Astronet startsidaNästa
NGC 2264

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 22642019-03-29 00:22:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa17x600sAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled camera152/740 Maksuzov-Newton
Beskrivning
Bara 2 timmar och 50 minuter. Jag har börjat det 3-10, och fortsättar igår.. Men den här objektet beh0ver mycket mer exponering..

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet