Astronet startsida
NGC 2392 - Eskimo Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2392Eskimo Nebula2021-02-11 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Planetarisk nebulosaR,G,B 120 x 30s varderaHans H
KameraTeleskopHemsida
FLI MLx695AP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
Här är mitt försök att fånga några detaljer i denna lilla PN som har en vinkeldiameter på dryga 45", ungefär samma som Jupiter när den står som bäst. Min optik med FL = 590 mm är i minsta laget men å andra sidan var kvällens seeing som vanligt medioker runt 2". SQML mätte 17,9. Bildbehandling via CCDStack2 och PS CC. Bildfält 1,15 x 0,92 grader med norr uppåt på översikten.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet