Astronet startsida
NGC1499 - California nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC1499California nebulosan2020-01-24 20:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa22x180s gain 1000 -10CBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Altair 294C Pro TecTelevue NP-101 f/5.4http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
California nebulosan med dual band l-enhance filter.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet