Astronet startsidaNästa
NGC2237 - Rosen

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC2237Rosen2019-02-12 00:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaLPD 41x180 sek g 240 Ha 14 nm 41x240 sek g 270 1SvenP
KameraTeleskopHemsida
ASI183MC ProTSO APO 71 mmIngen
Beskrivning
Vy från balkongen. Man får ta tillvara de få tillfällen som ges.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet