Astronet startsida
NGC 7000 IC 1318 mfl - Cygnus

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7000 IC 1318 mflCygnus2019-04-02 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa120s ISO 800 f2.5Jörgen Tannerstedt
KameraTeleskopHemsida
Canon 6D Baader modSamyang 135mm f2https://500px.com/Tannerstedt
Beskrivning
De senaste dagarna har bjudit på en fantastisk himmel där jag startade upp ett litet projekt runt Cygnus. Typiskt för våren är mörkret klart bättre ön under hösten och vintern och SQM-värdet har legat runt 22 varje kväll. Tanken är att försöka täcka upp en så pass stor del av denna region med 135mm för att få bättre detaljrikedom än tidigare försök med 50mm. Bilden är ett panorama där varje enskild bild är 120s exponering. Men tanken är att varje delbild ska vara stackad från 10st 120s och ett större område än så här ska täckas in. Vi får se hur långt jag hinner innan säsongen är slut och hur mycket lagunen och Rho Ophiuchi lockar och tar tid från denna :P

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet