Astronet startsida
NGC7380 - Wizzard nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7380Wizzard nebula2019-10-01 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa18x900sAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled cameraSW80/600 ED + 0.85x korektor
Beskrivning
Det var en fin och klart natt igår. Då tänkte jag att fota den här fin nebulosa... :)

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet