Astronet startsida
NGC2244 - Rosette-nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2244Rosette-nebulosan2020-01-03 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa32x60s gain 1000 -10CBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Altair 294C Pro TecTelevue NP-101 f/5.4http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Rosette-nebulosan med l-enhance-filter och CMOS-färgkameran.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet