Astronet startsida
NGC2392 - Eskimo Nebula

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2392Eskimo Nebula2021-02-13 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa:7h Oiii: 8h Sii: 7hSven Eklund
KameraTeleskopHemsida
Beskrivning
First Light för min nya setup

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet