Astronet startsida
NGC6960

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC69602020-07-31 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa 184*3min OIII 74*3minGoran Stenberg
KameraTeleskopHemsida
ASI1600MM proTS Newton 8" ONTC808
Beskrivning
Tagen med TS107 och ASI1600 med astrodon 5 resp 3nm filter. Tagen under oktober 2019 på altanen i Kungsängen med röd zoon. Processad i Pix och fotoshop

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet