Astronet startsidaNästa
NGC 2244 - Rosette nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2244 Rosette nebulosan2021-02-22 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa10 tim HSOSDST
KameraTeleskopHemsida
Moravian G2TS 130mm APOsaaf.se
Beskrivning
Rosette nebulosan. Vi tog denna från SDST för snart ett år sedan nu. Är här en lite putsad bicolor variant ( Hubble palette versionen var i Telescopium 01/20 ).

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet