Astronet startsidaNästa
NGC 6960 - Veil nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 6960Veil nebula2019-08-21 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa5x600sAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled cameraSW80/600 ED + 0.85x korektor
Beskrivning
Säsongen har redan börjat. Jag kunde att ta bara 5 "light" menjag ska fortsätta det snart. Jag vill att ta minst 3 timmar total expo.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet