Astronet startsida
NGC 2237 - Rosette Nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2237Rosette Nebula2019-04-20 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa240 x 5 Ha, SII, OIIIDaniel Sundström
KameraTeleskopHemsida
Atik 460EX monoMeade 102mm APO
Beskrivning
Mitt första stora projekt som tagit nästan två år att samla ihop data till, totalt nästan 100h exponeringstid, ca 40% rejectat med subframselector baserat på FWHM, eccentricity, S/N ratio mm. Hubblepalette, tyvärr några stjärnor överexponerade, därav tendenser till artefakter.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet