Astronet startsidaNästa
NGC7380 - Wizard

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7380 Wizard2020-08-23 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa:41*15, OIII:29*15, SII:39*15minTeam SDST
KameraTeleskopHemsida
Moravian G2TS 130mm APOsaaf.se
Beskrivning
Processad av Göran Stenberg Ännu en bild från mörka Spannien.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet