Astronet startsidaNästa
NGC 1333

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 13332021-02-23 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa200 x 30 sek caTony Johansson
KameraTeleskopHemsida
EOS 1200DGSO 305/1500
Beskrivning
En rätt obetydlig och ljussvag nebulosa. Den är nästan osynlig på enstaka bilder. Tur att det finns astrometry.net så man vet var man är. Bearbetad i pix och ps.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet