Astronet startsidaNästa
NGC7000 25% - Mexikanska golfen.

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7000 25%Mexikanska golfen.2019-11-21 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosaca 45 x 60 sek iso 1600Tony Johansson
KameraTeleskopHemsida
EOS 1200DGSO 305/1500
Beskrivning
Har enbart sträckt ut den och höjt saturion i pix. I PS höjde jag kontrasten en aning. Finns säkert en massa mer att göra..

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet