Astronet startsidaNästa
NGC 2237 - Rosetta nebula

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 2237Rosetta nebula2019-02-11 21:00:00
TypExponeringFotograf ©
Nebulosa6x10minAttila Dezsö
KameraTeleskopHemsida
CAm 86 OSC CCD cooled camera152/740 Maksuzov-Newton
Beskrivning
Rosetta nebula, provbild.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet