Astronet startsida
NGC2264 - Kon-nebulosan

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2264Kon-nebulosan2020-02-02 19:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa60x180s gain 1000 -10CBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Altair 294C Pro TecTelevue NP-101 f/5.4http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Kon-nebulosan med Julgranshopen NGC2264. Man ser även Hubbles variabla nebulosa NGC2261 som ser ut som en komet ! Även mörka nebulosan B39 uppe i högra hörnet. Min längsta exponering hitills (3 tim). CMOS kameran med l-enhance filtret. Med ljusföroreningar och halvmånen lysande dock inte helt optimalt.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet