (TK) 2015-09-19 (TK) 2457285 (TK)
7 17.0 V (TK) 2016-06-30 (TK) 2457570 (TK)
8 <16.5 V (TK) 2017-05-11: (TK) 2457885: (TK)
9 17.8 V (TK) 2018-03-07 (TK) 2458185 (TK)
10 17.1 V (TK) 2019-01-06 (TK) 2458490 (TK)
11 17.1 V (TK) 2019-10-27 (TK) 2458784 (TK)
12 17.6 V (TK) 2020-08-22 (TK) 2459084 (TK)

ER Lyr

Fick vid upptäckten beteckningen 283.1929. Hoffmeister angav den då som oregelbunden med en variation av 12 - 15.5 med maxima i maj och nov 1928, minima i mar och sep 1928 samt jan/feb 1929. Campbell var först att notera att den var periodisk och angav perioden till runt 200 dagar. Kukarkin och Perenago angav periodelementen till Max = 2430880 + 189.7 * E. (TK)
ASAS-data anger perioden till 203 dygn: [2]. Ingår i Keplerfältet som KID 5093223. Periodogramfunktionen i NASA Aexoplanet archive ger en period på 198 dygn (Keplerdata under 1070 dygn). (GH)
274 obsar från AAVSO/AFOEV 1938-2012 analyserade med Peranso gav en medelperiod på 197.8. Med enbart 171 obsar efter 1994-05-29 blev medelperioden 197.5. Från alla publicerade maxima blir medelperioden 196.3. Perioden är lite längre efter 1996 (E>=88) med i genomsnitt 197.4. (TK)
En stjärna av mag ca 15.5 finns på 13" avstånd och PA 263°. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1929
Andra beteckningar AN 283.1929, ASAS J191954+4015.4, KID 5093223

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1929, vol 236, p 233 "354 neue Veränderliche". Upptäckt
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1930, vol 17, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Koordinater och karta.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1931, vol 244, p 81 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, anges som möjligen oregelbunden med mag 12 - 15.5.
Campbell, HR 259 35
Vyssotsky A.N. PASP, 1946, vol 58, p 54 "Spectral classification of 40 red variables. Second list." ER Lyr M5e på en plåt från jun 1944. Betecknas som oregelbunden.
Campbell, Leon et al. AnHar, 1948, vol 116, p 124 "Observations of variable stars by the American Association of Variable Star Observers". Observationer inom AAVSO. ER Lyr finns under kategorin "Rapidly varying irregular variables".
Kukarkin; Perenago, GCVS
Smak, Jozef I.; Preston, George W. ApJ, 1965, vol 142, p 943 "Kinematics of the Mira Variables." Radialhastighet +34.0 km/s.
Feast, Michael W.; Whitelock, Patricia A. MNRAS, 2000, vol 317, p 460 "Mira kinematics from Hipparcos data: a Galactic bar to beyond the Solar circle". Radialhasighest +39 km/s.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-96 2414170 0 DASCH (TK)
-93 2414770 10 DASCH (TK)
-89 2415575 28 DASCH (TK)
-59 2421470 25 DASCH (TK)
-57 2421850 12 DASCH (TK)
-56 2422040 6 DASCH (TK)
-48 2423630 23 DASCH (TK)
-46 2424010 10 DASCH (TK)
-39 2425380 3 DASCH (TK)
-37 2425785 15 DASCH (TK)
-33 2426560 4 DASCH (TK)
-30 2427150 4 DASCH (TK)
-29 2427360 17 DASCH (TK)
-28 2427550 11 DASCH (TK)
-27 2427745 9 DASCH (TK)
-26 2427950 18 DASCH (TK)
-24 2428335 9 DASCH (TK)
-22 2428720 1 DASCH (TK)
-20 2429125 13 DASCH (TK)
-20 10.8 2429128 16 AAAVSO/AFOEV (TK)
-18 2429515 10 DASCH (TK)
-18 10.7 2429519 14 AAAVSO/AFOEV (TK)
-16 2429920 22 DASCH (TK)
-15 2430098 3 DASCH (TK)
-13 2430500 12 DASCH (TK)
-11 10.7 2430888 7 AAAVSO/AFOEV (TK)
-9 10.8 2431288 13 AAAVSO/AFOEV (TK)
-7 2431670 2 DASCH (TK)
-5 2432060 -1 DASCH (TK)
-4 2432260 2 DASCH (TK)
-3 2432450 -4 DASCH (TK)
0 2433050 6 DASCH (TK)
2 2433451 14 DASCH (TK)
4 10.5 2433840 10 AAAVSO/AFOEV (TK)
6 2434240 16 DASCH (TK)
45 2441905 14 DASCH (TK)
49 2442684 7 DASCH (TK)
60 2444845 5 DASCH (TK)
62 2445225 -8 DASCH (TK)
64 2445620 -6 DASCH (TK)
66 2446000 -20 DASCH (TK)
67 2446205 -11 DASCH (TK)
69 2446585 -24 DASCH (TK)
70 2446790 -16 DASCH (TK)
71 2446980 -23 DASCH (TK)
73 2447380 -16 DASCH (TK)
75 2447760 -29 DASCH (TK)
88 11.1 2450307 -38 AFOEV
90 10.2 2450690 -48 AAAVSO/AFOEV (TK)
90 10.1 2450691 -47 AFOEV
92 10.4 2451077 -54 AFOEV
93 10.1 2451265 -63 AFOEV
94 10.3 2451468 -56 AFOEV
94 9.5 2451472 -52 AAAVSO/AFOEV (TK)
94 9.4(R) 2451477 -47 NSVS (TK)
95 10.5 2451678 -43 AFOEV
96 9.8 2451856 -62 AFOEV
96 9.5 2451859 -59 AAAVSO/AFOEV (TK)
97 9.7 2452050 -64 AFOEV
97 9.4 2452052 -62 AAAVSO/AFOEV (TK)
98 10.4 2452255 -56 AFOEV
99 9.8 2452457 -50 AFOEV
99 9.9 2452464 -43 AAAVSO/AFOEV (TK)
101 9.0 2452850 -51 AFOEV
102 9.0 2453042 -55 AFOEV
103 9.0 2453235 -59 AFOEV
103 9.4 2453239 -55 AAAVSO/AFOEV (TK)
106 9.7 2453842 -42 AFOEV
107 9.0 2454026 -54 AFOEV
107 2454040 -40 ASAS-K (TK)
108 2454230 -47 ASAS-K (TK)
112 2455034 -29 Kepler (TK)
113 2455237 -23 Kepler (TK)
114 2455440 -16 Kepler (TK)
115 2455643 -10 Kepler (TK)
116 2455819 -31 Kepler (TK)
117 2456015 -31 Kepler (TK)
118 2456207 -36 Kepler (TK)
119 2456414 -25 Kepler (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
93 11.7(R) 2451370 NSVS (TK)
93 14.2 2451375 AFOEV
112 2455123 Kepler (TK)
113 2455327 Kepler (TK)
114 2455532 Kepler (TK)
115 2455726 Kepler (TK)
116 2455933 Kepler (TK)
117 2456125 Kepler (TK)
118 2456319 Kepler (TK)

SVO data

Max. mag 10.3 V
Min. mag 15.7 V
B-V 1.64 ±0.12 (34)
V-R 1.72 ±0.42 (81)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
117 10.5 V (TK) 2012-03-27 (TK) 2456014 (TK) -32
118 10.6 V, 10.8 Vis (TK) 2012-10-08 (TK) 2456209 (TK) -34
119 10.9 V (TK) 2013-05-02 (TK) 2456415 (TK) -24
120 10.3 V (TK) 2013-11-21 (TK) 2456618 (TK) -18
121 10.8 V (TK) 2014-06-04 (TK) 2456813 (TK) -20
122 10.6 V (TK) 2014-12-18 (TK) 2457010 (TK) -19
123 10.3 V (TK) 2015-06-26 (TK) 2457200 (TK) -26
124 >11.1 V (TK) 2016-01-07: (TK) 2457395: (TK) -27
125 10.8 V (TK) 2016-07-15 (TK) 2457585 (TK) -34
126 10.9 V (TK) 2017-02-05 (TK) 2457790 (TK) -26
127 10.6 V (TK) 2017-08-17 (TK) 2457983 (TK) -29
128 10.5 V (TK) 2018-02-24 (TK) 2458174 (TK) -35
129 10.5 V (TK) 2018-09-09 (TK) 2458371 (TK) -34
130 11.1 V (TK) 2019-04-02 (TK) 2458576 (TK) -26
131 10.8 V (TK) 2019-10-30 (TK) 2458787 (TK) -12
132 11.3 V (TK) 2020-04-29 (TK) 2458969 (TK) -26
133 10.4 V (TK) 2020-11-08 (TK) 2459162 (TK) -30
Minima
E Mag Datum JD
117 14.4 V (TK) 2012-07-11 (TK) 2456120 (TK)
118 15.4 V (TK) 2013-01-22: (TK) 2456315: (TK)
119 15.0 V (TK) 2013-08-06 (TK) 2456511 (TK)
120 15.2: V (TK) 2014-02-21: (TK) 2456710: (TK)
121 15.5 V (TK) 2014-09-07 (TK) 2456908 (TK)
122 15.0 V (TK) 2015-03-23 (TK) 2457105 (TK)
123 15.7: V (TK) 2015-10-07: (TK) 2457303: (TK)
124 15.1 V (TK) 2016-04-16 (TK) 2457495 (TK)
125 15.3 V (TK) 2016-10-28 (TK) 2457690 (TK)
126 15.1 V (TK) 2017-05-16 (TK) 2457890 (TK)
127 15.1 V (TK) 2017-11-22 (TK) 2458080 (TK)
128 15.1: V (TK) 2018-05-31: (TK) 2458270: (TK)
129 15.5 V (TK) 2018-12-12 (TK) 2458465 (TK)
130 15.5 V (TK) 2019-07-05 (TK) 2458670 (TK)
131 15.4 V (TK) 2020-01-24 (TK) 2458873 (TK)
132 14.3 V (TK) 2020-08-13 (TK) 2459075 (TK)

IX Lyr

Upptäckt av Hoffmeister, upptäckten publicerad i "Ergaenzungshefte zu den Astronomischen Nachrichten" 1949. I "Die veranderlichen Sterne der nordlichen Milchstrasse. Teil VI." publicerades periodelementen Max = 2429287 + 282 * E och amplituden 11.5 - <16.8p, dessa är de nu gällande uppgifterna i GCVS och VSX. Stjärnan har observerats inom AFOEV som publicerat 7 maxima. (TK)
Perioden på 282 verkar något för låg eller har ändrats. Vid analysen verkade först bäst överensstämmelse vara att sätta första SVO-maximum till E=92. Detta gav en medelperiod på 286.7. Analys av DASCH-data gav en medelperiod på 283.8 och tyder på att första SVO-maximum snarare är E=93. 64 observationer från AAVSO/AFOEV 1996-2012 analyserade med Peranso (ANOVA) ger en medelperiod på 286.5. Från alla publicerade maxima blir medelperioden 283.9 och från maxima med E >= 73 blir den 285.4. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1949
Andra beteckningar SON 3804, NSVS 8116057

Litteratur

Hoffmeister, Cuno, ANErg, 1949, 12.1
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1950, vol 1, p 115 "Vorläufige Mitteilung von Ergebnissen des felderplanes - Feld ? Lyrae". Periodelement (avsnittet om IX Lyr saknas på den scannade sidan i länken)
Hoffmeister, C.; Rohlfs, E.; Ahnert, P., VeSon, 1951, vol 1, p 407 "Die veranderlichen Sterne der nordlichen Milchstrasse. Teil VI." Maxima, periodelement.
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1957, vol 1, p 289 "Umgebungskarten für die in Sonneberg endeckten Veränderliche Sterne". Karta
Plaut, Lukas A&AS, 1977, vol 28, p 169 "Positions of variable stars as derived from the astrographic /Carte DU ciel/ catalogues". Uppdaterad position.
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, no 4895, p 1 "Coordinates and Identifications for Sonneberg variables on MVS 287-291"

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-13 2426130 -31 DASCH (TK)
-1 2429535 -10 DASCH (TK)
0 2429827 0 VeSon, 1951, vol 1, p 407
58 2446260 77 DASCH (TK)
73 11.3 2450505 92 AFOEV
74 9.8 2450770 75 AFOEV
75 9.8 2451077 100 AFOEV
76 11.8 2451368 109 AFOEV
76 10.6(R) 2451373 114 NSVS (TK)
77 11.2 2451651 110 AFOEV
79 11.7 2452221 116 AFOEV
85 11.0 2453936 139 AFOEV

SVO data

Max. mag 10.8 V, 11.2 vis
Min. mag 18.1 V
B-V 1.38 ±0.10 (29)
V-R 2.32 ±0.57 (71)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
93 12.2 V, 12.5 Vis (TK) 2012-10-19 (TK) 2456220 (TK) 167
94 11.2 V, 11.2 Vis (TK) 2013-07-27 (TK) 2456501 (TK) 166
95 11.9 V (TK) 2014-05-12 (TK) 2456790 (TK) 173
96 11.9 V (TK) 2015-03-03 (TK) 2457085 (TK) 186
97 12.1 V (TK) 2015-12-11 (TK) 2457368 (TK) 187
98 10.8 V (TK) 2016-09-05 (TK) 2457637 (TK) 174
99 12.3 V (TK) 2017-06-20 (TK) 2457925 (TK) 180
100 11.9 V (TK) 2018-03-29 (TK) 2458207 (TK) 180
101 13.0: V (TK) 2019-01-16: (TK) 2458500: (TK) 191
102 11.5 V (TK) 2019-10-18 (TK) 2458775 (TK) 184
103 12.4 V (TK) 2020-08-03 (TK) 2459065 (TK) 192
Minima
E Mag Datum JD
92 17.6 V (TK) 2012-06-26 (TK) 2456105 (TK)
93 17.3 V (TK) 2013-04-02 (TK) 2456385 (TK)
94 17.3: V (TK) 2014-01-07: (TK) 2456665: (TK)
95 17.6 V (TK) 2014-10-24 (TK) 2456955 (TK)
96 17.2 V (TK) 2015-08-19 (TK) 2457254 (TK)
97 16.5 V (TK) 2016-05-11 (TK) 2457520 (TK)
98 17.5 V (TK) 2017-02-20 (TK) 2457805 (TK)
99 18.1 V (TK) 2017-11-25 (TK) 2458083 (TK)
100 17.9 V (TK) 2018-09-03 (TK) 2458365 (TK)
101 17.8 V (TK) 2019-06-12 (TK) 2458647 (TK)
102 <16.9 V (TK) 2020-03-31: (TK) 2458940: (TK)

KL Lyr

Upptäckt av Morgenroth 1935, som betecknade som långperiodisk med variationen 13.5 - 15.5p och noterade att den var ljus i juni 1928 och januari/februari 1929. Oberoende upptäckt av Hoffmeister 1944, som beskrev den som en mira med variationen 13 - <16p. Hoffmeister publicerade 1950 periodelementen Max = 2429724 + 215.1 * E och amplituden 11.7 - 16.5p (nu gällande uppgifter i GCVS och VSX). Stjärnan har observerats inom AFOEV, som har publicerat 10 maxima 1996-2005. (TK)
Från alla maxima nedan blir medelperioden 214.9. För maxima med E>=96 blir medelperioden 215.1. 121 observationer från AAVSO/AFOEV/VSOLJ 1994-2012 analyserade med Peranso (ANOVA) ger en medelperiod på 215.0

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Otto Morgenroth, 1935
Andra beteckningar AN 207.1935, NSVS 5483316, NSVS 8117754

Litteratur

Morgenroth, O. AN, 1935 vol 256, p 281 "31 neue Veräerliche". Upptäckt, position, max- minmagnitud, två ungefärliga maxima.
Hoffmeister, C. AN, 1944, vol 274, p 176 "171 neue Veränderliche".
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1950, vol 1, p 115 "Vorläufige Mitteilung von Ergebnissen des felderplanes - Feld ? Lyrae". Periodelement (avsnittet om KL Lyr saknas på den scannade sidan i länken)
Hoffmeister, C.; Rohlfs, E.; Ahnert, P., VeSon, 1951, vol 1, p 407 "Die veranderlichen Sterne der nordlichen Milchstrasse. Teil VI." Maxima, periodelement, max- minmagnitud.
Hoffmeister, Cuno MitVS, 1957, vol 1, p 283 "Umgebungskarten für die in Sonneberg endeckten Veränderliche Sterne". Karta
Kinnunen, Timo; Skiff, Brian A. IBVS, 2000, N 4879 "Coordinates and Identifications for Sonneberg variables on MVS 281-286". Uppdaterad position

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-10 2427560 -13 DASCH (TK)
-8 2428003 0 DASCH (TK)
-5 2428650 1 DASCH (TK)
-3 2429065 -14 DASCH (TK)
-1 2429516 7 DASCH (TK)
5 2430810 10 DASCH (TK)
7 2431240 10 DASCH (TK)
11 2432090 0 DASCH (TK)
12 2432320 15 DASCH (TK)
14 2432730 -5 DASCH (TK)
19 2433820 9 DASCH (TK)
21 2434220 -21 DASCH (TK)
60 2442623 -7 DASCH (TK)
62 2443035 -25 DASCH (TK)
65 2443690 -16 DASCH (TK)
67 2444120 -16 DASCH (TK)
70 2444750 -31 DASCH (TK)
72 2445195 -16 DASCH (TK)
74 2445620 -21 DASCH (TK)
75 2445840 -17 DASCH (TK)
79 2446710 -7 DASCH (TK)
96 11.7 2450332 -42 AFOEV
97 11.6 2450559 -30 AFOEV
98 11.8 2450764 -40 AFOEV
99 11.8 2450980 -39 AFOEV
101 11.4(R) 2451435 -14 NSVS (TK)
102 11.3 2451637 -27 AFOEV
103 11.6 2451846 -33 AFOEV
104 11.8 2452068 -26 AFOEV
107 11.4 2452717 -23 AFOEV
109 11.7 2453162 -8 AFOEV
111 11.4 2453572 -28 AFOEV

Publicerade minima

E Mag JD Källa
100 13.4(R) 2451322 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.5 V, 11.6 vis
Min. mag 17.1 V
B-V 1.41 ±0.16 (28)
V-R 1.70 ±0.41 (70)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
123 11.5 V, 11.6 vis (TK) 2012-08-14 (TK) 2456154 (TK) -27
124 11.7 V (TK) 2013-03-13 (TK) 2456365 (TK) -31
125 12.1 V (TK) 2013-10-21 (TK) 2456587 (TK) -25
126 11.6 V (TK) 2014-06-11 (TK) 2456820 (TK) -7
127 >12.8 V (TK) 2015-01-07: (TK) 2457030: (TK) -12
128 12.0 V (TK) 2015-07-21 (TK) 2457225 (TK) -32
129 11.5: V (TK) 2016-02-11: (TK) 2457430: (TK) -42
130 11.6 V (TK) 2016-09-23 (TK) 2457655 (TK) -32
131 11.8 V (TK) 2017-04-26 (TK) 2457870 (TK) -32
132 12.2 V (TK) 2017-12-11 (TK) 2458099 (TK) -18
133 12.0 V (TK) 2018-07-12 (TK) 2458312 (TK) -20
134 12.4 V (TK) 2019-01-31 (TK) 2458515 (TK) -32
135 11.7 V (TK) 2019-08-24 (TK) 2458720 (TK) -43
136 11.8 V (TK) 2020-03-21 (TK) 2458930 (TK) -48
137 12.2 V (TK) 2020-11-01 (TK) 2459155 (TK) -38
Minima
E Mag Datum JD
122 16.4 V (TK) 2012-04-22 (TK) 2456040 (TK)
123 <16.0 V (TK) 2012-11-28: (TK) 2456260: (TK)
124 16.9 V (TK) 2013-07-06 (TK) 2456480 (TK)
125 17.1: V (TK) 2014-02-11: (TK) 2456700: (TK)
126 16.7 V (TK) 2014-09-21 (TK) 2456922 (TK)
127 16.3 V (TK) 2015-04-26 (TK) 2457139 (TK)
128 15.6: V (TK) 2015-11-23: (TK) 2457350: (TK)
129 15.4: V (TK) 2016-06-20: (TK) 2457560: (TK)
130 15.7 V (TK) 2017-01-16 (TK) 2457770 (TK)
131 16.7 V (TK) 2017-08-15 (TK) 2457981 (TK)
132 16.4 V (TK) 2018-03-12 (TK) 2458190 (TK)
133 16.6 V (TK) 2018-10-24 (TK) 2458416 (TK)
134 <15.9 V (TK) 2019-05-16: (TK) 2458620: (TK)
135 15.6 V (TK) 2019-12-17 (TK) 2458835 (TK)
136 <15.6 V (TK) 2020-07-14: (TK) 2459045: (TK)

OP Lyr

Upptäckt av Weber 1963 med beteckningen Wr 144. Weber var fransk amatörastronom med eget observatorium i Mainterne (departementet Eure-et-Loire), 90 km väster om Paris. Han sysslade främst med att observera variabla stjärnor fotografiskt och upptäckte en hel del nya variabler. Han publicerade också journalen "Bulletin de la Station Astrophotographique de Mainterne", där många av resultaten publicerades. Vid upptäckten beskrev han Wr 144 som en mira med amplituden 11.9 - <14.5p och en period på antingen 295 eller 390 dagar. Nuvarande periodelement i GCVS och VSX kommer från Geßner 1981, som också noterade att stjärnan dyker under magnitud 18.0p vid minimum. Stjärnan har observarats inom AFOEV som publicerat 8 maxima. (TK)
Medelperioden från alla publicerade maxima är 298.5. För E>=42 blir medelperioden 297.5. 93 V och visuella obsar (1996-2012) från AAVSO/AFOEV analyserade med Peranso (ANOVA) gav perioden 299.5. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Roger Weber (1903-1969), Station Astrophotographique de Mainterne, 1963
Andra beteckningar Wr 144, NSVS 5488221

Litteratur

Weber, R. IBVS, 1963, N 34 "Nouvelles Etoiles Variables". Upptäckt, 2 maxima
Weber, R. IBVS, 1964, N 42 "Nouvelles Etoiles Variables". En rättelse av diagramskalan i dokumentet ovan.
Geßner, H. MitVS, 1981, vol 9, p 78 "Photographische Beobachtungen von vier Veränderlichen in Lyra". 4 maxima (inklusive de två ovan), periodelement Max = 2438230 + 297.6 * E.
Stephenson, C. B. IBVS, 1985, N 2657 "Some New Spectral Classifications for Named and Suspected Variable Stars". Spektraltyp OP Lyr >=M7.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-34 2428070 -42 DASCH (TK)
-28 2429860 -37 DASCH (TK)
-23 2431350 -35 DASCH (TK)
-22 2431650 -33 DASCH (TK)
-18 2432850 -23 DASCH (TK)
-16 2433450 -18 DASCH (TK)
-15 2433750 -16 DASCH (TK)
-4 2437046 6 MitVS, 1981, vol 9, p 78
0 2438230 0 MitVS, 1981, vol 9, p 78
5 2439715 -3 MitVS, 1981, vol 9, p 78
16 2442980 -12 DASCH (TK)
21 2444480 0 MitVS, 1981, vol 9, p 78
23 2445080 5 DASCH (TK)
26 2445990 22 DASCH (TK)
27 2446270 5 DASCH (TK)
29 2446880 20 DASCH (TK)
31 2447495 39 DASCH (TK)
32 2447790 37 DASCH (TK)
42 10.7 2450763 34 AFOEV
43 11.4 2451066 39 AFOEV
44 10.8(R) 2451365 41 NSVS (TK)
44 12.3 2451370 46 AFOEV
45 12.0 2451668 46 AFOEV
46 11.8 2451970 50 AFOEV
49 11.3 2452863 51 AFOEV
50 11.4 2453160 50 AFOEV
52 11.2 2453764 59 AFOEV

Publicerade minima

E Mag JD Källa
44 2451550 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.3 V, 11.8 Vis
Min. mag 17.6 V
B-V 1.49 ±0.12 (29)
V-R 2.18 ±0.51 (81)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
60 11.6 V, 11.8 Vis (TK) 2012-08-10 (TK) 2456150 64
61 12.6 V (TK) 2013-06-03 (TK) 2456447 63
62 11.5 V (TK) 2014-03-13 (TK) 2456730 49
63 12.1: V (TK) 2015-01-07: (TK) 2457030: 51
64 12.9 V (TK) 2015-11-08 (TK) 2457335 59
65 12.1 V (TK) 2016-08-19 (TK) 2457620 46
66 12.3 V (TK) 2017-06-15 (TK) 2457920 48
67 11.3 V (TK) 2018-03-27 (TK) 2458205 36
68 12.9 V (TK) 2019-01-21 (TK) 2458505 38
69 11.9 V (TK) 2019-11-02 (TK) 2458790 26
70 12.0 V (TK) 2020-08-26 (TK) 2459088 26
Minima
E Mag Datum JD
60 <17.0 V (TK) 2013-02-11: (TK) 2456335: (TK)
61 17.2: V (TK) 2013-12-03: (TK) 2456630: (TK)
62 17.3 V (TK) 2014-09-19 (TK) 2456920 (TK)
63 17.6 V (TK) 2015-07-16 (TK) 2457220 (TK)
64 <16.6 V (TK) 2016-05-01: (TK) 2457510: (TK)
65 17.0 V (TK) 2017-02-15 (TK) 2457800 (TK)
66 17.1 V (TK) 2017-12-02 (TK) 2458090 (TK)
67 17.6 V (TK) 2018-10-18 (TK) 2458410 (TK)
68 17.6 V (TK) 2019-07-09 (TK) 2458674 (TK)
69 <16.7 V (TK) 2020-05-20: (TK) 2458990: (TK)

AI Oph

Upptäckten av AI Oph anmäldes av Reinmuth 1924 med beteckningen AN 46.1924. Upptäckten gjordes från 5 fotografiska plåtar, 1901-1914, där stjärnan varierade mellan 12 och <15p. Han gjorde inget försök till typbestämning. Reinmuth är annars mest känd som upptäckare av över 400 småplaneter. AI Oph fick sitt permanenta namn 1926. Boyce och Huruhata skriver 1942 att de observerat ett maximum (men anger inte tidpunkten) och misstänker att det är fråga om en långperiodisk variabel. Whitney rapporterar 1960 4 maxima och de i GCVS ännu gällande periodelementen. I VSX anges perioden till 414, troligen beräknad utifrån NSVS/ASAS-data. (TK)
Ett maximum är fångat av NSVS och tre av ASAS-3. I NSVS-kurvan finns en tydlig platå på den stigande fasen, något som inte syns i ASAS-kurvan. Ljusstyrkan vid maximum verkar också variera rätt mycket, 10.9 - 12.1V för ASAS-3 maximumen. Från de publicerade maximumen blir medelperioden 415.0, 5 dagar kortare än Whitneys uppgift. För E>=38 blir medelperioden 413.6 (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Karl Wilhelm Reinmuth (1892-1979), Heidelberg-Königstuhl, 1924
Andra beteckningar AN 46.1924, NSVS 10790266, ASAS 172543+1236.0

Litteratur

Reinmuth, K. AN, 1924, 222, p 305 "35 neue Veränderliche". Upptäckt, position, 5 observationer, max- minmagnitud 12 - <15p, nära max i april 1911.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1926, vol 227, p 161 "Benennung von neu entdeckten veränderlichen Sternen". Namngivning, referens till Reinmuths tidigare uppgifter.
Boyce, Emily Hughes; Huruhata, Masaki AnHar, 1942, vol 109, p 19 "One hundred and fifty-two new variable stars in MWF 11". Max- minmagnitud 12.0 - <16.6p
Whitney, Balfour S. AJ, 1960, vol 65, p 381 "Periods of fifty-eight Mira-type variables". Periodelement: Max = 2435690 + 420 * E

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-29 2423660 150 DASCH (TK)
-21 2426930 60 DASCH (TK)
-16 2428990 20 DASCH (TK)
-15 2429420 30 DASCH (TK)
-14 2429821 11 DASCH (TK)
-9 2431912 2 AJ, 1960, vol 65, p 381
-8 2432328 -2 AJ, 1960, vol 65, p 381
-7 2432750 0 DASCH (TK)
-1 2435265 -5 AJ, 1960, vol 65, p 381
0 2435692 2 AJ, 1960, vol 65, p 381
12 2440730 0 DASCH (TK)
13 2441140 -10 DASCH (TK)
19 2443580 -90 DASCH (TK)
20 2444010 -80 DASCH (TK)
22 2444820 -110 DASCH (TK)
27 2446850 -180 DASCH (TK)
28 2447280 -170 DASCH (TK)
29 2447680 -190 DASCH (TK)
38 9.4(R) 2451440 -210 NSVS (TK)
42 10.9V 2453101 -229 ASAS-3 (TK)
43 12.1V 2453522 -228 ASAS-3 (TK)
45 11.4V 2454342 -248 ASAS-3 (TK)

SVO data

Max. mag 11.2V
Min. mag 17.7V
B-V 1.66 ±0.18 (21)
V-R 2.35 ±0.44 (25)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
50 11.7V (TK) 2013-05-14 (TK) 2456427 (TK) -263
51 11.9V (TK) 2014-06-16 (TK) 2456825 (TK) -285
52 11.2V (TK) 2015-08-12 (TK) 2457237 (TK) -293
53 11.3V (TK) 2016-09-18 (TK) 2457650 (TK) -300
54 12.3V (TK) 2017-11-07 (TK) 2458065 (TK) -305
55 11.7:V (TK) 2018-12-27: (TK) 2458480: (TK) -310
56 12.1V (TK) 2020-02-05 (TK) 2458885 (TK) -325
Minima
E Mag Datum JD
49 <16.8 V (TK) 2012-10-14: (TK) 2456215: (TK)
50 16.2: V (TK) 2013-11-23: (TK) 2456620: (TK)
51 16.0: V (TK) 2014-12-28: (TK) 2457020: (TK)
52 16.8 V (TK) 2016-03-06 (TK) 2457454 (TK)
53 17.4 V (TK) 2017-04-17 (TK) 2457861 (TK)
54 17.7 V (TK) 2018-05-31 (TK) 2458270 (TK)
55 17.5 V (TK) 2019-07-25 (TK) 2458690 (TK)
56 17.3 V (TK) 2020-09-06 (TK) 2459099 (TK)

DT Ori

DT Ori var med i Ross första lista över nya variabler som han upptäckte genom att jämföra äldre plåtar tagna av Bernard och nya tagna av honom själv. Ross rapporterar att nr 15 var svagare än magnitud 15 1905-02-23 och av magnitud 11 på en plåt från 1925-03-14. Hoffmeister gjorde en oberoende upptäckt av stjärnan 1929, rapporterar amplituden 11.5 - <16p och misstänkte att det var fråga om en mira. Hoffmeister fortsatte observera stjärnan och kunde från 57 observationer 1927-1929 definitivt bestämma typen som mira och perioden till ca. 430 dagar. Efter Hoffmeisters bekräftelse fick den sitt permanenta namn i den 28:e namnlistan 1930. I den första upplagan av GCVS 1948 kom Kukarkin och Parenago med lätt uppdaterade element och perioden 429, dessa är de ännu gällande elementen i GCVS och VSX. (TK)
Nuvarande period verkar betydligt kortare än kataloguppgiften, därför är det svårt att koppla rätt cykelnummer till de senare maximumen, beroende på om perioden varit fel från början eller osäkerhet när en periodförändring skett. Medelperioden från ASAS-3 och våra maxima blir 418.4. Om första ASAS-3 maximat är E=66 blir medelperioden 416.1 från alla publicerade. ASAS-3 och SVO-data analyserat med Peranso gav en period på 414.2. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Frank E. Ross, Yerkes, 1925
Andra beteckningar Ross 15, ASAS 060326+1343.9

Litteratur

Ross, Frank E. AJ, 1925, vol 36, p 99 "New variable stars, (first list)". Upptäckt.
Hoffmeister, Cuno AN, 1929, vol 236, p 233 "354 neue Veränderliche". Oberoende upptäckt.
Hoffmeister, Cuno MiSon, 1929, vol 16, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Karta, uppdaterad position.
Hoffmeister, Cuno AN, 1930, vol 238, p 17 "Über den Lichtwechsel von 94 veränderlichen Sternen". Resultat från 57 fotografiska obsar, ett maximum, max- minmagnitud 12.4 - 16.8p, periodelement Max = 2425480 + 430 * E.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1930, vol 240, p 233 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning
Selivanov, Sergei, PZ 1, 12.4. Observationer
Esch, Michael, VAG (Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft), 1935, vol 70, p 267. Observationer
Kukarkin, B.; Parenago, P., GCVS, 1948. Periodelement Max = 2425490 + 429 * E
Cameron, Donald; Nassau, J. J. ApJ, 1956, vol 124, p 346 "Spectral Classification of Red Variables Along the Galactic Equator". Spektraltyp M10 på en plåt tagen 1954-11-16.
Nguyen-Q-Rieu; Laury-Micoulaut, C.; Winnberg, A.; Schultz, G. V.A&A, 1979, vol 75, p 351 "OH maser luminosity and expansion velocity gradient in Mira envelopes".

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 2425480 -10 AN, 1930, vol 238, p 17
66 11.4V 2452928 -876 ASAS-3 (TK)
67 11.4V 2453352 -881 ASAS-3 (TK)
68 11.3V 2453758 -904 ASAS-3 (TK)
69 11.2V 2454168 -923 ASAS-3 (TK)
70 11.1V 2454580 -940 ASAS-3 (TK)

SVO data

Max. mag 11.0V
Min. mag 16.5V
B-V 1.72 ±0.16 (19)
V-R 2.70 ±0.37 (25)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
74 12.0 V (TK) 2012-11-15 (TK) 2456247 (TK) -989
75 11.0 V (TK) 2014-01-07 (TK) 2456665 (TK) -1000
76 11.6 V (TK) 2015-03-03 (TK) 2457085 (TK) -1009
77 11.0 V (TK) 2016-04-16 (TK) 2457495 (TK) -1028
78 >11.8 V (TK) 2017-06-25: (TK) 2457930: (TK) -1022
79 11.7 V (TK) 2018-09-22 (TK) 2458384 (TK) -997
80 11.1 V (TK) 2019-11-17 (TK) 2458805 (TK) -1005
Minima
E Mag Datum JD
74 <15.6 V (TK) 2013-06-26:: (TK) 2456470::
75 16.0: V (TK) 2014-08-10: (TK) 2456880:
76 16.1: V (TK) 2015-10-14: (TK) 2457310:
77 15.8 V (TK) 2016-12-08 (TK) 2457731
78 16.5 V (TK) 2018-02-15 (TK) 2458165
79 <16.0 V (TK) 2019-04-16: (TK) 2458590:
80 <15.7 V (TK) 2020-07-09: (TK) 2459040:

IU Peg

Upptäcktes som en röd variabel stjärna av Lee, Baldwin och Hamlin 1943. Den dyker senare upp i IRC-katalogen 1969 som en stark IR-källa. IU Peg har sen spektraltyp (sval) och är även en SiO maser. Lockwood har med den i sin lista över Miror med spektraltyp nära M10 och noterade att den varierade mellan 9.9 och 15. Efter detta kommer den med i GCVS i den 68:e namnlistan, dock utan uppgift om period. Innan dess var den med i NSV och dess föregångare CSV som misstänkt variabel. Stjärnan har observerats inom AFOEV och ett maximum har publicerats, dock verkar datumet lite tveksamt. Även inom VSOLJ har stjärnan observerats. Otero har beräknat perioden i VSX till 438 utifrån NSVS och ASAS-3 data, en siffra som verkar något för kort. (TK)
Ett maxima i NSVS och 3 i ASAS kan ses, alla utom ett svårbedömda då obsar saknas vid maxpunkterna. Perioden verkar också vara variabel. De publicerade maxima ger en medelperiod på 446.9. För 109 observationer 1987-2012 från AAVSO/AFOEV/VSOLJ analyserade med Peranso blev perioden 441.5. Mellan det tydligaste ASAS-maximet (E=0) och SVO:s första (E=4) blir medelperioden 443.9. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Oliver J. Lee, Ralph J. Baldwin och David W. Hamlin, Dearborn Observatory, Evanston Illinois, 1943
Andra beteckningar DO 7722, IRC +10510, CSV 102147, NSV 14037, NSVS 11721368, ASAS 220716+1153.3

Litteratur

Lee, O. J.; Baldwin, R. J.;Hamlin, D. W. AnDea, 1943, vol 5, p 1 "Dearborn catalog of faint red stars : titanium oxide stars in zones -4.5° to +13.5°". Spektraltyp M7, betecknas som variabel (beteckning DO 7722).
Lockwood, G. W. & Zinter, T. A. AJ, 1973, vol 78, p 471 "A list of additional variable stars in the two-micron sky survey". Identifiering av IRC +10510 med CSVS 102147
Zuckerman, B. BAAS, 1978, vol 10, p 609 "SiO Masers in R Aqr and Other Infrared Stars". SiO maser strålning detekterad (beteckning IRC +10510)
Zuckerman, B. ApJ, 1979, vol 230, p 442 "SiO masers in R Aquarii and other infrared stars".
Hacking, P. et al. PASP, 1985, vol 97, p 616 "The brightest high-latitude 12-micron IRAS sources".
Lockwood, G. W. ApJ, 1985, vol 58, p 167 "Near-infrared photometry of unidentified IRC stars. III - The Mira variables of spectral type M10". Spektraltyp M8.1-9.8, max- minmagnitud 9.9 - 15.0V (beteckning IRC +10510).
Kholopov, P. N. et al. IBVS, 1987, N 3058 "The 68th Name-List of Variable Stars". Namngivning
Otero, Sebastian AAVSO VSX "Phase plot with ASAS-3 and NSVS data." Periodelement Max = 2454388 + 438 * E.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-7 8.2(R) 2451320 -2 NSVS (TK)
-5 10.8 2452137 -61 AFOEV
-3 2453070 -4 ASAS-3 (TK)
0 11.1V 2454395 7 ASAS-3 (TK)
1 2454850 24 ASAS-3 (TK)

SVO data

Max. mag 11.2 V, 12.0 Vis
Min. mag 17.1 V
B-V 2.05 ±0.09 (13)
V-R 3.16 ±0.41 (20)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
4 11.2 V, 12.0 Vis (TK) 2012-08-29 (TK) 2456169 (TK) 29
5 11.8 V (TK) 2013-12-13 (TK) 2456640 (TK) 62
6 >12.8 V (TK) 2015-03-08:: (TK) 2457090:: (TK) 74
7 11.7 V (TK) 2016-05-11 (TK) 2457520 (TK) 66
8 11.2 V (TK) 2017-08-24 (TK) 2457990 (TK) 98
9 11.9 V (TK) 2018-12-07 (TK) 2458460 (TK) 130
10 >11.3 V (TK) 2020-03-11: (TK) 2458920: (TK) 152
Minima
E Mag Datum JD
4 <17.0V (TK) 2013-07-01: (TK) 2456475: (TK)
5 17.1V (TK) 2014-09-12 (TK) 2456913 (TK)
6 16.7V (TK) 2015-12-13 (TK) 2457370 (TK)
7 16.0V (TK) 2017-03-14 (TK) 2457827 (TK)
8 16.6:V (TK) 2018-06-20: (TK) 2458290: (TK)
9 16.8V (TK) 2019-09-17 (TK) 2458744 (TK)

IV Peg

Stjärnan finns med i Lee:s katalog över kolstjärnor 1943. Variabiliteten verkar ha upptäckts av Orlovskij & Goranskij som observerade stjärnan 1979-1983 och 1986 rapporterade perioden 207.6 och amplituden 12 - 17.8B. IV Peg kom med i GCVS året efter via 68:e namnlistan. I GCVS har IV Peg fått typen M, troligen pga. av den stora amplituden i B som Orlovskij & Goranskij fick. I VSX är typen ändrad till SRA pga. att den i ASAS-3 visade en amplitud mindre än 2.5 i V (Otero). (TK)
Från publicerade maxima blir medelperioden 213.8. 49 observationer från AAVSO/AFOEV/VSOLJ 1986-2012 analyserades med Peranso gav en period på 214.7, men underlaget täcker bara två maxima. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare E. J. Orlovskij och V. P. Goranskij, 1986
Andra beteckningar Lee 153, SVS 2688, NSVS 11796395, ASAS 224453+1806.9

Litteratur

Lee, O. J.; Baldwin, R. B.; Hamlin, D. W.; Kinnaird, R. F. AnDea, 1943, vol 4, p 133 "Carbon stars in zones -4 to 22 Dearborn Survey of faint red stars". Spektraltyp N, magnitud 9 vis. (betecknas 153)
Sanford, Roscoe F. ApJ, 1944, vol 99, p 145 "Radial Velocities of 283 Stars of Spectral Classes R and N". Spektraltyp Ne, radialhastighet absorption: +17 km/s, emission: -22 km/s. (betecknas Lee 153)
Orlovskij, E. I.; Goranskij, V. P. PZ, 1986, vol 22, p 427 "Investigation of the variable stars IP Pegasi and SVS 2688". Observationer, max- minmagnitud 12 - 17.8 B, Periodelement Max = 2445533 * 207.6 * E, stigperiod 46%.
Kholopov, P. N. et al. IBVS, 1987, N 3058 "The 68th Name-List of Variable Stars". Namngivning
Otero, Sebastian AAVSO VSX, 2011 Typ SRA, periodelement Max = 2454728 + 213 * E, stigperiod 52%

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
-43 12.0B 2445540 -29 PZ, 1986, vol 22, p 427
-15 9.0(R) 2451532 -1 NSVS (TK)
-9 10.0V 2452825 14 ASAS-3 (TK)
-5 9.9V 2453665 2 ASAS-3 (TK)
-2 10.1V 2454320 18 ASAS-3 (TK)
0 9.8V 2454720 -8 ASAS-3 (TK)
2 10.0V 2455160 6 ASAS-3 (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
-14 10.3(R) 2451415 NSVS (TK)
-9 11.5V 2452915 ASAS-3 (TK)
-7 12.4V 2453330 ASAS-3 (TK)
-6 11.8V 2453560 ASAS-3 (TK)
-2 11.9V 2454410 ASAS-3 (TK)
-1 11.6V 2454630 ASAS-3 (TK)
1 11.8V 2455040 ASAS-3 (TK)

SVO data

Max. mag 9.7 V, 10.6 vis
Min. mag 12.6 V
B-V 3.50 ±0.53 (21)
V-R 1.60 ±0.17 (23)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
7 10.0V, 10.6Vis (TK) 2012-11-12 (TK) 2456244 (TK) 25
8 9.7V (TK) 2013-06-01 (TK) 2456445 (TK) 13
9 9.8V (TK) 2014-01-07 (TK) 2456665 (TK) 20
10 10.1V (TK) 2014-08-27 (TK) 2456897 (TK) 39
11 >10.8V (TK) 2015-03-18:: (TK) 2457100:: (TK) 29
12 9.8V (TK) 2015-10-09 (TK) 2457305 (TK) 21
13 9.8: V (TK) 2016-05-11: (TK) 2457520: (TK) 23
14 10.2: V (TK) 2016-12-17: (TK) 2457740: (TK) 30
15 10.0V (TK) 2017-07-20 (TK) 2457955 (TK) 32
16 10.0V (TK) 2018-02-10 (TK) 2458160 (TK) 24
17 10.1V (TK) 2018-09-04 (TK) 2458366 (TK) 17
18 >10.3V (TK) 2019-03-27: (TK) 2458570: (TK) 8
19 10.1V (TK) 2019-11-17 (TK) 2458805 (TK) 30
20 10.0V (TK) 2020-06-04 (TK) 2459005 (TK) 17
Minima
E Mag Datum JD
7 11.6V (TK) 2013-02-21: (TK) 2456345 (TK)
8 11.4V (TK) 2013-09-29 (TK) 2456565 (TK)
9 12.3V (TK) 2014-04-22 (TK) 2456770 (TK)
10 11.9V (TK) 2014-11-23 (TK) 2456985 (TK)
11 11.8: V (TK) 2015-06-26: (TK) 2457200: (TK)
12 11.9: V (TK) 2016-01-22: (TK) 2457410: (TK)
13 12.5 V (TK) 2016-08-29 (TK) 2457630 (TK)
14 <11.6 V (TK) 2017-03-17 (TK) 2457830 (TK)
15 11.9 V (TK) 2017-10-30 (TK) 2458057 (TK)
16 12.1 V (TK) 2018-06-02 (TK) 2458272 (TK)
17 11.9 V (TK) 2018-12-18 (TK) 2458471 (TK)
18 12.6 V (TK) 2019-07-23 (TK) 2458688 (TK)
19 <11.8 V (TK) 2020-02-20: (TK) 2458900: (TK)
20 11.8 V (TK) 2020-09-17 (TK) 2459110 (TK)

AC Vul

Upptäcktes av Hoffmeister och anmäldes samtidigt som bl.a EQ Lyr och ER Lyr. Stjärnan fick vid upptäckten preliminärnamnet 253.1929 och Hoffmeister betecknade den som en mira med variationen 12 - <16p. Reinmuth gjorde en handfull observationer och kunde bekräfta variabiliteten, därefter fick den sitt permanenta namn i den 28:e namnlistan 1930. Ahnert studerade stjärnan på fotografiska plåtar tagna 1928-1939 och publicerade bl.a. 4 maxima, periodelement med perioden 231.2 dagar och amplituden 12.1 - 17p. Ahnerts element är de som ännu gäller i GCVS och VSX. (TK)
En analys av ASAS-3 datat med Peranso gav perioden 231.9. För de publicerade maximumen får man bäst överensstämmelse med denna period om man sätter NSVS maximet till E=112, medelperioden för alla maxima blir då 232.7. För E>=112 blir medelperioden 234.3. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Cuno Hoffmeister, 1929
Andra beteckningar AN 253.1929, NSVS 8205870, ASAS 185955+2510.5

Litteratur

Hoffmeister, Cuno AN, 1929, vol 236. p 233 "354 neue Veränderliche". Hoffmeister, Cuno MiSon, 1930, vol 17, p 1 "Relative Koordinaten, Oerter und Karten neuer Veraenderlicher". Karta, uppdaterad position.
Reinmuth, K. AN, 1930, vol 238, p 333 "Örter und Helligkeiten von 102 Veränderlichen". Position, 5 Observationer 14.3 - <16p.
Guthnick, P.; Prager, R. AN, 1930, vol 240, p 233 "Benennung von veränderlichen Sternen". Namngivning, i övrigt hänvisning till Hoffmeisters tidigare uppgifter.
Ahnert, P.; van Schewick, H.; Hoffmeister, C. KVeBB, 1941, vol 6, p 4 "Die Veraenderlichen Sterne der noerdlichen Milchstrasse. Teil II". Position, 4 maxima, 3 minima, Max- minmagnitud 12.1 - 17p, periodelement Max = 2425446 + 231.2 * E, stigperiod 45%, färgindex +0.1 (Ahnert).
Lavrova, KazOB, 1965, 38, 22. Observationer?

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 12.1p 2425445 -1 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
1 12.5p 2425678 1 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
11 2427982 -7 DASCH (TK)
13 2428450 -2 DASCH (TK)
14 2428670 -13 DASCH (TK)
16 12.6p 2429142 -3 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
17 13.3p 2429379 3 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
19 2429835 -4 DASCH (TK)
25 2431250 24 DASCH (TK)
33 2433090 14 DASCH (TK)
36 2433810 41 DASCH (TK)
77 2443350 102 DASCH (TK)
79 2443820 109 DASCH (TK)
82 2444520 116 DASCH (TK)
85 2445200 102 DASCH (TK)
91 2446600 115 DASCH (TK)
96 2447750 109 DASCH (TK)
112 10.1(R) 2451480 140 NSVS (TK)
118 11.4V 2452849 121 ASAS-3 (TK)
121 11.5V 2453551 130 ASAS-3 (TK)
124 11.3V 2454243 128 ASAS-3 (TK)
126 11.5V 2454712 135 ASAS-3 (TK)
127 11.7V 2454947 139 ASAS-3 (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
1 17.0p 2425570 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
17 17.1p 2429278 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
18 16.5p 2429503 KVeBB, 1941, vol 6, p 4
111 12.6(R) 2451360 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 11.2V
Min. mag 17.0V
B-V 1.43 ±0.07 (24)
V-R 1.88 ±0.53 (42)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
133 12.2V (TK) 2013-03-13 (TK) 2456365 (TK) 169
134 11.2V (TK) 2013-11-10 (TK) 2456607 (TK) 180
135 11.8V (TK) 2014-07-04 (TK) 2456843 (TK) 185
136 11.7V (TK) 2015-02-11 (TK) 2457065 (TK) 176
137 11.2V (TK) 2015-10-14 (TK) 2457310 (TK) 190
138 11.5V (TK) 2016-06-05 (TK) 2457545 (TK) 193
139 11.7: V (TK) 2017-01-31 (TK) 2457785 (TK) 202
140 11.3 V (TK) 2017-09-15 (TK) 2458012 (TK) 198
141 11.5 V (TK) 2018-05-01 (TK) 2458240 (TK) 195
142 11.8: V (TK) 2019-01-01: (TK) 2458485: (TK) 209
143 11.5 V (TK) 2019-08-14 (TK) 2458710 (TK) 202
144 11.4: V (TK) 2020-04-05: (TK) 2458945: (TK) 206
Minima
E Mag Datum JD
132 16.5V (TK) 2012-11-12: (TK) 2456244: (TK)
133 17.0V (TK) 2013-07-16 (TK) 2456490 (TK)
134 <16.0V (TK) 2014-03-13: (TK) 2456730: (TK)
135 16.2V (TK) 2014-11-03 (TK) 2456965 (TK)
136 16.1V (TK) 2015-07-01 (TK) 2457205 (TK)
137 16.1:V (TK) 2016-02-11: (TK) 2457430: (TK)
138 16.3V (TK) 2016-10-10 (TK) 2457672 (TK)
139 <15.8V (TK) 2017-05-31 (TK) 2457905 (TK)
140 16.0:V (TK) 2018-01-21: (TK) 2458140: (TK)
141 15.9V (TK) 2018-09-13 (TK) 2458375 (TK)
142 <15.5V (TK) 2019-05-06: (TK) 2458610: (TK)
143 16.1 (TK) 2019-12-09 (TK) 2458827 (TK)
144 <16.0 (TK) 2020-08-08: (TK) 2459070: (TK)

DX Vul

Upptäcktes av Beliavski 1934 med beteckningen SVS 483. Upptäcktsartikeln har inte gått att hitta, men stjärnan verkar därefter ha kommit med i Pragers katalog över misstänkta variabler med beteckningen Pr 5461. Sandig presenterade 1950 en artikel där ett urval av Zinners och Pragers misstänkta variabler undersöktes på plåtar tagna 1931-1938. Sandig fick perioden till 313 dygn, vilket verkar mycket längre än nuvarande period. Ett maximum är fångat av NSVS. I ASAS-3 finns kurvsegment från flera cykler, men bara ett tydligt maximum. (TK)
Analys av ASAS-3 data med Peranso (ANOVA) gav perioden 294.3. Utifrån denna får maximet i NSVS E=83 och ASAS-3 E=96. Med vårt första maximum som E=100 blir medelperioden 296.7. Om en periodändring skett efter Sandigs undersökning har den skett runt 1940 om perioden varit konstant därefter. Nuvarande medelperiod från de moderna maxima är 296.8. (TK)

SVO GCVS
AAVSO VSX
Upptäckare Sergei Ivanovitch Beliavski, Simeis observatoriet, 1934
Andra beteckningar SVS 483, Pr 5461, NSVS 8583796, ASAS 204624+2549.0

Litteratur

Beliavski, S., PZ, 1934, vol 4, p 265. Upptäckt, typ, period
Sandig, Hans-Ullrich AN, 1950, vol 278, p 181 "Mitteilungen über 91 verdächtige und veränderliche Sterne". 5 maxima, periodelement Max = 2426575 + 313 * E.

Publicerade maxima

E Mag JD O-C Källa
0 11.9p 2426575 0 AN, 1950, vol 278, p 181
1 2426931 43 AN, 1950, vol 278, p 181
5 2428107 -33 AN, 1950, vol 278, p 181
6 2428450 -3 AN, 1950, vol 278, p 181
8 12.3p 2429078 -1 AN, 1950, vol 278, p 181
83 10.1(R) 2451275 -1279 NSVS (TK)
96 11.0V 2455110 -1513 ASAS-3 (TK)

Publicerade minima

E Mag JD O-C Källa
83 12.1(R) 2451405 NSVS (TK)

SVO data

Max. mag 10.8V
Min. mag 16.6V
B-V 1.54 ±0.18 (22)
V-R 1.98 ±0.45 (34)
Maxima
E Mag Datum JD O-C
100 11.4V (TK) 2013-01-17: (TK) 2456310: (TK) -1565
101 11.7V (TK) 2013-11-07 (TK) 2456604 (TK) -1584
102 11.1V (TK) 2014-08-28 (TK) 2456898 (TK) -1603
103 11.2V (TK) 2015-06-27 (TK) 2457201 (TK) -1613
104 10.8V (TK) 2016-04-21 (TK) 2457500 (TK) -1627
105 11.5:V (TK) 2017-02-15: (TK) 2457800: (TK) -1640
106 11.7V (TK) 2017-12-15 (TK) 2458103 (TK) -1650
107 11.3V (TK) 2018-09-26 (TK) 2458388 (TK) -1678
108 11.3V (TK) 2019-07-21 (TK) 2458686 (TK) -1693
109 11.8V (TK) 2020-05-16 (TK) 2458986 (TK) -1706
Minima
E Mag Datum JD
99 16.1 V (TK) 2012-08-25 (TK) 2456165 (TK)
100 16.0 V (TK) 2013-06-21 (TK) 2456465 (TK)
101 15.8 V (TK) 2014-04-12 (TK) 2456760 (TK)
102 <15.0 V (TK) 2015-01-27: (TK) 2457050: (TK)
103 16.0 V (TK) 2015-11-28 (TK) 2457355 (TK)
104 16.2 V (TK) 2016-09-21 (TK) 2457653 (TK)
105 16.6 V (TK) 2017-07-20 (TK) 2457955 (TK)
106 16.4: V (TK) 2018-05-21: (TK) 2458260: (TK)
107 15.9 V (TK) 2019-02-27 (TK) 2458542 (TK)
108 16.0 V (TK) 2020-01-01 (TK) 2458850 (TK)
109 15.5 V (TK) 2020-10-12 (TK) 2459135 (TK)