Astronet startsida
NGC2264 - Konnebulosan, Julgransklustret m.fl.

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2264Konnebulosan, Julgransklustret m.fl.2020-01-24 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaMartin Fransson
KameraTeleskopHemsida
ZWO ASI 1600MM-CoolSamyang 135/2.0http://www.martinfransson.com
Beskrivning
Eftersom jag är svag för RGB-bilder (framförallt färgmässigt) passade jag på att fånga lite LRGB till den ena panelen av min mosaik med Konnebulosan mm. Jag har sedan kombinerat LRGB med mitt tidigare infångade Ha- och O3-data. Ha har fått förstärka den röda kanalen och O3 gick till den blå och till den gröna (något mindre än i den blå). Har sedan förstärkt luminansen med 15-20% av vardera Ha och O3. 27*5min Ha 29*5 min O3 15-18*1min vardera för R, G and B 38*1 min Lum

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet