Astronet startsida
NGC7023 - Iris

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7023Iris2019-09-21 22:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaL90x40sek,B40x60sek,G20x40sek,R20x40sek Kribba
KameraTeleskopHemsida
Canon 1000D moddadWilliam Optics ZenithStar 80mm
Beskrivning
Körde denna som en test om det ihuvudtaget går att fotografera en reflektions nebulosa från en ljusförorenad plats. Svaret blev ju både och. Ljussvagare partier som mörka nebuloser runt Iris kom inte med, men Iris i sig tycker jag blev ok.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet