Astronet startsida
NGC 7293 - Helix Nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7293Helix Nebulosan2019-08-05 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Planetarisk nebulosa10x60s gain 2000Bengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Altair 294C Pro TecMN190http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Helix Nebulosan med Altair 294C kameran. Tagen från Öland.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet