Astronet startsida
NGC7635+M52 - Bubel Nebula

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7635+M52Bubel Nebula2019-09-22 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa36x900 secAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled cameraSW80/600 ED + 0.85x korektor
Beskrivning
Det är min störste projekt.. 9 timmar exponering i...

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet