Astronet startsida
NGC6888 - Crescent Nebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC6888Crescent Nebulosan2019-08-05 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa17x60s gain 2000Bengt Rutersten
KameraTeleskopHemsida
Altair 294C Pro TecMN190http://hem.bredband.net/benrut/astro.htm
Beskrivning
Första försöken med Altair 294C kyld CMOS. Tagen från Öland.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet