Astronet startsida
NGC 7023 - Irisnebulosan

Större version av bilden

ObjektNamnDatum
NGC 7023Irisnebulosan2019-01-18 20:00:00
TypExponeringFotograf ©
NebulosaL 16*1min, RGB 14*1 min, Ha 20 minRolf Johansson
KameraTeleskopHemsida
ATIK 460EX monokromTS Optics 107mm APO
Beskrivning
Som ett komplement till mina frågor om guidning bifogar jag en bild hemifrån Huddinges villaträdgård då min montering uppförde sig OK. Både månsken och extremt mycket ljusföroreningar vilket stökar till bilden som är ihopplockad i Pixinsight och sedan justerad något i Photoshop.

Diskutera bilden i Astronets forum
Se fler bilder tagna av samma fotograf

Tillbaka till galleriet