Sida 1 av 1

NGC7023 Iris - Kribba

Postat: 2019-09-22 12:37:08
av kribba
Ny bild i galleriet
Objekt: NGC7023 Iris
Exponering: L90x40sek,B40x60sek,G20x40sek,R20x40sek
Fotograf: Kribba
Teleskop: TS APO 130mm
Kamera: Moravian G2
Kommentar: Körde denna som en test om det ihuvudtaget går att
fotografera en reflektions nebulosa från en ljusförorenad plats.
Svaret blev ju både och. Ljussvagare partier som mörka nebuloser runt Iris
kom inte med, men Iris i sig tycker jag blev ok.

Bild
Klicka for att se stor version av bilden

Re: NGC7023 Iris - Kribba

Postat: 2019-09-24 07:13:22
av Robert Habolin
Inte helt dåligt från stan! Det mörka stoftet finns nog där, och går kanske att jobba fram en del, men som sagt det kräver sin himmel och massor av exp tid. Har inte sett många bra iris under 20h med CCD.

Re: NGC7023 Iris - Kribba

Postat: 2019-09-24 17:05:11
av kribba
Jo helt klart mycket svårt mål. Planerar att återkomma
till denna från Spanien nästa år o ge den lite mer tid.