Astronet startsidaNästa
NGC281 - Pacman

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC281Pacman2020-09-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa 21x10m S2 67x10m O3 20x20mRobert Habolin
KameraTeleskopHemsida
ASI1600mm Cool pro N-AG8
Beskrivning
Ville göra en klassisk Hubble palett, där stjärnorna får ha sin magenta kvar och Ha får vara kvar lite åt det gröna och inte skruvas så hårt. Här är det faktiskt S2 som gör det flesta detaljerna, då S2 om man fångar tillräckligt mycket data är nästan som ett UHC filter för HA. Så skippa inte S2 om ni vill har bra detaljer i smalbandsbilderna! S2 utgjorde även basen för den artificiella Lumen istället för HA. O3 hade jag sen tidigare, annars är allt med ASI1600 som utan problem körde 10min subbar i gain 120. ( skulle dock inte funka i LRGB )

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet