Astronet startsida
NGC7293 - Helixnebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7293Helixnebulosan2019-08-30 02:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa72*2minHåkan Barregård
KameraTeleskopHemsida
ASI294PMeade RCX12" AP067
Beskrivning
Dualband filter på osc. Lätt bearbetning i Nebulosity. Bildskala 0.6"/pixel. Inte många fotoner som lyckades tränga igenom diset. Ökat den blåa och gröna kanalen med 70% för att kompensera absorptionen i atmosfären. Hade hoppats kunna få fram mer data men ingen tur med vädret. Blir förhoppningsvis tillfälle igen om någon vecka.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet