Astronet startsidaNästa
NGC 6995 - The Bat Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6995The Bat Nebula2020-08-30 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
SupernovarestHa, OIII 15 x 5 min, R,G,B 20 x 20 sekHans H
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 6200MM ProAP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
Mitt första DSO objekt taget med Asi 6200. I detta fall använde jag gain 100 för att få lägsta read-noise. Sensortemperatur -10C. Kalibrerade med Bias och Flats. Kameran levererar snygga och rena delexponeringar. Jag kontrollerar kameran via MaximDL och Ascom. Använder USB2 vilket ger nerladdningstid på ca 6 sekunder. Bilden tagen från Malmö, Bortle 7-8. Beskuren till bildfält 40` x 30` med upplösning 1,31"/pixel.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet