Astronet startsidaNästa
NGC7380 - Wizard nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC7380Wizard nebulosan2019-08-28 00:30:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa14x180s gain 1000 -10CBengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Altair 294C Pro TecMN190http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Wizard nebulosan med Altair CMOS kameran. Tagen från Ingarö.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet