Astronet startsida
NGC 7023 - Iris Nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7023Iris Nebulosan2020-07-14 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaCa. 6 timmar LRGBTeam SDST
KameraTeleskopHemsida
Moravian G2TS 130mm APOsaaf.se
Beskrivning

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet