Astronet startsida
NGC2244 - Rosette nebula

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2244Rosette nebula2021-02-13 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa:40*4min OIII:30*4min SII 30*4minUlf Strömquist
KameraTeleskopHemsida
ASI1600MMC ProAltair Astro Starwave ED 102http://vroomster.imgur.com
Beskrivning
Av någon märklig anledning blev det klart i helgen så det var till att leta upp ett objekt. Körde 3 nätter mellan 1830 till 2100 då träden kommer i vägen. Kommer att ge mig på editering av alltihop igen när tiden tillåter. Finns alltid något att fila på (som stjärnorna i denna bilden). Nu blir det att kollimera SCT9,25an för galaxer istället.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet