Astronet startsida
NGC7635 - Bubbelnebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7635Bubbelnebulosan2020-09-19 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaMartin Fransson
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 1600MM-CoolTS PHOTOLINE 80mm f/6 APOhttp://www.martinfransson.com
Beskrivning
Mitt försök till mofifierad Hubblepalett på området med Bubbelnebulosan och Hummerklonebulosan SH 2-157. 78*5 min S2 73*5 min O3 70*5 min Ha

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet