Astronet startsida
NGC281 - Pacman

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC281Pacman2019-09-02 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa60 x 120sek.Kribba
KameraTeleskopHemsida
Canon 1000D moddadWilliam Optics ZenithStar 80mm
Beskrivning
Klara nätterna avlöser varandra, bästa tiden på året denna. Ett projekt jag aldrig han avsluta förra hösten. Nya tag med Duobandfiltret.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet