Astronet startsidaNästa
NGC6992 - Östra slöj-nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC6992Östra slöj-nebulosan2019-11-29 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa19x180s gain 1000 -10CBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Altair 294C Pro TecMN190http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Del av Östra slöj nebulosan. Första försöken med Optolong L-enhance tri-band filter från södra Stockholm.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet