Astronet startsida
NGC 6960 - Veil Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6960Veil Nebula2009-09-09 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa36x10minMats Olsson
KameraTeleskopHemsida
Atik 314LCWO FLT98http://matsolsson.net
Beskrivning
Har suttit ett antal kvällar med den här nu, och tror att det får räcka för den här gången. Hade hoppats på lite mer tid och detalj i bilden, men nu håller nebulosan på att försvinna bakom hustaket och en björk hemma hos mig. Då är det nog dags att börja titta på något nytt.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet