Astronet startsidaNästa
NGC2264

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC22642019-04-01 23:00:00
TypExponeringFotograf ©
Reflektionsnebulosa33x10minAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled camera152/740 Maksuzov-Newton
Beskrivning
5 timmar och 30 minuter exponering

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet