Astronet startsida
NGC 6888 - Crescent Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6888Crescent Nebula2019-08-25 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa120x2 min Ha+OIIIHåkan Barregård
KameraTeleskopHemsida
ASI294PMeade RCX12" AP067
Beskrivning
Dualband filter på osc. Bildskala 0.6"/pixel. Lätt bearbetning i Nebulosity. Oväntat ljussvag. Inser att det skulle behövas mycket mer exponeringstid för att få ett hyfsat resultat.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet