Uppdatering av SVO

Inom Variabelsektionen studeras olika typer av föränderliga stjärnor främst med avseende på ljusstyrka och periodicitet. Sektionsledare är Chris Allen som kan ge råd och tips. Diskussioner om variabler
ThomasK
Inlägg: 1623
Blev medlem: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav ThomasK » 2011-09-20 11:19:27

Johan, jag ser att diagrammotorn JpGraph som vi använder för diagrammen har möjlighet att rita felstaplar, så jag kan lägga till det alternativet också. Men vilka värden visar normalt felstaplarna? Standardavvikelsen kanske är mest rimlig? Eller max/minvärden inom intervallet? Standardavvikelse kan ju beräknas på två sätt, för populationen och för urvalet, vilket bör användas i detta fallet?
Thomas Karlsson
Användarvisningsbild
Robert
Site Admin
Inlägg: 2923
Blev medlem: 2005-12-06 11:07:12
spamtest: JA
Ort: Alingsås
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav Robert » 2011-09-20 11:22:22

Man skulle kunna välja att visa det på data som har felmarginaler med kanske?

Snart kan nog grafen förutse framtiden med :)
Hans Bengtsson
Inlägg: 5294
Blev medlem: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav Hans Bengtsson » 2011-09-20 12:46:23

Om man ska kunna ge standardavvikelse i diagrammen (vilket jag tycker är bra) så bör man även kunna välja bort att visa standardavvikelsen.

Ett praktiskt exempel på att AAVSO ger för liten valfrihet vid diagramritning ges nedan. Jag vill gärna veta vilket som är det ljusaste maximet för Chi Cygni de senaste 30.000 dygnen, och väljer att använda mig av 10-dygns-medeltalet (röda markeringar). Då får jag automatiskt både linjer (i rött) och standardavvikelser (i rött), och resultatet blir:

http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000- ... =10&vmean=

Det går inte att direkt se vilket som är det ljusaste maximet, eftersom man inte kan skilja 10-dygns-punkterna från standardavvikelserna - i så fall måste man dela upp tidsintervallet i smådelar och få bättre upplösning.

Här tror jag SVO kan hitta en bättre lösning, antingen genom att man fritt kan välja vad man vill ha eller genom att använda olika färger för 10-dygns-värden/linjer/standardavvikelser.

mvh
Hans Bengtsson
jwarell
Inlägg: 821
Blev medlem: 2011-06-27 22:58:45
spamtest: JA
Ort: Skurup

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav jwarell » 2011-09-20 12:49:24

Rent intuitivt bör väl felstapeln i magnitud visa +-standardavvikelsen för de värden som finns inom valt tidsintervall. Felstapeln i x bör då vara just det aktuella tidsintervallet (första till sista datum tex) som ligger till grund för felstapeln i mag.

/Johan
Lindby Observatory | IAU-kod K60 | Bortle 3,5 | ZLM 7.2
T52 | T38 | T25 | T25 | T22 | B10
ICQ: WAR01 | PVOL: jwa | SVO: WAR | AAVSO: WJOB
Svensk AmatörAstronomisk Förening | http://www.saaf.se/
Comet Observation Database | https://cobs.si/
ThomasK
Inlägg: 1623
Blev medlem: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav ThomasK » 2011-09-20 12:52:23

Många alternativ blir det... :S Fast prognoser för kommande max jag ju redan lagt in!

Jag har lagt in en variant med felstaplar på medelvärdena nu, byggd på standardavvikelse (population)

Bild
Thomas Karlsson
jwarell
Inlägg: 821
Blev medlem: 2011-06-27 22:58:45
spamtest: JA
Ort: Skurup

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav jwarell » 2011-09-20 15:30:19

Det ser fint ut förutom att intervallen i tid verkar variera. Måste ett visst antal observationer ingå i ett intervall för att en punkt ska plottas? Bättre med ett fixt tidsintervall, om det går att välja.

/Johan
Lindby Observatory | IAU-kod K60 | Bortle 3,5 | ZLM 7.2
T52 | T38 | T25 | T25 | T22 | B10
ICQ: WAR01 | PVOL: jwa | SVO: WAR | AAVSO: WJOB
Svensk AmatörAstronomisk Förening | http://www.saaf.se/
Comet Observation Database | https://cobs.si/
Hans Bengtsson
Inlägg: 5294
Blev medlem: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav Hans Bengtsson » 2011-09-20 16:43:16

Man kan säga att det finns två olika skolor när det gäller att beräkna 10-dygns-medelvärden.

I båda fallen använder man ett fixt 10-dygns-intervall och använder de obsar som gjorts inom detta intervall för att beräkna medelmagnituden. Men sedan kan man antingen standardmässigt sätta tidpunkten till intervallets medeltidpunkt, eller alternativt sätta tidpunkten till medeltalet av de tidpunkter då obsarna gjordes.

Om man har många observationer så brukar resultaten bli mycket likartade, eftersom tidpunkterna i de två alternativen nästan brukar sammanfalla. Men om man har ett begränsat obs-material - och i synnerhet om kurvan stiger eller faller relativt brant - så tycker jag det är bättre att som tidpunkt ta medeltalet av obs-tidpunkterna. Enda nackdelen (om det nu är det) blir att man får lite olika tidsintervall mellan två successiva medelvärden, men det gynnar kurvans utseende och motsvarar bättre den verkliga magnitudutvecklingen.

Tycker det ser jättebra ut med plottningen nu, man kan själv välja hur man vill ha diagrammet, och det är viktigt att man har den möjligheten. Behoven kan variera från en gång till en annan.

mvh
Hans Bengtsson
ThomasK
Inlägg: 1623
Blev medlem: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav ThomasK » 2011-09-20 17:09:01

Japp, det är den senare metoden som Hans beskriver som används. Vid analys och periodberäkningar har det visat sig att detta sätt gett bäst resultat och och jag tycker den speglar verklighten bäst när det är få observationer inom intervallet (som det oftast är i vårt fall). Nackdelen är ju som Hans skriver att avståndet i x-led kan hoppa lite.
Thomas Karlsson
Hans Bengtsson
Inlägg: 5294
Blev medlem: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav Hans Bengtsson » 2011-09-20 17:21:54

Ja, jag tycker det onödigt att avrunda medelvärdet i x-led eftersom vi just i x-led faktiskt har ett mycket noggrant tal (vi vet ju rätt exakt när obsarna gjordes). Det skulle bli, tycker jag, att utan egentlig anledning plocka bort en noggrannhet som finns i grundmaterialet. Och att tidsintervallen mellan två successiva punkter varierar en smula tycker jag egentligen inte är någon nackdel.

Edit:
(detta är en liten utvikning)

När jag ser kurvan för W Lyr ovan, och viloläget strax före max, så kommer jag att tänka på hur Gunnar Darsenius i en variabelbulletin från 1969 påpekade att stjärnan ofta har en platå före maximum men att detta inte syns på stjärnans medelljuskurva i "Studies of Long Period Variables". Bland annat därför kände jag mig manad att omedelbart skaffa denna bok - som än idag är en ovärderlig källa när det gäller ljuskurvorna hos långperiodiska variabler.

Den tidens variabelkarta för W Lyr hade magnitud 9.9 för båda de två stjärnor som bildar en liten triangel med W Lyr. Med min 5 cm refraktor på bordsstativ kunde jag ofta se magnitud 10.0, men dessa två stjärnor verkade väldigt svåra att få syn på. Det hela fick sin förklaring långt senare, när Brian Skiff mätte deras magnituder till 10.4 och 10.5, vilket är de värden som finns på dagens AAVSO-kartor.

(som sagt, detta var en utvikning)

mvh
Hans Bengtsson
ThomasK
Inlägg: 1623
Blev medlem: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav ThomasK » 2011-09-23 16:54:10

Jag har skruvat ytterligare några snäpp på diagrammen i SVO. Den här gången är det skalan på X-axeln som är justerad. Skalstrecken och etiketterna är nu helt manuellt anpassade för att få en mer naturlig koppling till kalenderna och vertikala stödlinjer för x-axelns huvudskala är tillagda. Variabelns ev. maxima är nu markerade med en svag vertikal röd linje. Beroende på valt intervall har nu skalan någon variant på följande indelning:

2 timmar (00:00, 02:00, 04:00...)
3 timmar (00:00, 03:00, 06:00...)
6 timmar (00:00, 06:00, 12:00 18:00)
1 dag
2 dagar
5 dagar (dag 1, 6, 11, 16, 21, 26 i månaden)
1 vecka (med start varje måndag)
10 dagar (dag 1, 11, 21 i månaden)
1 månad (dag 1 i månaden)
3 månader (1 jan, 1 apr, 1 jul, 1 okt)
1 år (1 jan)
2 år (jämna årtal)
5 år (årtal slutar på 5 eller 0)
10 år (jämna 10-tal)
20 år (jämna 20-tal)

För JD-datum är skalan också anpassad så det blir lagom tätt med skalstreck och etiketter.

Detta gör att det blir mycket lättare att läsa av tidpunkterna på x-axeln. Hur det ser ut syns i diagrammen ovan som automatiskt har ändrat sig enligt de nya skalorna.
Thomas Karlsson
ThomasK
Inlägg: 1623
Blev medlem: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav ThomasK » 2012-01-31 13:33:18

Jag har beräknat ytterligare 5 fasdiagram utifrån observationerna i SVO. Dessa finns tillsammans med de 45 tidigare under menyvalet "Ljuskurvor och Resultat -> Fasdiagram för 50 stjärnor". De nya är T Cep, AC Her, SY Her, R Ser och S UMi. Dessutom är diagrammen uppdaterade för R And, S Boo, R Cyg, RT Cyg, S Gem, S UMa och T UMa som fått många nya observationer sedan deras förra beräkning.
Thomas Karlsson
ThomasK
Inlägg: 1623
Blev medlem: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav ThomasK » 2012-02-21 12:29:04

SVO:s förstasida är lite uppdaterad. Nu visas de 50 senast registrerade observationerna, ökat från 20.

"Ljusa miror i max" är omdöpt till "Aktuella miror". En prognos för stjärnornas magnitud är tillagd. Denna bygger på en unik profil för varje stjärna hämtad från projektet med O-C diagram och en prognos för senaste maximum baserat på ett genomsnitt för stjärnans 10 senaste max. Då mirorna varierar en hel del både i amplitud och period från cykel till cykel ska man inte lita helt på prognosen, men den bör ge ett riktvärde för hur stjärnan ligger till och om den är i stigande eller avtagande fas.

De stjärnor som är med är miror med deklination norr om -20º, de som har beräknats O-C diagram för (alltså sedan tidigare välobserverade stjärnor) och med en nuvarande magnitud på 11 eller ljusare. Jag har också lagt in en kontroll mot solen så att de som ligger närmare än 30º öster eller väster och närmare än 20º norr om solen också exkluderas.
Thomas Karlsson
wilt
Inlägg: 1684
Blev medlem: 2011-10-24 08:34:32
spamtest: JA
Ort: Lund
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav wilt » 2012-02-21 15:55:04

Mycket bra funktion när man planerar kommande observationer!

/Gustav
8 x 21 monokular / 6x30 Carl Zeiss Silvamar / Celestron SkyMaster 15x70 / 9 cm f/14 Maksutov Cassegrain / 20 cm f/6 Newton.

hemsida / blogg / astronomiblogg / SVO: HGG / AAVSO: HGUA
Hans Bengtsson
Inlägg: 5294
Blev medlem: 2011-03-04 18:19:54
spamtest: JA

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav Hans Bengtsson » 2012-02-21 21:43:47

Suveränt bra. Som vanligt, med andra ord, när det gäller hur SVO utvecklas.

M v h
Hans Bengtsson
ThomasK
Inlägg: 1623
Blev medlem: 2010-06-29 12:10:36
spamtest: JA
Kontakt:

Re: Uppdatering av SVO

Inläggav ThomasK » 2012-02-29 18:38:32

Två förändringar på SVO är driftsatta idag:
- På sidan Observationer -> Registrera egna är fälten Variabel och Datum omkastade så att Datum står överst. Tanken är att ifyllandet ska flyta lite bättre då man oftast har samma datum och datumet behålls från föregånde post så slipper man ett extra tabbning på detta sätt. Tack för tipset Marcus.
- Sidan Observationer -> Observationer visas nu alltid bara de 4000 senaste obsarna som standard. Begränsningen finns för att inte sidan ska för lång tid att ladda. Tidigare fanns det en tidsgräns som jag har fått sänka först från 2 år till 1 år och sedan till 6 månader, men nu visas alltså ett fast antal av de senaste.
Thomas Karlsson

Återgå till "SAAF - Variabelsektionen"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst