Astronet startsida
NGC2244 - Rosette

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2244Rosette2020-02-15 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaKribba
KameraTeleskopHemsida
Moravian G2TS APO 130mm
Beskrivning
Tidigare bild nu även kompletterad med SII och processad i Hubble paletten. Mitt första försök någonsin i denna färgskala så finns säkert utrymme till förbättringar. Data från SDST.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet