Astronet startsida
NGC5139 - Omega Centauri

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC5139Omega Centauri2019-05-08 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Klotformig stjšrnhopL: 300sekKribba
KameraTeleskopHemsida
Canon 1000D moddadWilliam Optics ZenithStar 80mm
Beskrivning
Eftersom jag är i gruppen som diskuterar remote teleskop så kändes det kul att testa iTeleskopes tjänst för att se hur det fungerar. Denna luminans bild är tagen med Takahashi FSQ106 i Siding Springs. Drog lite lätt i curves/levels bara med Photoshop.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet