Astronet startsida
NGC 2264 - Kon-nebulosan

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2264Kon-nebulosan2021-02-13 21:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaL:18*1min, Ha 10*3min, G och B 10*2min varderaRolf Johansson
KameraTeleskopHemsida
ATIK 460EX monokromSkyWatcher 190MN Mak-Newton
Beskrivning
Ersatte rödfiltret med Ha i denna bild, tagen i villaträdgården i Huddinge (Bortle 8)

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet