FöregåendeAstronet startsidaNästa
NGC7023 - Iris nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7023Iris nebula2019-12-08 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa16x900sAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled cameraSW80/600 ED + 0.85x korektor
Beskrivning
Iris nebula med 4 timmars expo.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet