Astronet startsida
NGC 2237 - Rosette nebulosan (SHO)

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2237Rosette nebulosan (SHO)2020-02-21 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaMikael Wahlberg
KameraTeleskopHemsida
ASI 1600mm pro Photoline 80mm triplett
Beskrivning
Så äntligen fick man en klar kväll att fånga lite s2 för att få färdigt en hubblepallette på min rosette. Så detta är officiellt också min första SHO ja gjort. Kan ju säga att resultatet blev överförväntan bra. De som var allra svårast var att få en bra färgkombination speciellt för de gröna. Men tror ja fick till en variant som verkar funka bra :)

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet