FöregåendeAstronet startsidaNästa
NGC2238 m.fl. - Rosette- till konnebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2238 m.fl.Rosette- till konnebulosan2020-02-04 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa114*300s + 173*60sMartin Fransson
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 1600MM-CoolSamyang 135/2.0http://www.martinfransson.com
Beskrivning
Fick äntligen ihop lite LRGB till den andra panelen i min mosaik över Monoceros med Rosettnebulosan och Konnebulosan. Har sedan kombinerat med 3nm Ha- och O3-data. Trollat fram och tillbaka mellan Pixinsight och Photoshop. Dels genom att lägga till Ha i den röda kanalen och O3 i blå plus grön och dels genom att använda en kombinerad Ha+O3 som luminans (ca 33%). Totalt för bägge panelerna närmare 12,5 timmar: L: 73*60s R: 35*60s G: 31*60s B: 34*60s Ha: 54*300s O3: 60*300s Zwo ASI 1600MM-Cool + Samyang 24/1.4 @f/4

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet