FöregåendeAstronet startsidaNästa
NGC2237 - Rosette nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2237Rosette nebula2019-12-30 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaHa 11x5 min LRGB 3x1 minGunnar Lövsund
KameraTeleskopHemsida
Atik 383L+TS Optics 130 mm f/5
Beskrivning
Bilden skulle behövt mera RGB, men objektet är svårfångat från min tomt. Får vänta på komplettering till nästa nyår.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet