Astronet startsida
NGC 6888 - Crescent Nebula

Mindre version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6888Crescent Nebula2019-09-18 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa8x10min Ha och OIIIHans H
KameraTeleskopHemsida
FLI MLx695AP 130 GT + QuadTCC f/4,5
Beskrivning
Bild tagen i all hast mellan molnen. Fick bara ihop 8x10 min för vardera Ha och OIII.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet