Astronet startsidaNästa
NGC2237 - Rosetta nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2237Rosetta nebula2019-03-01 20:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa15x600sAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled camera152/740 Maksuzov-Newton
Beskrivning
När alla saker funkar: Vädret, utrustningen.. :) Äntligen! JAg är gänska n0jd med resultatet.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet