Astronet startsida
NGC 281 - Pacman

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 281Pacman2019-12-28 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosaförmodligen 30 sek x ?Tony Johansson
KameraTeleskopHemsida
EOS 1200DGSO 305/1500
Beskrivning
Något starka färger.. -Men det är ju juletider-

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet