Astronet startsidaNästa
NGC 7000 - Nordamerika

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7000Nordamerika2020-07-07 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaCa. 16 timmar HOSTeam SDST
KameraTeleskopHemsida
Moravian G2TS 130mm APOsaaf.se
Beskrivning
Fjärrteleskopet har redan varit i drift nu under 6 månader. Vi kommer att fira det med en serie nya inte tidigare publicerade bilder. Först ut är Nordamerika nebulosan. Denna del brukar ofta kallas Cygnus Wall.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet